Membraanfiltratie voor melkpoeder van hoge kwaliteit

Het produceren van kwalitatief altijd hoogstaande melkpoeders die de gewenste productsamenstelling en poederkenmerken behouden, is afhankelijk van vloeistofhantering en verwerkingsplatforms van topkwaliteit, waaronder membraanfiltratietechnologieën. GEA biedt een configureerbare portfolio van uiterst moderne systemen voor omgekeerde osmose, microfiltratie, ultrafiltratie en nanofiltratie. Onze oplossingen kunnen nauwkeurig worden toegesneden op de eisen van nieuwe en bestaande melkpoederinstallaties. Onze klanten vertrouwen op GEA’s kennis van de industrie, technologie en engineering om de kwaliteit van melkpoeder, de verwerking ervan en de exploitatie van installaties te optimaliseren met een grotere efficiëntie, minder energie- en waterverbruik en minimaal afval en uitstoot.

Van de verwijdering van micro-organismen tot en met preconcentratie

GEA microfiltratietechnologieën verwijderen micro-organismen, cellen, sporen en onzuiverheden fysiek uit melk, zonder hoge temperaturen toe te passen die de chemische samenstelling kunnen veranderen. Het permeaat dat teruggewonnen wordt door ultrafiltratie van de melk kan tevens worden gebruikt voor melkstandaardisatie, om het melkeiwitgehalte te optimaliseren en te garanderen dat melkpoeder van exact de gewenste samenstelling wordt geproduceerd.

Met GEA filtratietechnologieën kunnen verder de bedrijfs- en procesefficiëntie worden gemaximaliseerd en kosten worden bespaard. Installatie van een GEA omgekeerde-osmosesysteem bovenstrooms van een bestaande of nieuwe verdampingsinstallatie kan resulteren in enorme besparingen voor melkpoederinstallaties, door water uit de melk of wei te verwijderen vóór de verdamping. Door deze benadering kan de capaciteit van bepaalde verdampingssystemen drastisch worden vergroot. 

Microfiltratie-installatie
Microfiltratie-installatie

Terugwinning van water en reinigingsmiddelen

Omgekeerde-osmose- en nanofiltratiesystemen filteren vloeistof, voornamelijk water, uit. Door dit teruggewonnen water te zuiveren door middel van een ander GEA omgekeerd-osmosesysteem, kan het ofwel worden gebruikt om de installatie te reinigen ofwel, na behandeling van het water met hitte of UV, rechtstreeks als proceswater. 

En om te besparen op de reinigingskosten van installatie en apparatuur kunnen er nanofiltratiesystemen worden geïnstalleerd om de door CIP-systemen gebruikte reinigingsoplossingen te filteren. Door nanofiltratiesystemen voor dit doel te installeren kunnen belangrijke hoeveelheden waardevolle reinigingsmiddelen, zoals natriumhydroxide of salpeterzuur, worden teruggewonnen.