Przepływomierze elektromagnetyczne Electromagnetic Flow Meters for Liquid Processing

Elektromagnetyczny pomiar ilości płynu w obiegu gwarantuje dokładność i niezawodność

Od ponad 40 lat GEA opracowuje i produkuje systemy do pomiaru ilości płynu w obiegu. W przemyśle przetwórczym przepływomierz elektromagnetyczny zajmuje szczególne miejsce w technologii pomiaru ilości płynu w obiegu.

Dokładny i niezawodny pomiar

Pomiar, sterowanie i regulacja przepływu i objętości należą do głównych kompetencji GEA. Najnowocześniejsza technologia połączona z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie określania ilości wchodzą w skład oferty przepływomierzy elektromagnetycznych, których różnorodność i elastyczność sprawia, że są odpowiednie do szerokiej gamy zastosowań w branży napojów i alkoholi, przemyśle mleczarskim, przemyśle artykułów gospodarstwa domowego i higieny. 

Pomiar objętości i przepływu to bardzo istotne techniki pomiarowe w produkcji żywności. Nowoczesna i funkcjonalna technologia korzystająca z zasady pomiaru elektromagnetycznego w połączeniu z urządzeniami o uproszczonej technologii i działaniu oferują użytkowniki całą gamę zalet wraz z bardzo dobrym stosunkiem kosztów do korzyści. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie technologii pomiaru przepływu, ekspertom z GEA udało się za sprawą nowej generacji urządzeń ZMAG™ pogodzić z jednej strony wymaganie, aby przyrządy pomiarowe były proste w użyciu, a z drugiej, zastosowanie w nich złożonych komponentów systemowych.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Przepływomierze IZMAG™ oraz IZMAG²™

Elektromagnetyczny pomiar ilości płynu w obiegu gwarantuje dokładność i niezawodność. W przemyśle przetwórczym przepływomierz elektromagnetyczny zajmuje szczególne miejsce w technologii pomiaru ilości płynu w obiegu. Stworzona przez GEA rodzina produktów IZM™ obejmuje wszystkie zasadnicze zastosowania związane z pomiarem przepływu lub objętości.

Przepływomierz elektromagnetyczny typu IZMAG™ — w pełni wykonany ze stali nierdzewnej

Przepływomierz elektromagnetyczny typu IZMAG™ nadaje się do pomiaru zarówno natężenia przepływu, jak i objętości wszelkiego rodzaju cieczy o minimalnej przewodności 5 µS/cm. Urządzenie IZMAG™ jest w całości wykonane ze stali nierdzewnej oraz wyposażone w wyświetlacz, niezależnie od preferowanej wersji urządzenia. Wbudowany interfejs Bluetooth umożliwia nawet bezprzewodową komunikację z urządzeniem pomiarowym. 

Zawsze dostępne są wyjścia impulsowe oraz wyjście analogowe. Czynnościami i procesami można sterować za pomocą wejścia cyfrowego. Urządzenie IZMAG™ może zostać dostarczone albo w wersji kompleksowej, albo oddzielnie z nadajnikiem sygnału i skrzynką elektroniczną.

 

Inne funkcje: 

 • Parametry przepływomierza można ustawiać bez otwierania obudowy.
 • Zarówno funkcja „szybkiego startu”, jak i zmiana języka oferują proste i przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów.
 • Wyświetlacz można obracać w różnych kierunkach, zawsze zachowując dobrą czytelność.
 • Komunikaty tekstowe oraz wyświetlanie odwzorowanie graficzne profilu przepływu są pomocne w rozruchu.
 • Automatyczna zmiana zakresu pomiarowego umożliwia dokonywanie pomiarów nawet w przypadku dużego natężenia przepływu.
 • Elektronika jest stale monitorowana, a w razie potrzeby ponownie kalibrowana przez wysoce stabilny moduł „IN-CAL”.
 • Wbudowany czujnik pustej rury pozwala uniknąć nieokreślonych czynności obliczeniowych w przypadku pustych instalacji rurowych.
 • W przypadku nagłego powstania podciśnienia wkładka pozostanie stabilna nawet w wysokiej temperaturze.
 • Możliwy jest dwukierunkowy pomiar przepływu.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę zapoznać się z naszą broszurą pt. „Pomiar z nowym poziomem precyzji: IZMAG™”
 

