En uygun besleyici toz gıda üretimine yönelik GEA evaporasyon teknolojileri

GEA, çeşitli besleyici toz gıda uygulamaları için evaporasyon sistemleri tedarikinde bir dünya lideridir. On yılların deneyimi sayesinde, besleyici toz gıdalar için en uygun kalitenin elde edilmesinde ve gerekli fonksiyonel ve fiziksel özelliklerin korunmasında doğru evaporasyon teknolojisinin seçiminin kritik önem arz ettiğinin bilincindeyiz.

Formülasyon metodolojisi ve evaporatör tasarımı

Ürünler %100 rekombine kuru bileşenlerden formüle edildiğinde, sprey kurutmaya hazır hale getirmek üzere katı içeriği %40-42’den %50-55’e çıkarmak için küçük bir evaporatör gerekmektedir. 

Baz olarak taze süt kullanılarak formülasyon yapıldığında, besleyici toz gıda üretimi için tipik olarak sadece bir tam ölçekli evaporatör gereklidir. 

Her halükarda, geniş bir katı besleme aralığı ve işleme oranları, besin evaporatörü tesis tasarımları ve konfigürasyonlarının yüksek bir esneklik gerektirdiği anlamına gelir. 

Evaporasyon esnasında, rekombinasyon esnasında kullanılan tüm hava tahliye edilir ve bu da tozdaki hava içeriğinin mümkün olan en düşük seviyede olmasını sağlamaktadır. 

MVR Fanlı Evaporatör
MVR Fanlı Evaporatör

Direkt temaslı ısıtma

70°C üzerinden sıcaklıklarda kısa bir kalma süresinin dahi ürün özelliklerinde büyük etkileri olduğu iyi bilinmektedir. Ve, dolaylı ısıtıcıların kullanımı genellikle kontrolsüz kalma süresine neden olacağından GEA'nın direkt temas sistemleri doğrudan ürün içindeki buharın yoğuşması ile anlık ısı sağlar. 

Isıtma işlemi, enerji maliyetine ve/veya gereken ısıtma prosesine bağlı olarak rejeneratif adımları kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleşebilir, ve sistemlerimiz de ürünün tam süre ve sıcaklık birleştirme gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanabilir. 

 Direkt temaslı ısıtma, süt ürünleri endüstrisinde dünya çapında bir standart olup, aşağıdaki faydaları sunmaktadır:

  • düşük konsantre viskozite
  • yağlı süt tozlarında kalite artışı
  • düşük ısılı tozlar, daha iyi bakteriyolojik özellikler sağlar
  • orta ısılı tozlar için özelleştirilmiş WPNI değerleri
  • yüksek ısılı, ısı-dengeli tozlarda artan ısı dengesi

Besin ürünlerinin doğrudan ısıtılması için kullanılan buhar gıda standardında olmalıdır. Bu gıda buharının bir buhar kazanı kullanılarak oluşturulması gerekir.

Besin evaporatörlerinin bütün besin formüllerine uygunluk açısından gerekli besleme akışlarını elde edebilmesi için sıklıkla çoklu ısıl işlem sistemleri gereklidir.

Doğru evaporasyon teknolojisinin seçilmesi

Tüm GEA evaporatör sistemleri, mikrobiyolojik ürün kalitesini kontrol etmek için ön-ısıtma ve ısıl işlem sağlar ve enerji tüketimini azaltacak şekilde tasarlanırlar. 

Evaporatörde kalma süresi 10-12 dakika kadar kısa olup, aşağıdakiler dahil olmak üzere bir çok avantaj sağlar:

  • ürün üzerindeki en düşük ısı yükü 
  • kısa devreye girme ve operasyondan çıkma süreleri
  • düşük ürün kayıpları
  • azalan temizlik süresi ve maliyet

Buhar ve toz maliyetine ve gereken geri ödemeye bağlı olarak, toz besin uygulamaları için hem MVR hem de TVR sistemleri bir çözüm olarak kullanılabilir.

Değişken hızlı bir tahrik mekanizmasıyla kontrol edilen MVR fanları, TVR ile karşılaştırıldığında genelde daha fazla esneklik ve daha büyük bir işletim koşulları aralığı sağlayabilmektedir.