Industrial effluents

Garbarnie

Garbarnie należą do gałęzi przemysłu o najwyższym poziomie konsumpcji wody. Jak pokazuje doświadczenie, aby wytworzyć dobrej jakości skórę z jednej tony surowca, trzeba zużyć 60 m³ wody. Ilość ścieków, które zawierają wysoki poziom substancji alkalicznych i organicznych, jest oczywiście równie duża. Nie jest więc możliwe bezpośrednie usunięcie lub oczyszczanie w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Do oczyszczania ścieków w garbarniach wykorzystywane są wirówki dekantacyjne GEA, które w odpowiedni sposób przygotowują ścieki do oczyszczania biologicznego.

Duże ilości ścieków

W produkcji skóry woda nie jest jedynie potrzebna do transportu w procesie produkcyjnym, lecz również do różnych zadań, takich jak odwłaszanie czy moczenie skór. W wyniku określonych metod produkcyjnych ścieki nie tylko mają wysoki odczyn zasadowy (pH 10), lecz są również zanieczyszczone chemikaliami, takimi jak siarczan i chrom, oraz zawierają wysoki poziom substancji organicznych. Biochemiczne oczyszczanie ścieków jest standardową procedurą w wielu instalacjach, dekantery GEA odgrywają tu istotną rolę.

Wirówka — Wirówka odwadniająca waterMaster

Przekazywanie ścieków do komunalnych oczyszczalni ścieków

Po zgromadzeniu ścieków z procesu garbowania i dodaniu polimeru dekantery nieprzerwanie oddzielają organiczne części stałe, takie jak włosy, od zagęszczonego osadu. Oddzielone części stałe mogą być użyte jako kompost i wykorzystane w ogrodnictwie czy leśnictwie. Faza płynna poddawana jest następnie oczyszczaniu biologicznemu. Powstały osad jest ponownie wykorzystywany w procesie odwadniania, a ścieki mogą być bezpiecznie przekazane do tradycyjnych komunalnych oczyszczalni ścieków. Zaletą dekanterów jest optymalna zdolność odwadniania i zużywanie niewielkich ilości wody do płukania. Zamknięty system uniemożliwia wydostawanie się aerozoli, które w przeciwnym razie stanowiłyby zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Produkty i technologie

Widać {{count}} z {{total}}

Related videos

{{video.title}}

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami