GEA Remote Support Filling

Drie niveaus van professionele assistentie op afstand voor uw afvultechnologie

Proactieve zorg voor onderhoud en performance

Het GEA Remote Support Filling platform is gebaseerd op marktleidende technologieën waarmee wij een innovatief systeem kunnen bouwen dat erop gericht is onze klanten constant en proactief toegang te bieden tot onze technici, met assistentie op afstand op drie niveaus.

Het GEA Remote Support Filling platform biedt:

 • Help Desk 24/7
 • Geavanceerde rapportageservice
 • Proactieve data-analyse

Met:

 • Toegewijde, ervaren technici
 • Proactieve, continue monitoring
 • Toegang op afstand
 • Verbinding via geaugmenteerde realiteit
 • Gegevens van GEA beschikbaar op smartphone en tablet
GEA Remote Support Filling helpdesk 24-7

Ondersteuningsaanbod op 3 niveaus

 • Een collaboratieve 24/7 Help Desk:toegewijde, ervaren technici die uw installatie voortdurend monitoren en toegang op afstand krijgen tot besturingssystemen via geaugmenteerde realiteit (24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar voor al uw productieploegen).

 • Geavanceerde rapportageservices:Wegenereren performance- of alarmmonitoringrapporten en analyseren onderliggende oorzaken (per productiebatch, ploeg of gedefinieerde periode) voor voorspellend onderhoud en bewaking van de algehele bedrijfsefficiëntie (Overall Equipment Effectiveness - OEE).

 • Proactieve data-analyse:Een pool van technici staat u ter beschikking om rapporten en data van installaties te analyseren,vast te stellen welke acties mogelijk zijn om de prestaties te optimaliseren en parameters die buiten de specificaties liggen te elimineren. Hiervoor kunnen consultancygesprekken met installatiemanagers plaatsvinden om de prestaties van de apparatuur te bespreken wanneer dat nodig is. 

GEA Remote Support Filling platform architectuur

GEA Remote Support Filling gegevensanalyse

Aan de hand van data-analyse zijn we in staat om de zwakke punten op te sporen en gedegen advies te geven om problemen te voorkomen en zo snel mogelijk op te lossen als ze toch zouden optreden, ter optimalisatie van uw productiviteit en efficiëntie.

Klanten die hierin zijn geïnteresseerd kunnen ook wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse conference calls plannen om de rapporten en corrigerende maatregelen te bespreken die nodig zijn om hun productiviteit te verhogen.

Bezoeken op locatie

Ondanks de moderne communicatiemogelijkheden zijn er nog situaties waarin menselijke interactie voordelen biedt. Voor die gevallen bieden we ondersteuning op locatie. Onze experts delen hun kennis, oplossingen voor de beste praktijken en zelfs datatrends, bij uw vestiging of faciliteit, om uw problemen op te lossen met een glimlach.

Uw voordelen in één oogopslag:

 • Proactieve assistentiedie eventuele problemen met het vulblok snel identificeert en een vlotte probleemoplossing biedt.
 • Zorg voor de performancedoor data-analyseom corrigerende acties te identificeren teneinde de performance optimaal te houden, parameters die buiten de specificaties liggen te kunnen herstellen en preventieve of corrigerende maatregelen te kunnen treffen.
 • Efficiencyrapportenvoor onmiddellijke, gemakkelijk te lezen inzichten in de performance van het vulblok en om vast te stellen welke parameters of factoren de algehele performance beïnvloeden.
GEA Remote Support Filling Service

GEA-inzichten

Lemgo plant building

Verleden en toekomst komen samen in het vooruitstrevende stadsverwarmingsproject...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatisering maakt het verschil voor koeien, mensen en planeet

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

GEA’s ontdooioplossing succesvol bij CIAL in Chili

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.