Przepływomierz elektromagnetyczny typu IZMAG²™ — próżnioszczelny, stabilny termicznie i odporny na gorącą parę

Przepływomierz elektromagnetyczny IZMAG²™ z rurką pomiarową o specjalnej konstrukcji

W połączeniu z elektroniką oceniającą z serii IZM-SE™ lub IZM-TE™ przepływomierz elektromagnetyczny typu IZMAG²™, dzięki specjalnej konstrukcji rurki pomiarowej może być używany do pomiarów podczas przekazania władania, zgodnie z jego oficjalnym zatwierdzeniem. Rurkę pomiarową urządzenia IZMAG²™ zaprojektowano specjalnie tak, aby nie było konieczne stosowanie żadnych wlotowych lub wylotowych odcinków rur. Dla użytkownika oznacza to oszczędność miejsca, podczas gdy skuteczność zostaje zwiększona dzięki dokładności pomiaru +/-0,2%.

Spośród innych zastosowań IZMAG²™ doskonale nadaje się do zastosowania w pojazdach zgodnie z normą DIN 40839. 

Odporność na podciśnienie została osiągnięta dzięki mechanicznemu zakotwieniu syntetycznego materiału do kraty ze stali nierdzewnej. Wrażliwość na parę wodną, która jest typowa dla powlekanych wkładek, oraz na wysoką temperaturę czyszczenia (>80°C) nie dotyczy urządzenia IZMAG²™.

Urządzenie IZMAG²™ jest dostępne zarówno w wersji kompaktowej, jak i rozdzielonej.

Dane techniczne IZMAG²™

 • Nie są wymagane żadne lub jedynie niewielkie (do zastosowań związanych z przekazaniem władania) sekcje wlotowe i wylotowe
 • Odpowiednie do zastosowania w pojazdach zgodnie z normą DIN 40839 oraz OIML Doc. 11/A1.4.X
 • Specjalna konstrukcja odpowiednia do zastosowań związanych z przekazaniem władania (opcja) wg OIML (PTB) oraz certyfikat oceny (NMI) do zastosowania w ramach systemów zatwierdzonych na mocy dyrektywy MID.
 • Próżnioszczelność, stabilność termiczna i odporność na gorącą parę
 • Możliwa jest konstrukcja kompaktowa i rozdzielona
 • Można zastosować różne złącza procesowe dzięki technologii adaptera

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Przepływomierz elektromagnetyczny IZM-S™ — elastyczna standardowa konstrukcja dostępna, w razie potrzeby, z oficjalnym zatwierdzeniem

Stworzona przez GEA rodzina produktów IZM™ obejmuje wszystkie zasadnicze zastosowania związane z pomiarem przepływu lub objętości. Asortyment produktów GEA w dziedzinie przepływomierzy elektromagnetycznych oferuje klientowi różne możliwości.

Elastyczne standardowe urządzenie z oficjalnym zatwierdzeniem — przepływomierz typu IZM-S™

Wersja IZM-S™ jest dostępna w wykonaniu kompaktowym i rozdzielonym oraz może zostać dostarczona z wbudowanym wyświetlaczem. Zakres pomiarowy dla prędkości przepływu sięga od 0,03 do 10 m/s.

Z typowymi szerokościami nominalnymi od DN10 do DN150 można osiągnąć zakres przepływu od 10 l/godz. do 1000 m3/godz. 

Przepływomierz elektromagnetyczny IZM-S™ jest także dostępny w oficjalnie zatwierdzonej wersji.

Dane techniczne IZM-S™:

 • Elektromagnetyczny pomiar objętości z prostą obsługą
 • 2 resetowalne liczniki ilości oraz 1 przyrząd sumujący
 • Automatyczna adaptacja zakresu pomiarowego umożliwia szeroką dynamikę natężenia przepływu
 • Oficjalnie zatwierdzona wersja
 • Specjalne funkcje dzięki 4 wejściom i wyjściom cyfrowym oraz 1 wyjściu analogowemu, jak również przyciskom startu i stopu na klawiaturze
 • Możliwe są różne próbki impulsów dla redundantnej wymiany sygnałów
 • Dostosowane do pracy w cysternach samochodowych z zasilaniem akumulatorowym 12 V i 24 V
 • Zapis danych kalibracyjnych „MEMbox“ umożliwia łatwą wymianę
 • Dostępne są wszystkie typowe złącza procesowe (kołnierz DIN, zacisk, armatura rur do mleka itd.)

