De pre-concentratie optimaliseren

GEA levert de homogenisatietechnologie die wordt toegepast in de verwerking van wei en weiderivaten.

Homogenisatietechnologie wordt vaak gebruikt om wei-eiwitten en lactose te verwerken. Wei werd vroeger hooguit beschouwd als acceptabel voer voor dieren (voornamelijk varkens) maar vandaag de dag is het gebruik ervan uitgebreid tot toepassingen in zuivelproducten, non-food formules en als voedselingrediënt.
 
Wei wordt gewoonlijk als droog product gebruikt. Voor het drogen ondergaat de wei echter een pre-concentratiefase om 90% van het erin aanwezige water te verwijderen. GEA raadt homogenisatie aan om het effect van de pre-concentratie te optimaliseren door de grootte van de deeltjes, die water zullen afgeven, te standaardiseren. Bovendien kan homogenisatie het erop volgende kristallisatieproces verbeteren. De viscositeit van wei verandert gedurende de kristallisatiefase; door homogenisatie te gebruiken kan de verandering van de viscositeit worden beheerst en kan zodoende de kristallisatie worden geoptimaliseerd. Gedurende de sproeidroogfase raden wij aan om hogedrukzuigerpompen te gebruiken om de sproeidroger te voeden op een dynamische druk in het bereik van 100–150 bar.