Industrial effluents

Jak dekantery GEA są wykorzystywane w sektorze recyklingu butelek PET

Na całym świecie większość napojów bezalkoholowych jest sprzedawana w butelkach produkowanych z politereftalanu etylenu, zwanego w skrócie PET. Wirówki dekantacyjne GEA stanowią istotne pod względem ekologicznym i ekonomicznym wsparcie w procesie odzyskiwania butelek PET.

Butelki PET

Jak technologia GEA wspomaga środowisko

W pierwszym etapie procesu odzyskiwania butelek PET stare produkty rozdrabniane są na małe elementy długości dwóch lub trzech milimetrów. Następnie są myte w gorącej i zimnej wodzie oraz w wodzie z dodatkiem sody kaustycznej, która usuwa zabrudzenia, takie jak piasek, cząstki stałe oraz pozostałości po naklejkach i klejach.

Aby nie dopuścić do konieczności ciągłej wymiany wody stosowanej do mycia oraz drogich roztworów zasadowych ani zatkania urządzeń potrzebnych na kolejnych etapach procesu, podczas mycia z obiegu wody należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Przyjazny dla środowiska dekanter GEA o bardzo wysokim współczynniku przeciążenia oraz możliwości przenoszenia momentu obrotowego jest wykorzystywany w przemyśle recyklingowym. Oczyszczona w tym procesie woda wykorzystywana do mycia może ponownie zasilać cykl produkcji. Zapewnia to ochronę środowiska i redukcję kosztów produkcji. Dlatego skuteczny system oddzielania to bezcenne wsparcie w zachowaniu gospodarki obiegowej wody. 

Oczyszczone płatki tworzywa PET są więc dostępne do ponownego użycia i mogą być przetwarzane na obuwie sportowe, elementy garderoby, wypełnienia poduszek, torby wielokrotnego użytku, segregatory, a także wykorzystywane do przetwarzania poliestru stosowanego w artykułach higienicznych, takich jak mokre chusteczki, lub do recyklingu metodą „od butelki do butelki”, który polega na żmudnym czyszczeniu używanych butelek PET.

Dekanter Pro 4000

Dekanter Pro 4000

butelki

Mniejszy wpływ recyklingu PET i rPET na środowisko

Większość pokonsumpcyjnych odpadów PET jest obecnie poddawana recyklingowi dzięki ekonomicznym i skuteczniejszym niż dotychczas metodom przetwarzania. W połączeniu z zaostrzonymi wymogami dotyczącymi recyklingu i produkcji odpady PET pochodzące z recyklingu są w tej chwili szerzej dostępne i konkurencyjne cenowo. Wiele przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem polega na technologii wirówek GEA przy uzdatnianiu wody procesowej, co umożliwia im osiągnięcie standardów jakościowych i środowiskowych przy jednoczesnej minimalizacji kosztów użytkowania.
GEA sludge Decanter pro

GEA centrifuge technology for cleaning wash water in PET recycling

GEA, the mechanical engineering company and supplier of plants and systems, makes an ecologically and economically valuable contribution to the recycling of PET bottles.

GEA Insights

gea-intellicant-oczyszczanie-ścieków-w-erze-cyfryzacji

Oczyszczalnie ścieków są kluczową infrastrukturą we współczesnej cywilizacji. Ale jak w sposób ciągły i zaawansowany monitorować ich działanie? Osiągnęliśmy to, co od dawna pozostawało wyzwaniem pod względem optymalizacji: automatyczną...

Computer generated AI in shape of brain.

Mózgi ze stali: AI daje zrównoważenie GEA i naszym klientom

Dzięki sprawnemu wdrożeniu nowoczesnej technologii czujników, usług łączności w chmurze oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych GEA zdołała tchnąć w swoje niestrudzone maszyny pierwiastek prawdziwej inteligencji. Rezultaty...

GEA supports farmers in industry transformation

GEA pomaga rolnikom w procesie transformacji sektora

Nastroje w Europie rzadko są tak wyraźnie pro-wiejskie jak w pierwszych miesiącach 2024 roku: Rolnicy z traktorami ciągnącymi cysterny z gnojowicą protestujący w wielu stolicach, w tym w Berlinie, Paryżu i Brukseli, zwracają...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.