Przepływomierz elektromagnetyczny typu IZM-S™ jest dostępny z różnorodnymi przetwornikami i konwerterami w wersji zintegrowanej lub oddzielnej.

Nie tylko samo urządzenie pomiarowe, ale także zatwierdzona przez stosowny organ ds. miar, wag i cła technologia monitorowania i sterowania umożliwia pomiar objętości w oficjalnych zastosowaniach handlowych.

 

Pomiar temperatury i możliwości wydruku — przepływomierz typu IZM-T™

Przepływomierze elektromagnetyczne GEA typu IZM™ są odpowiednie do pomiaru wszelkich cieczy o minimalnej przewodności wynoszącej 5 µS/cm.

Z reguły urządzenie IZM-T™ jest stosowane w oddzielnej konstrukcji z wbudowanym wyświetlaczem.

Przepływomierz elektromagnetyczny typu IZM-S™ jest także dostępny w oficjalnie zatwierdzonej wersji i może wydrukować oficjalny kwit.

Dane techniczne IZM-T™

 • Elektromagnetyczny pomiar objętości z prostą obsługą 
 • Oficjalnie zatwierdzona wersja 
 • Pomiar temperatury za pomocą zewnętrznego Pt100 
 • Możliwe obliczanie objętości w odniesieniu do temperatury referencyjnej 
 • Istnieje złącze drukarki typu RS232 
 • Możliwość wydruku daty/czasu i dodatkowego tekstu, także z zatwierdzeniem jako oficjalny kwit 
 • Dostosowane do pracy w cysternach samochodowych z zasilaniem akumulatorowym 12 V i 24 V 
 • 2 resetowalne liczniki ilości oraz 1 przyrząd sumujący 
 • Automatyczna adaptacja zakresu pomiarowego umożliwia szeroką dynamikę natężenia przepływu 
 • Zapis danych kalibracyjnych „MEMbox“ umożliwia łatwą wymianę 
 • Dostępne są wszystkie typowe złącza procesowe (kołnierz DIN, zacisk, armatura rur do mleka itd.) 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie technologii przetwórczej GEA bardzo dobrze zna praktyczne wymogi związane z systemami pomiarowymi. Z tego powodu możemy zaoferować coś więcej niż proste urządzenie. 

Nie tylko samo urządzenie pomiarowe, ale także zatwierdzona przez stosowny organ ds. miar, wag i cła technologia monitorowania i sterowania umożliwia pomiar objętości w oficjalnych zastosowaniach handlowych. 

Dostępne funkcje przepływomierza elektromagnetycznego typu IZM-T™ są w wielu przypadkach zgodne z wymaganiami dla oficjalnego systemu pomiarowego. 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Dokładny wstępny wybór ilości oraz sterowanie napełnianiem dzięki przepływomierzom GEA

Wstępny wybór ilości i sterowanie napełnianiem — na żądanie w wersji zatwierdzonej przez stosowny organ ds. wag i miar

Wstępny wybór ilości typu IZM-SV™ oraz IZM-TV™, także z oficjalnym zatwierdzeniem

Dzięki solidnej i dojrzałej naukowo technologii oraz wieloletniemu praktycznemu doświadczeniu GEA wyróżnia się jako niezawodny partner w dziedzinie pomiaru przepływu cieczy w przeróżnych zastosowaniach. GEA nie skupia się wyłącznie na pojedynczym urządzeniu, ale także na rozwiązaniu problemów klienta. W ten sposób w ostatnich dekadach powstały niszowe zastosowania, które częściowo znalazły miejsce pośród standardowych produktów lub poszerzyły zakres zastosowań.

Przepływomierzy elektromagnetycznych GEA typu IZM można używać do pomiaru wszelkich cieczy o minimalnej przewodności wynoszącej 5 µS/cm.

