Peynir Yapımı için Membran Filtrasyon

Peynir yapımı endüstrisinde ürün kalitesi ve proses verimliliğini iyileştirebilen, böylece randımanı ve tesis üretkenliğini arttırabilen membran filtrasyonunun bir çok uygulaması bulunmaktadır. Geleneksel peynir yapım tekniklerine alternatif olarak membran filtrasyonu kullanımı ayrıca oldukça rekabetçi olan bu endüstride yeniliklere öncülük edebilir.

Peynir sütünün standardizasyonu

Peynir sütünün kompozisyonu, sütün kaynağına ve çiftliklerde hayvanlara yıl içinde uygulanan besleme şekli gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. GEA'nın membran filtrasyon teknolojisi, hem her bir peynir ürününün hassas işleme gerekliliklerini karşılamak için peynir sütünün katı yağ ve protein içeriğini standartlaştırmak, hem de süt kompozisyonundaki değişimleri telafi etmek için kullanılabilir. Bu, peynir yapımcılarının aynı üretim prosesini yıl boyunca kullanmaları ve nihai ürün kıvamından emin olmaları anlamına gelmektedir.

Peynirin işlenmesi

GEA membran filtrelemesi, geleneksel peynir yapımı tekniklerine alternatif olarak, verimliliği arttırmak ve yeni ürün geliştirmenin bir parçası olarak peynir özelliklerini yönlendirmek için, örneğin peynir altı suyunu süttenpıhtılaştırıcı ekleyerek veya eklemedenayırmak için, kullanılabilir.

Peynir salamurası durultulması

Tuzlu salamura, çok farklı çeşitlerdeki peyniri kürlemek için kullanılmaktadır. Proses esnasında katı yağ ve protein, peynirden salamura havuzuna atılır. Salamura ayrıca peynirin aromasını bozabilecek maya ve küf hücreleri ile kirlenmiş olabilir, bu durumun raf ömrü üzerinde olumsuz etkileri olur. Ancak salamura suyunun atılması genellikle pahalıdır ve yüksek tuz içeriğinden dolayı genellikle yasaklanmıştır. GEA'nın ultra-filtrasyon teknolojisi, salamuradan katı yağların, proteinlerin, küf ve maya hücrelerinin ayrılması için pratik ve çevresel olarak sürdürülebilir bir teknik olup, tuzlu salamura banyosunun tekrar kullanımını ve kimyasal dengesinin korunmasını sağlar.

Peynir sütünün takviye edilmesi

Sütün standartlaştırılmasının yanı sıra, GEA ultra-filtrasyon teknolojileri ile elde edilen süt, diğer ürünlere takviye amaçlı kullanılabilir, böylece peynir yapımında gerekli olan katı yağ ve proteinlerin (özellikle kazein proteini) konsantrasyonu arttırılırken, laktoz gibi daha az önemli bileşenlerin oranı azaltılır. Bu, beslemenin genel hacmini azaltarak peynir yapımcılarının işleme öncesinde çıkartılmadığı taktirde peynir altı suyuna karışacak gereksiz bileşenlerin giderimi ile çıkış yönündeki sabit içeriklerin verimliliğini etkili bir şekilde arttırmalarını sağlamaktadır. İlave edilecek miktarlar, üretim proseslerinin kapasitesine uyacak şekilde düzenlenebilir, ancak besleme sütünde konsantrasyonu %25'e kadar arttırılmış katı yağ ve protein içeren süt ilavesi yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Yıkama suyu, CIP ve ürün geri kazanımı

GEA ayrıca yıkama suyunun, yerinde temizlik (CIP) kimyasallarının ve ürün kalıntılarının geri kazanımı için kanıtlanmış membran filtrasyon teknolojisini sunmaktadır. Böylece ham madde kullanımı azaltılarak para tasarrufu sağlarken, çevresel olarak daha sürdürülebilir bir prosesi desteklemekte ve katma değerli ürün işlemeyi sağlamaktadır.