Filtracja membranowa w produkcji serów

Filtracja membranowa, która ma wiele zastosowań w produkcji serów, pozwala osiągnąć lepszą jakość produktu i większą skuteczność procesu, zwiększając tym samym wydajność i produktywność instalacji. Zastosowanie filtracji membranowej jako alternatywy dla tradycyjnych technik wytwarzania serów może także napędzać innowację w tym bardzo konkurencyjnym przemyśle.

Standaryzacja mleka do produkcji sera

Skład mleka do produkcji sera różni się w zależności od źródła mleka oraz czynników takich jak zmiany diety bydła mlecznego w trakcie roku. Technologia filtracji membranowej GEA może być stosowana do standaryzacji zarówno zawartości tłuszczu jak i białka w mleku do produkcji sera, aby spełnić precyzyjne wymagania każdego produktu serowego oraz wyrównać zmiany w składzie mleka. To oznacza, że producenci sera mogą stosować ten sam proces produkcji przez cały rok i mieć pewność co do konsystencji produktu końcowego.

Przetwarzanie sera

Filtracja membranowa GEA może być stosowana jako alternatywa dla tradycyjnych technik produkcji sera, przykładowo aby oddzielić serwatkę od mlekaz dodatkiem środków powodujących zsiadanie się mleka lub bez nich, zwiększyć uzysk i manipulować tymi właściwościami sera w ramach opracowania nowych produktów.

Klaryfikacja solanki do sera

Solanka jest stosowana do marynowania rozmaitych serów. W trakcie kąpieli solankowej zostają usunięte z sera tłuszcze i białka. Solanka może także ulec skażeniu drożdżami i komórkami pleśni, które mogą zepsuć smak sera i mieć negatywny wpływ na jego okres przydatności. Jednakże usuwanie solanki jest drogie i często zabronione z uwagi na wysokie stężenie soli. Technologia ultrafiltracji GEA może być stosowana jako praktyczna i ekologiczna technika oddzielenia tłuszczów, białek oraz komórek pleśni i drożdży z solanki, tak aby solanka mogła być używana ponownie z zachowaniem jej równowagi chemicznej.

Fortyfikacja mleka do produkcji sera

Oprócz standaryzowania mleka, technologie ultrafiltracji GEA mogą być stosowane do fortyfikacji wsadu mlekowego, zwiększenia stężenia tłuszczów i białek (w szczególności kazeiny), które są niezbędne w produkcji serów, z równoczesną redukcją proporcji mniej ważnych komponentów takich jak laktoza. To zmniejsza całkowitą objętość wsadu, skutecznie umożliwiając producentom sera zwiększenie wydajności urządzeń zamontowanych za instalacją przez usunięcie przed przetwarzaniem tych zbędnych komponentów, które w przeciwnym razie znalazłyby się w strumieniu serwatki. Poziom fortyfikacji można regulować, aby dopasować go do wydajności procesów następczych, ale powszechne są zwiększone stężenia do 25% tłuszczu we wsadzie mlekowym. 

 

Woda do mycia, CIP i odzyskiwanie produktu

GEA oferuje także swoją sprawdzoną technologię filtracji membranowej w celu odzyskiwania wody do mycia, środków chemicznych do czyszczenia w miejscu (CIP) oraz pozostałości produktu. Pomaga to oszczędzić pieniądze przez redukcję używanych surowców, jak również wspiera bardziej ekologiczny proces i generuje wzbogacony strumień produktu.