Multifunctionele membraanfiltratie voor vloeibare zuivelproducten

De membraanfiltratietechnologieën van GEA kennen een brede toepassing binnen de melkverwerkende industrie om consumptiemelk te concentreren alvorens deze te transporteren, om het koolhydraatgehalte van melk te verlagen en om bacteriën te verwijderen bij de productie van houdbare melk.

Melkconcentratie

Er kan gebruik worden gemaakt van omgekeerde osmose om water uit vloeibare melk te halen. Hierdoor wordt het volume verminderd, waardoor de transportkosten worden verlaagd. Membraanfiltratie-installaties die in de nabijheid van grote melkveebedrijven zijn gevestigd kunnen melk condenseren tot 45% totale vaste stoffen. Dit concentratieniveau is gelijk aan het niveau dat kan worden verkregen door verdamping, maar omdat bij omgekeerde osmose geen warmte hoeft te worden gebruikt, wordt de smaak niet aangetast.

Reduceren van koolhydraten

Ultrafiltratie wordt gebruikt om het koolhydraatgehalte in consumptiemelk te verlagen, voor mensen die intolerant zijn voor lactose en voor de productie van met calcium en eiwitten verrijkte dranken met gereduceerd koolhydraatgehalte. Hetzelfde proces kan worden gebruikt om het lactosegehalte van ijs te verlagen. Het product krijgt hierdoor een zachter mondgevoel en de kans op kristallisatie gedurende langdurige opslag wordt verlaagd. 

Als melk bestemd is voor het maken van kaas, kunnen veehouders ultrafiltratie gebruiken om het volume van consumptiemelk te verlagen, om het transport te vergemakkelijken en om de koolhydraten, die niet nodig zijn om kaas te maken en die als waardevol voer voor kalveren kunnen worden gebruikt, te extraheren.

Verwijderen van bacteriën

Microfiltratie kent een wijdverbreide toepassing voor het verwijderen van bacteriën bij de productie van houdbare melk.