GEA verdampingstechnologieën voor optimale productie van melkpoeder

GEA is wereldleider op het gebied van verdampingssystemen voor uiteenlopende melkpoedertoepassingen. Dankzij onze tientallen jaren ervaring weten wij dat de juiste keuze van verdampings- en hittebehandelingstechnologie doorslaggevend is voor een optimale productkwaliteit en voor het behoud van de gewenste functionele en fysische eigenschappen, of uw eindproduct nu melkpoeder, een preconcentraat of gezoete/gecondenseerde melk is.

Directe contactverwarming

Het is welbekend dat zelfs een korte verblijfstijd bij temperaturen boven de 70°C een grote impact op de producteigenschappen heeft. Aangezien bij het gebruik van indirecte verwarmers de verblijfstijden vaak ongecontroleerd zijn, leveren GEA’s directe contactsystemen de warmte onmiddellijk door de stoom direct in het product te condenseren. 

De verwarming kan met of zonder regeneratieve stappen plaatsvinden, afhankelijk van de energiekosten en/of het vereiste verwarmingsproces. En onze systemen kunnen worden ontworpen om aan de exacte gecombineerde tijd- en temperatuurvereisten van het product te voldoen. 

Directe contactverwarming is wereldwijd de standaard binnen de zuivelindustrie en biedt de volgende voordelen:

 • lage concentraatviscositeit
 • betere kwaliteit van instant-vollemelkpoeders
 • "low-heat" poeders, met betere bacteriologische eigenschappen
 • exact afgestemde WPNI-waarden voor "medium-heat" poeders
 • verbeterde hittestabiliteit van "high-heat", hittestabiele poeders
Verdamper met MVR-ventilator
Verdamper met MVR-ventilator

Het kiezen van de juiste verdampingstechnologie

Alle GEA verdampingssystemen voorzien in voorverwarming en hittebehandeling om de microbiologische productkwaliteit te regelen, en zijn ontworpen om het energieverbruik te reduceren. 

 De korte verblijftijd in de verdamper, vaak maar 10–12 minuten, levert diverse voordelen op:

 • minimale warmtebelasting van het product
 • korte opstart- en uitschakeltijden
 • lage productverliezen
 • beperking van reinigingstijd en kosten 

MVR (mechanical vapor recompression)

GEA biedt haar MVR-verdampingssysteem als oplossing voor zuiveltoepassingen, wanneer stoom beperkt beschikbaar of duur is. Het MVR-systeem gebruikt ventilatoren om de stoom die gegenereerd wordt tijdens verdamping op een hogere temperatuur te comprimeren en deze dan te recyclen in een condensor of finisher. Het MVR-systeem kan ook worden uitgerust met een wraparound-separator, die aanzienlijk minder ruimte in beslag neemt, maar toch dezelfde hoge efficiëntie biedt als een traditionele separator. 

Verdere voordelen van een MVR-verdamper zijn:

 • laag energieverbruik (zowel verwarming als koeling)
 • elektrisch geleverd recompressievermogen (minder stoom nodig)
 • gebruiksgemak

TVR (Thermal Vapor Recompression) verdamper

Met GEA’s meervoudige TVR-verdampers wordt de verdampingsenergie in de eerste unit afgeleid van een stoominjector die de stoom van één van de gekoppelde units tot een hogere temperatuur comprimeert. Het verwarmingsmedium in iedere volgende unit is de in de vorige unit gegenereerde damp. De damp van de laatste TVR wordt gecondenseerd door het inkomende product te verhitten. De hete condens kan worden hergebruikt voor boiler- en/of voor clean-in-place (CIP) water.