En Üstün Süt Tozları için Başlangıç Noktası

En üst kalite süt tozlarının üretimi için, üretimin her aşamasında üstün kalitede teknolojiler ve işleme çözümleri gereklidir. GEA, üstün kalitesi, güvenilirliği ve sağlamlığı ile bilinen entegre bir işleme çözümleri portföyü sunmaktadır. Her üretim ölçeğinde, her üretim ve işletim gerekliliğini karşılayabilecek hem bireysel teknolojileri hem de komple, uçtan - uca tesisleri yapılandırmak üzere müşterilerimizle yakından çalışmaktayız.

Evaporasyon ve kurutma öncesinde ve süt tozu prosesi, çeşitli operasyonları gerektirir. Bunların arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Çiğ süt alımı ve depolama
  • Sütün ayrılması, standartlaştırılması, temizlenmesi, bakterilerin ayrılması, pastörizasyonu ve depolanması
  • Kremanın pastörizasyonu, depolanması ve sevkıyatı
  • Karıştırma ve harmanlama 
  • Ters ozmos (RO) ile ön konsantrasyon
  • Ters ozmos cilalaması (ROP) ile yoğuşma ve proses suyu arıtması
  • CIP sıvılarının, CIP Tesislerinin hazırlanması ve depolanması
25kg torba yatırma
25kg torba yatırma

Tasarım detayları

GEA, süt tozları endüstrisi için kapsamlı bir proses bileşenleri yelpazesi tasarlamıştır. Teknolojilerimiz yılların kapsamlı endüstri ve ürün knowhow bilgisi ile üstün proses mühendisliği uzmanlığına dayanmaktadır. Her üretim aşaması için prosesin başından sonuna kadar, birbirine bağlı süreçler için proses çözümleri sunmaktayız. 

Çözümlerimiz, optimum tesis tasarımları ve hijyenik çözümler sağlamaktadır. Proses hattının her bir bölümü, ürün kaybını, ürün kontaminasyonunu minimuma indirmek ve verimli CIP işlemi gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Proses hatları çapraz kontaminasyon riskini önlemek için farklı bölgelere ayrılmış olacak şekilde tasarlanmıştır.