Industrial effluents

Przemysł papierniczy

Proces wytwarzania papieru to jeden z procesów produkcyjnych zużywających największą ilość wody. Dzieje się tak, ponieważ bez fizycznych właściwości wody nie byłoby możliwe uzyskanie jednolitej struktury podczas obróbki składników papieru w osadzie. Wysoki poziom zużycia wody jest niezbędny w przetwórstwie surowców (drewna, celulozy, włókien roślinnych) oraz w procesie recyklingu makulatury. To powoduje powstanie dużej ilości ścieków do oczyszczenia. Pozostałości w ściekach stanowią problem szczególnie w przypadku usuwania tuszu w procesie recyklingu zadrukowanej makulatury.

Mniejsze koszty i zanieczyszczenia dzięki dekanterom GEA

To pokazuje wspaniałe zalety dekanterów GEA zarówno pod względem przewagi konkurencyjnej z powodu redukcji kosztów w przemyśle papierniczym, jak i w zakresie ochrony środowiska dzięki minimalizacji zanieczyszczeń.

Poza wyżej wymienionymi składnikami dodaje się również inne substancje chemiczne w zależności od pożądanej jakości papieru, na przykład wybielacze, tusze i środki eliminujące pył, które muszą być usunięte ze ścieków na końcu procesu produkcji.

Substancje chemiczne mogą być powtórnie wykorzystane

Podczas oczyszczania wstępnego i finalnego produkowany jest osad pierwotny, wtórny i flotacyjny, które są odwadniane oddzielnie lub razem w dekanterze. Dzięki dużej zawartości suchej masy koszty magazynowania i usunięcia są zredukowane, ilość świeżej wody obniżona do minimum, a kosztowne substancje chemiczne mogą być powtórnie wykorzystane w wielu przypadkach, co pozytywnie wpływa na bilans ekonomiczny. Odwodniony osad można usunąć, wysuszyć lub spalić.

GEA dostarcza również sprzęt, taki jak pompy strumieniowe i próżniowe do transportowania cieczy, wody czy osadu, oraz części stałych, na przykład włókien, w przemyśle papierniczym.

GEA Insights

Josep Masramón and his daughter stand in front of their GEA batch milking installation.

How batch milking supports sustainable dairy farming

The latest evolution in automated milking introduces batch milking – a dairy farming practice where cows are milked in groups at fixed milking times, usually two or three times per day. The automation technology is helping to...

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Pracownicy GEA to ludzie, którzy mają cel

W ramach realizacji swojej najważniejszej misji – Projektowania lepszego świata – GEA promuje kulturę pracodawcy pierwszego wyboru, który daje pracownikom możliwość tworzenia nowych rozwiązań, współpracy w różnych dziedzinach...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.