Industrial effluents

Przyjazne środowisku i wydajne: korzystne rozwiązania przetwarzania ścieków przemysłowych

Ścieki pochodzące z produkcji lub powstałe w wyniku procesów czyszczenia stanowią coraz większe wyzwanie dla firm przemysłowych. Aby umożliwić przyjazne środowisku przetwarzanie ścieków, GEA wspiera przemysł swoją innowacyjną technologią procesów i najlepszej klasy sprzętem, które w sposób niezawodny i skuteczny pozwalają na przetwarzanie zanieczyszczeń ścieków. Dzięki nim możliwe jest trwałe obniżenie powiązanych kosztów utylizacji — odzyskanie cennej zawartości ze ścieków produkcyjnych również ma duży wpływ na redukcję kosztów.

Płyny przemysłowe

Duża objętość ścieków o często dużej różnorodności zanieczyszczeń

W sektorze produkcji żywności oraz napojów i alkoholi, w zastosowaniach dla rafinerii czy też w branży produkcji stali lub przemyśle papierniczym,wszędzie tam zużycie wody jest typowym elementem wielu różnych etapów przetwórstwa w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Odpowiednio duża jest też objętość ścieków, które czasami zanieczyszczone są związkami organicznymi i nieorganicznymi, rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi substancjami a nawet szkodliwymi dla ludzkiego zdrowia. Wymogów dla odpowiednich technologii przetwarzania ścieków jest tak wiele, jak wiele rodzajów zanieczyszczeń może znajdować się w ściekach. 

przyczepa samochodowa

Niższe koszty usunięcia i wyższe zyski — przetwarzanie ścieków za pomocą dekanterów GEA

Dekantery GEA spełniają najwyższe wymogi niezawodności procesowej, higieny i ochrony środowiska i są z sukcesem używane na całym świecie do przetwarzania ścieków przemysłowych, zapewniając optymalne wyniki procesu, najwyższą możliwą oszczędność kosztów i minimalne zużycie zasobów. W trakcie ciągłego procesu w sposób niezawodny oddzielają niepożądane ciała stałe, odwadniają je do nadającej się do nalania konsystencji i pozwalają uzyskać dużą zawartość suchej masy we frakcji stałej dzięki wysokiej skuteczności oddzielania frakcji stałej. Oczyszczony odciek można ponownie wykorzystać w cyklu produkcyjnym, natomiast odwodniona frakcja stała zwykle może być z zyskiem poddana recyklingowi, co umożliwi odzyskanie niektórych substancji. Można też zmniejszyć jej objętość i tym samym obniżyć koszt jej usunięcia. 

Poza dekanterami GEA posiada również instalacje kompletnego odwadniania osadów przemysłowych z powiązanymi urządzeniami peryferyjnymi w celu zapewnienia większej elastyczności użycia. Wszystkie istotne etapy procesu mieszczą się w jednej jednostce na miejscu z odpowiednimi urządzeniami w ciężarówce, przyczepie lub kontenerze, który zapewnia jeszcze większą elastyczność. Instalacje posiadają pełne systemy rurociągów, zautomatyzowane i gotowe do natychmiastowego użycia.

Wydajne energetycznie stężenie dzięki instalacjom wyparnym GEA

Oferując przyjazne środowisku rozwiązania przetwarzania ścieków, dodatkowo zapewniamy wysoko skuteczną technologię odparowywania, dzięki której ścieki przemysłowe mogą być w sposób niezawodny zagęszczone aż do uzyskania jak najsuchszej masy. Odparowana woda zostaje zagęszczona i może zostać ponownie wykorzystana jako woda procesowa. Instalacje wyparne GEA są zasilane wyłącznie ciepłem z systemów peryferyjnych, dzięki czemu pracują niezwykle wydajnie i są przykładem odpowiedzialnej konsumpcji cennych zasobów.

Zalety:

  • Przyjazne środowisku i wysoko skuteczne rozwiązania przetwarzania ścieków m.in. w browarach, mleczarniach, olejarniach, rafineriach, garbarniach, lakierniach, winiarniach, przemyśle papierniczym i stalowym itp.

  • Przetwarzanie ścieków za pomocą efektywnych dekanterów, umożliwiających wysoki poziom zagęszczenia frakcji stałej

  • Niewielkie zanieczyszczenie ścieków — niższe koszty usunięcia

  • Energooszczędna technologia odparowywania dzięki użyciu ciepła odpadowego w celu niezawodnego zagęszczenia

  • Mobilne systemy zapewniające elastyczność użycia

Produkty i technologie

Widać {{count}} z {{total}}

Related videos

{{video.title}}

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami