Industrial effluents

Browary

GEA oferuje systemy oddzielania odśrodkowego, dzięki którym browarnicy mogą w pełni korzystać z owoców swojej sztuki i jednocześnie dbać o ochronę środowiska. Z wielu powodów technologia oddzielania odśrodkowego została uznana przez browarników za przyszłościowe rozwiązanie oczyszczania ścieków.

Zalety technologii oddzielania w browarach

Technologia oddzielania GEA ma wiele zalet: dekantery i separatory pracują bez przerwy, niezwykle wydajnie oczyszczają i oddzielają oraz potrzebują minimalnej ilości energii i pracy personelu. Instalacje do oczyszczania ścieków w całym systemie mogą działać w bardzo ograniczonych przestrzeniach i wymagają minimalnych kosztów początkowych.

Mniejsze koszty, większa produkcja

Ścieki z browarów składają się głównie z dwóch strumieni: substancji pozostałych po procesie produkcji. Drożdże, cukier fermentacyjny czy na przykład ziemia okrzemkowa mogą być powtórnie użyte jako cenne substancje w procesie produkcji po oddzieleniu od nich elementów stałych i płynnych. To redukuje koszty i zwiększa dochody.

Drugi główny strumień ścieków w browarach pochodzi z procesu czyszczenia zbiorników fermentacyjnych i zasobnikowych, jak również płukania kadzi i butelek. Dowiedziono, że dekantery w niezwykle wydajny sposób usuwają te pozostałości i środki czyszczące, tym samym przyczyniając się do ochrony środowiska i zmniejszając koszty usunięcia.

Dekanter w porównaniu z sedymentacją

Dobrym rozwiązaniem jest też użycie dekantera po beztlenowym lub tlenowym oczyszczaniu ścieków produkcyjnych w zakładowej oczyszczalni ścieków. Dekanter działa na cząstki stałe siłą cztery tysiące razy większą w porównaniu z sedymentacją, co powoduje dużo szybsze oddzielanie. Osad usuwany za pomocą ślimaka jest odwadniany i zagęszczany. Mniejsza objętość frakcji stałej sprawia, że usuwanie osadu jest łatwiejsze i mniej kosztowne.

Zalety technologii oddzielania w browarach

Technologia oddzielania GEA ma wiele zalet: dekantery i separatory pracują bez przerwy, niezwykle wydajnie oczyszczają i oddzielają oraz potrzebują minimalnej ilości energii i pracy personelu. Instalacje do oczyszczania ścieków w całym systemie mogą działać w bardzo ograniczonych przestrzeniach i wymagają minimalnych kosztów początkowych.

Mniejsze koszty, większa produkcja

Ścieki z browarów składają się głównie z dwóch strumieni: substancji pozostałych po procesie produkcji. Drożdże, cukier fermentacyjny czy na przykład ziemia okrzemkowa mogą być powtórnie użyte jako cenne substancje w procesie produkcji po oddzieleniu od nich elementów stałych i płynnych. To redukuje koszty i zwiększa dochody.

Drugi główny strumień ścieków w browarach pochodzi z procesu czyszczenia zbiorników fermentacyjnych i zasobnikowych, jak również płukania kadzi i butelek. Dowiedziono, że dekantery w niezwykle wydajny sposób usuwają te pozostałości i środki czyszczące, tym samym przyczyniając się do ochrony środowiska i zmniejszając koszty usunięcia.

Dekanter w porównaniu z sedymentacją

Dobrym rozwiązaniem jest też użycie dekantera po beztlenowym lub tlenowym oczyszczaniu ścieków produkcyjnych w zakładowej oczyszczalni ścieków. Dekanter działa na cząstki stałe siłą cztery tysiące razy większą w porównaniu z sedymentacją, co powoduje dużo szybsze oddzielanie. Osad usuwany za pomocą ślimaka jest odwadniany i zagęszczany. Mniejsza objętość frakcji stałej sprawia, że usuwanie osadu jest łatwiejsze i mniej kosztowne.

GEA Insights

gea-intellicant-oczyszczanie-ścieków-w-erze-cyfryzacji

Oczyszczalnie ścieków są kluczową infrastrukturą we współczesnej cywilizacji. Ale jak w sposób ciągły i zaawansowany monitorować ich działanie? Osiągnęliśmy to, co od dawna pozostawało wyzwaniem pod względem optymalizacji: automatyczną...

Computer generated AI in shape of brain.

Mózgi ze stali: AI daje zrównoważenie GEA i naszym klientom

Dzięki sprawnemu wdrożeniu nowoczesnej technologii czujników, usług łączności w chmurze oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych GEA zdołała tchnąć w swoje niestrudzone maszyny pierwiastek prawdziwej inteligencji. Rezultaty...

GEA supports farmers in industry transformation

GEA pomaga rolnikom w procesie transformacji sektora

Nastroje w Europie rzadko są tak wyraźnie pro-wiejskie jak w pierwszych miesiącach 2024 roku: Rolnicy z traktorami ciągnącymi cysterny z gnojowicą protestujący w wielu stolicach, w tym w Berlinie, Paryżu i Brukseli, zwracają...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.