Wydobywamy z mleka to, co najlepsze

Technologia oddzielania mechanicznego firmy GEA jest skutecznym narzędziem w przemyśle mleczarskim od 1893 roku i jest obecna w branży od samego początku co zapewnia skuteczne i ekonomiczne rozwiązania dotyczące przetwarzania mleka surowego, w tym technologie klaryfikacji, odtłuszczania, usuwania bakterii oraz standaryzacji.

Z wielu powodów mleko powinno zostać poddane klaryfikacji z użyciem separatorów, pozwala to bowiem poprawić jego jakość. Pomimo wdrożonych zapobiegawczych środków higienicznych mleko surowe dostarczane do mleczarni przez gospodarstwa rolne wciąż zawiera liczne niepożądane substancje, takie jak pochodzące z wymion komórki somatyczne i krew, zanieczyszczenia z powietrza oraz brud wynikający z kontaktu z dojarkami, rurociągami mlecznymi oraz pojazdami transportowymi.
  
Odstojniki w równym stopniu nadają się do oczyszczania mleka zimnego i ciepłego oraz umożliwiają łatwą integrację. Strata produktu wskutek obróbki w odstojnikach jest minimalna, a powstały osad można przekierować prosto do instalacji neutralizującej lub oczyszczalni ścieków. Strata cennych składników mleka, jak na przykład białko, wskutek usuwania osadu mlekowego jest znikoma.

Odtłuszczanie śmietany

Mleko surowe zawiera około 4% tłuszczu. Aby uzyskać mleko odtłuszczone należy najpierw oddzielić śmietankę. Chociaż oddzielanie mleka ciepłego odbywa się w temperaturze 50 – 60°C, a oddzielanie mleka zimnego w temperaturze 4 – 30°C, to GEA obsługuje obydwa te procesy za pomocą systemu procool system. 
  
Separatory do odtłuszczania śmietany z linii proplus hyvol® proplus ustanawiają nowe standardy ochrony produktu i maksymalizacji uzysku. Jako że wszystkie nasze separatory są wyposażone w system hydrosoft, gwarantujemy najniższe możliwe ciśnienie zasilania, delikatny pobór produktu, małe siły ścinające, a wskutek tego najwyższą możliwą skuteczność oddzielania. W systemie hydrosoft stosowane są niewymagające dużego zakresu konserwacji uszczelnienia mechaniczne i nie wymaga on dodatkowej wody chłodzącej.

Usuwanie bakterii

Bakterie, drożdże i zarodniki pleśni mogą skażać produkty mleczne, co sprawia, że niezawodne oczyszczanie z bakterii jest tym bardziej istotne. Rozwiązania GEA obejmują jednoetapowe i dwuetapowe procesy usuwania bakterii z mleka, oczyszczania z bakterii mleka serowarskiego oraz obróbki koncentratu serwatki. Oprócz tego separatory z modułem proplus firmy GEA mogą być stosowane do odzyskiwania cennych białek z pozostałości stałych w połączeniu z usuwaniem bakterii.

Standaryzacja

Dzięki najnowocześniejszemu urządzeniu standaryzacyjnemu system GEA jest w stanie zaoferować jednostkę standaryzacyjną dla tłuszczu mlekowego i białka mlekowego. System regularnie mierzy i reguluje określone specyfikacje w trakcie procesu produkcji. Wartości graniczne są precyzyjnie utrzymywane w celu optymalizacji wykorzystania zasobów. Ponadto wartości te, jako że niepotrzebne staje się zwykłe pobieranie próbek, pozwalają ograniczyć badania laboratoryjne do minimum. Zastosowany elastyczny proces optyczny można użyć zarówno do mleka spożywczego, standaryzowanego mleka serowarskiego, jogurtów, standaryzowanej śmietany, modyfikowanych produktów mlecznych, jak również mleka skondensowanego i śmietanki do kawy. 
  
Dzięki dairysmart, GEA oferuje teraz moduł zaprojektowany do odtłuszczania gorącego mleka/serwatki, oczyszczania mleka, monitorowania zawartości tłuszczu w śmietanie oraz automatycznej standaryzacji zbiorników. System, zaprojektowany dla małych i średnich mleczarni oraz serowni, obejmuje separator ecocream do odtłuszczania mleka i serwatki w połączeniu z inteligentnym zestawem produkcyjnym do elastycznego przetwarzania produktu wraz z nowym systemem sterowania IO z firmy GEA.