Technologia napełniania produktów o długim okresie przydatności

Technologia sterylnego napełniania GEA zapewnia długi okres przydatności mleka UHT oraz napojów mlecznych w butelkach PET i HDPE z powtarzalną sterylnością handlową oraz zapewnia pełną kontrolę nad procesem sterylizacji.

Sterylność handlowa oznacza, że obciążenie mikrobiologiczne w opakowaniu lub otoczeniu produktu zostało zoptymalizowane w celu przedłużenia okresu przydatności i zagwarantowania stabilności przechowywania. Zarówno dla produktów o wysokiej (pH ≤4,5), jak i o niskiej kwasowości (pH >4,5) sterylne przetwarzanie jest najbardziej opłacalną metodą osiągnięcia sterylności handlowej i utrzymania jakości produktu.
  
GEA, wiodący na rynku dostawca rozwiązań w zakresie rozlewania napojów z 22-letnim doświadczeniem w napełnianiu sterylnym, oferuje sterylną technologię dla rynku płynnych produktów mlecznych, która jest niezawodna, bezpieczna i przeznaczona do stosowania w czystym środowisku napełniania. Opracowaliśmy ponadto najnowocześniejsze, zatwierdzone przez FDA technologie napełniania na zimno dla wrażliwych napojów w butelkach PET i pojemnikach HDPE.
  
Zaawansowane rozwiązania GEA dotyczące sterylizacji butelek umożliwiają pełną elastyczność i obejmują ECOSpin Zero dla szybkich linii produkcyjnych oraz Modullbloc dla linii małej/średniej prędkości, z których obydwie wykorzystują sterylizację PAA na mokro. GEA oferuje także suchą sterylizację preform z użyciem wody H2O2 ze sterylnym napełnianiem z wydmuchiwaniem (ABF), pierwszą na świecie obrotową aseptyczną dmucharkę z wbudowaną napełniarką sterylną i zakręcarką oraz technologię sterylizacji butelek suchym H2O2 z Whitebloc.
  
Co więcej bloki napełniarek sterylnych GEA mogą być wyposażone w zawór napełniający serii FX dla produktów czystych oraz zawierających miąższ/błonnik. Maszyna do aseptycznego dozowania PX może zostać połączona z napełniarką sterylną do produktów niegazowanych z kawałkami owoców i/lub zbóż o rozmiarze do 10 mm3. Rozwiązania GEA w zakresie sterylnego napełniania na zimno są odpowiednie dla napojów mlecznych, mleka UHT/sojowego i nutraceutyków.
  
Kluczowym elementem technologii sterylnego napełniania GEA jest izolator mikrobiologiczny Class 100, który oddziela strefę sterylną, gwarantuje sterylność produktu końcowego oraz ogranicza ryzyko do minimum, pozwalając na 165 godzin produkcji bez cyklu CIP/SIP w międzyczasie. Izolator środowiskowy, opracowany w 1995 roku przez GEA a obecnie stanowiący standardową technologię aseptyczną w branży, tworzy fizyczną barierę pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a obszarem kontrolowanym, gdzie odbywają się operacje sterylnego napełniania i zakręcania.
  
Aby spełniać rosnące wymagania przemysłu, technologia napełniania GEA oferuje także higieniczne rozwiązania dotyczące napełniania w celu uzyskania wydłużonego terminu przydatności (ESL) oraz świeżego mleka zdatnego do dystrybucji w łańcuchu chłodniczym.

Whitebloc Aseptic Filling Bloc