Oprócz pomiaru przepływu i objętości, te urządzenia pomiarowe są w stanie dozować ilości lub automatycznie uruchamiać i zatrzymywać operacje napełniania poprzez aktywację zaworu lub pompy.

Standardowo dostępne są następujące rodzaje urządzeń do dozowania ilości: 

 • Typ IZM-SV™ Standardowe urządzenie do zastosowań związanych z przelewaniem („transfilling”) 
 • Typ IZM-TV™ Sterowanie systemami dostawy produktu z możliwością wydruku kwitu

Dane techniczne IZM-SV™ oraz IZM-TV™

 • Dostawa cieczy, takich jak piwo, mleko, mocznik itd. do klienta 
 • Dostępne także z oficjalnym zatwierdzeniem 
 • Wersje zatwierdzone przez stosowny organ ds. wag i miar 
 • Zastosowania dotyczące dawkowania dla procesów wsadowych 
 • Łatwe przelewanie między zbiornikami 
 • Mobilna konstrukcja zapewniająca elastyczność użycia

Wszystkie urządzenia pomiarowe i sterujące mogą być zamontowane na mobilnej ramie.

 

Zoptymalizowane sterowanie napełnieniem: Przepływomierze GEA typu IZM-MV™ oraz ZEVODAT-F™

Oprócz pomiaru przepływu i objętości, te urządzenia pomiarowe są zdolne do sterowania procesami napełniania w sposób automatyczny lub półautomatyczny. 

Dokładny pomiar produktu stanowi podstawę napełniania, lecz tylko inteligentne, samouczące się sterowanie zaworami gwarantuje pożądany rezultat napełniania.

Wejścia i wyjścia w urządzeniu pomiarowym obsługują dodatkowe funkcje sterowania, np. wybór rozmiaru opakowania, sygnału opróżniania itd. 

Dane techniczne IZM-MV™ oraz ZEVODAT-F™

 • Napełnianie rożnych opakowań, takich jak worki, zlewki, beczki itd. W napełniarkach okrągłych lub wzdłużnych 
 • Konstrukcja zatwierdzona przez stosowny organ ds. wag i miar 
 • Centralny zdalny wskaźnik ZEVODAT-F, także z oficjalnym zatwierdzeniem 
 • Dostępność bazy danych ze statystykami opakowania dla każdego punktu napełniania 
 • Transfer danych do PC lub za pomocą PROFIBUS

GEA dostarcza klientowi także sprzęt dodatkowy dla napełniarek, np. zbiornik produktu.

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Bezpośrednia kompensacja urządzenia w trwającym procesie

Kalibracja: Przepływomierz typu DI-MASTER™ z GEA wyposażony w funkcję kalibracji

Kalibracja za pomocą miernika referencyjnego oraz funkcji kalibracji typu DI-MASTER™

Przepływomierzy elektromagnetycznych GEA typu IZM można używać do pomiaru wszelkich cieczy o minimalnej przewodności wynoszącej 5 µS/cm.

Typowa tolerancja pomiarowa urządzenia IZM-S™ wynosi +/- 0,25%. Aby skalibrować przepływomierz bezpośrednio w procesie z użyciem przepływomierza głównego, wymagana jest dokładność co najmniej +/- 0,1%. Specjalne oprogramowanie oraz kalibracja spełniają ten wymóg.

Dla 5 natężeń przepływu ta konfiguracja urządzenia umożliwia kompensację przepływomierza elektromagnetycznego IZM-S™ do odchylenia „zerowego”!

Dane techniczne DI-MASTER™

 • Dokładność pomiaru +/- 0,1 % 
 • Nie ma konieczności demontażu urządzenia pomiarowego do kontroli, co oznacza niskie wydatki na działania kontrolne 
 • Pomiar „w ruchu” w trakcie produkcji 
 • Możliwość automatycznej kalibracji 
 • Prowadzenie dokumentacji za pomocą drukarki lub bazy dany na PC

Kontrolowane mogą być w równym stopniu obrotowe mierniki tłokowe, mierniki turbinowe, oraz przepływomierze elektromagnetyczne. Kilka „przepływomierzy głównych” na mobilnej ramie może obejmować cały zakres przepływu danego przedsiębiorstwa.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?