Sıvı Süt Ürünlerinin İşlenmesi

Mükemmel süt ürünlerinin üretimi bir dizi farklı prosesi ve ilgili teknolojileri içerir. GEA, bütün sıvı süt ürünleri işleme gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi için,pastörizasyondan, gazsızlaştırmaya, ısıl işlem ve mikro-partikülasyondan ürün geri kazanım çözümlerine, debi metrelere, tank temizlik ekipmanı ve santrifüjlü pompalara. kadar, komple sistem ve ürün gamı sunmaktadır.

Gazsızlaştırma, sıvı süt ürünleri işlemesinde anahtar teknolojidir, çünkü sütün içindeki hava, homojenizasyon esnasında kavitasyona neden olabilir. GEA, proses hatlarında ve tank karıştırması esnasında oluşabilecek serbest havayı giderebilen degazör tipleri sunmaktadır ayrıca hasarlı contalar veya uygun olmayan proses tasarımları gibi faktörlere bağlı olarak ürüne karışabilecek mekanik havayı farklı ölçülerde gideren degazör sistemlerini de sunmaktadır.

Pastörizasyon için kullanılan ısıl işlem, ürün özellikleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göre değişmektedir. GEA, direkt ya da indirekt ısıtma ile maliyet- ve enerji-etkin pastörizasyon çözümleri sağlamaktadır, bunu yaparken kısa süreli ısıtma - yüksek sıcaklık (STHT), yüksek sıcaklık - kısa süre (HTST) veya (UHT) prosesi kullanmaktadır. Sistemlerimizin tamamı, en yüksek nihai ürün kalitesi ve mikrobiyel dengeyi sağlamak için tasarlanmıştır.

GEA ayrıca müşterilerin proses hatlarının temizliği esnasında borulardan mümkün olan en faza ürünü geri kazanması için tam otomasyonlu, yarı-otomasyonlu ve manuel olarak işletilen ürün geri kazanım sistemlerini sunmaktadır. Ürün geri kazanımı ayrıca üretimin bakım süresini, durulama ve dışarı çıkarmadaki su tüketimini ve işleme suyu bertaraf maliyetini azaltmaktadır.

Mikro-partikülasyon teknolojimiz, atıkları kullanılabilir ürünlere dönüştürme amacına hizmet edebilir, örneğin mikro-partikülasyondan geçirilmiş peynir altı suyu üretimi süt ürünlerindeki katı yağ veya süt proteininin yerine kullanılabilir. GEA’nın Micro FormulaTM ünitesi sıcaklık, süre, kesme (TTS) ünitesi özelliklerine sahip olup, parçacıkların boyut ve dağılım kontrolünü tam olarak sağlamaktadır.

Sıvı süt ürünleri işleme ve ürün geri kazanımı için komple sistem ve çözümlerin yanı sıra GEA, orbital, döner ve statik tank temizleme çözümlerinden yüksek etkili, normal ve kendinden emişli santrifüj pompaya, numune alım sistemleri ve aksesuarlarına ve debi metrelere kadar geniş bir işleme ve genel iş akışı anahtar ekipman ve bileşenleri yelpazesini tedarik etmektedir.

Pilot test ünitelerimiz müşterilere, komple endüstriyel prosesi uygulamadan önce kendi üretim testlerini yapma olanağı sağlamaktadır. Aseptik pilot hattı, modüler test tesisi, UHT pilot tesis ve mini pilot UHT pilot tesisi için GEA ile iletişime geçin.

GEA Farkı

Sıvı gıda ve süt ürünleri endüstrisinin çeşitli proseslerinin derinlemesine ve temelinde anlaşılması ve eşsiz deneyim mirası ile müşterilerinizin çeşitlilik veya süt ürünleri uygulamaları ihtiyaçlarını karşılayacak ve üzerine çıkacak son teknoloji proses çözümleri sağlamaktayız.