Hantering van droge en vloeibare ingrediënten voor nutritional formula's van hoge kwaliteit

GEA biedt wereldwijd toonaangevende expertise en technologie voor de verwerking van nutritional formula's. In nauwe samenwerking met de industrie heeft GEA een uitgebreide portfolio van geïntegreerde verwerkingstechnologieën ontwikkeld die op maat kunnen worden gemaakt tot een complete oplossing voor elke productvereiste. GEA's technologie en oplossingen voldoen aan de strengste eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid, en het ontwerp ervan is altijd gericht op een lager energeverbruik en hogere efficiëntie.

Voorafgaand aan concentratie door verdamping en droging zijn er bij de productie van nutritional formula's verschillende processtappen nodig. 

Daarbij gaat het onder meer om:

  • Ontvangst en opslag van rauwe melk
  • Melkscheiding, reiniging, verwijdering van bacteriën, pasteurisatie en opslag
  • Pasteurisatie, opslag en verzending van room
  • Ontvangst van olie, opslag, menging en dosering
  • Ontvangst van vloeibare ingrediënten, opslag en dosering
  • Ontvangst van belangrijke en minder belangrijke ingrediënten, opslag en dosering
  • Menging van ingrediënten
  • Hittebehandeling, homogenisatie en opslag van concentraat
  • Voorbereiding en opslag van CIP-vloeistoffen, CIP-installaties
Storten van zakken van 25 kg
Storten van zakken van 25 kg

Conformiteit met alle procesvereisten

GEA heeft een allesomvattend aanbod van processen en componenten ontwikkeld die kunnen worden toegesneden op iedere productvereiste van nutritional formula's en aan alle bedrijfsverwachtingen voldoen. Dit alles met behoud van de optimale productkwaliteit, samenstelling en eigenschappen van het eindproduct. Wij bieden een complete, geïntegreerde portfolio van procestechnologieën voor iedere productiefase.

Elk onderdeel van de verwerkingslijn is ontworpen met het doel productverliezen en besmettingsgevaar van het product tot een minimum te beperken. Ook ondersteunen onze lijnen efficiënte CIP-systemen, die in separate zones zijn onderverdeeld om het gevaar van kruisbesmetting te elimineren. GEA zet zich voortdurend in om innovatieve oplossingen te ontwikkelen met het doel de terugwinning van product te maximaliseren en de afvoer van afvalwater tot een minimum te beperken. Geavanceerde procesbewakings- en besturingssoftware, in combinatie met energieterugwinningssystemen, verzekeren dat de installaties voor nutritional formula's van onze klanten met de hoogste capaciteit functioneren en producten van topkwaliteit leveren.