Bebek Mamalarının Hassas Şekilde İşlenmesi için Membran Filtrasyonu

Bebek mamaları, hassas besin kompozisyonunu ve toz özelliklerini korumak üzere üretilir ve en yüksek kalitede bebek mamalarının işlenmesi, membran filtrasyon teknolojisi de dahil olmak üzere üstün kaliteli sıvı ve içerik yönetimi ve işleme platformlarına bağlıdır. GEA, yeni ve mevcut bebek maması tesislerinin gereksinimlerini karşılamak üzere özelleştirilebilen, yapılandırılabilir bir son teknoloji ters osmoz, mikro-filtrasyon, ultra-filtrasyon ve nano-filtrasyon portföyü sunmaktadır. Müşterilerimiz, bebek maması kalitesinin, işleme ve tesis işletiminin optimum seviyeye çıkartılmasına yardımcı olmak, enerji ve su tüketimini azaltmak, atık ve emisyonları minimuma indirmek için GEA endüstrisi, teknolojisi ve mühendislik uzmanlığına güvenmektedir.

Mikro organizma gideriminden ön-konsantrasyona

GEA mikro-filtrasyon teknolojileri üreticilerin bebek mamalarında nihai bakteriyolojik kaliteyi sağlamalarına yardımcı olabilir. Mikro-filtrasyon, bebek mamalarında kullanılan yağsız süt ve yağsız süt tozunun kimyasal kompozisyonunu değiştirebilecek mikroorganizmaların, hücrelerin, sporların ve safsızlıkların fiziksel olarak giderimini yüksek sıcaklıklara gerek olmaksızın sağlar. Ultra-filtrasyon ile geri kazanılan süzüntü, tam olarak istenilen kompozisyona sahip bebek mamalarının üretiminde süt proteini içeriğini optimum seviyeye çıkarmak üzere sütün standartlaştırılmasında kullanılabilir.

Mikro-filtreleme tesisi
Mikro-filtreleme tesisi

Su ve deterjan geri kazanımı

GEA filtreleme teknolojileri ayrıca işletim ve işleme verimliliğinin maksimuma çıkartılmasına ve maliyetten tasarrufa yardımcı olabilir. Bir GEA ters osmoz sisteminin mevcut veya yeni evaporasyon tesisi girişine monte edilmesi, evaporasyon öncesinde suyun sütten veya peynir altı suyundan ayrıştırılması ile bebek maması üretiminde önemli maliyet tasarrufu sağlayabilir. Bu yaklaşım, bazı evaporatör sistemlerinin kapasitesini dramatik şekilde arttırabilir. 

Ters osmoz ve nano-filtrasyon sistemleri, çoğunluğu sudan oluşan sıvıyı filtreler. Bu geri kazanılan suyun bir başka GEA ters osmoz sisteminden geçirilerek arıtılması, suyun tesis temizliğinde veya eğer suya ısı-ya da UV işlemi uygulandıysa, doğrudan proses suyu olarak kullanılmasını sağlar. 

Ayrıca tesis ve ekipman temizlik maliyetlerini azaltmak amacıyla yerinde-temizlik sistemleri tarafından kullanılan temizlik solüsyonlarını filtrelemek üzere nano-filtrasyon sistemleri monte edilebilir. Bu amaçla bir nano-filtrasyon sisteminin monte edilmesi ile önemli miktarlarda sodyum hidroksit veya nitrik asit gibi değerli deterjan ve temizlik maddesi geri kazanımı elde edilebilir.