Przetwarzanie płynnych produktów mlecznych

Produkcja doskonałych produktów mlecznych wymaga szeregu różnych procesów i związanych z nimi technologii. GEA oferuje kompletne portfolio systemów i wyposażenia, które spełnią wszelkie wymagania dotyczące przetwarzania płynnych produktów mlecznych: od pasteryzacji, odgazowywania, obróbki cieplnej i uzyskiwania mikrocząsteczek po rozwiązania z zakresu odzyskiwania produktów, urządzenia do pomiaru płynu w obiegu, sprzęt do czyszczenia zbiorników oraz pompy odśrodkowe.

Odgazowywanie to kluczowa technologia w przetwarzaniu płynnych produktów mlecznych, jako że powietrze w mleku może powodować kawitację podczas homogenizacji. GEA oferuje szereg odgazowywaczy, które usuwają swobodne powietrze wytwarzane podczas transportu lub mieszania w zbiorniku oraz w różnym zakresie usuwają powietrze, które dostaje się do produktu za sprawą czynników takich jak uszkodzone uszczelnienia lub nieoptymalny projekt procesu.

Obróbka cieplna stosowana do pasteryzacji zależy od szeregu czynników, w tym od właściwości produktu. GEA zapewnia całą gamę opłacalnych i efektywnych energetycznie rozwiązań dotyczących pasteryzacji, w tym obróbkę STHT, HTST lub UHT za pomocą pośredniego lub bezpośredniego ogrzewania. Nasze systemy są zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższą jakość produktu końcowego oraz stabilizację przeciwko mikroorganizmom.

Co więcej GEA oferuje w pełni automatyczne, półautomatyczne lub obsługiwane ręcznie systemy odzyskiwania produktów, aby umożliwić klientom odzyskiwanie jak największej ilości produktu z rurociągów podczas czyszczenia linii przetwórczych. Odzyskiwanie produktu zmniejsza także przestoje produkcyjne, pobór wody do płukania i wymywania, jak również koszt usunięcia ścieków.

Nasz technologia uzyskiwania mikrocząsteczek może zostać zastosowana, aby wykorzystać odpady, na przykład wytworzyć serwatkę w mikrocząsteczkach, która może zastąpić tłuszcz lub białko mlekowe w produktach mlecznych. Moduł Micro Formula TM od GEA obejmuje moduł TTS (temperatura, czas, cięcie), który zapewnia pełną kontrolę nad rozmiarem i dystrybucją cząstek.

Oprócz kompletnych systemów i rozwiązań w zakresie przetwarzania płynnych produktów mlecznych i odzyskiwania produktu, GEA może zapewnić szeroką gamę wyposażenia i komponentów dla kluczowych aspektów przetwarzania ogólnego przepływu pracy, od orbitalnych, obrotowych i statycznych rozwiązań dotyczących czyszczenia zbiorników po wysokowydajne, normalne i samozasysające pompy odśrodkowe, systemy pobierania próbek oraz akcesoria i przepływomierze.

Nasze instalacje pilotowe dają klientom możliwość prowadzenia własnych testów produkcyjnych przed wdrożeniem kompletnego procesu przemysłowego. Warto zwrócić się do GEA, aby zasięgnąć informacji o naszych sterylnych liniach pilotowych, modułowych instalacjach testowych, instalacjach pilotowych UHT oraz instalacjach pilotowych UHT w wersji mini.

GEA to wielka różnica

Dzięki głębokiemu zrozumieniu różnych procesów w przemyśle produktów spożywczych i mleczarskich w płynie, wraz z niezrównanym doświadczeniem, zapewniamy najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące przetwarzania, które spełniają a nawet przewyższają wymagania naszych klientów związane z szeregiem zastosowań w branży mleczarskiej.