Değerli Peynir Altı Suyunun ve Laktoz Bileşenlerinin İzolasyonu

Membran filtrasyon teknolojileri, peynir altı suyundan proteinlerin ve laktozun ayrılmasını ve yüksek kalitede, gıda takviyesi olarak daha fazla talep gören özel ürünlerin üretimi için rafine edilmesini sağlar. Peynir altı suyu proteinleri bebek mamalarında, dejeneratif kas kaybından (sarkopeni) muzdarip hastalar ve vücut geliştirmeciler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Peynir altı suyu konsantreleri (WPC) ve izole peynir altı suyu proteini (WPI)

Ultra-filtrasyon, peynir altı suyundan proteinlerin giderimi için de kullanılabilir. WPC 35 (%35 protein), işleme uygulamalarında yağsız süte daha ucuz bir alternatif sağlarken, diğer protein konsantreleri özel besin ürünlerinde kullanılmaktadır. İzole peynir altı suyu proteini (WPI 90) %90 saf peynir altı suyu proteini olup, mikro-filtrasyon katı yağ kürecikleri membranlarını gidermek için , dia-filtrasyon ise kalan laktozu ve istenmeyen içeriği uzaklaştırmak için kullanılaır. 

Peynir altı suyu bileşenlerinin ve geri dönüşüm suyunun izolasyonu

Laktoferin, laktoperoksidaz ve bovin serum albumin (BSA) gibi bireysel proteinler, membran filtrasynu ve kromatografi kombinasyonu kullanılarak izole edilebilir. Peynir altı suyu protein hidrolizatları (WPH) sıvı WPC'den ısı uygulayarak ve enzim ekleyerek üretilmektedir. Laktoz ile kalsiyum ve fosfor gibi mineraller, protein izolasyonundaki permeat akışından nano-filtrasyon veya ters ozmos (RO) ile ısıl işlem kullanılarak toplanabilir. Tutulan laktoz, yenilebilir veya farmasötik endüstrisinde kullanılabilecek laktoz yapmak için evaporasyon ve kristalizasyon prosesi kullanarak daha da saflaştırılabilir. 

RO permeatı, tesiste temizlik için yeniden kullanılmak üzere iyi bir yumuşak su (FDA Kategori II) kaynağı sağlar. Su, ters ozmos parlatma (ROP) ile tesiste kullanılmak üzere FDA yönetmeliklerine uygun olarak içme suyu üretmek için (FDA Kategori I) ileri arıtmaya tabi tutulabilir.