Bir bakışta peynir yapımı

Çok sayıda parametrenin üretim miktarını ve kalitesini bu kadar etkilediği bir başka gıda ürünü çok azdır. Sıvı işleme teknolojisi, en iyi peynir yapımının arkasındaki sırrın bir bölümüdür.

Detaylara inildiğinde her bir peynir yapım konsepti, peynirin türüne, üretim proseslerine ve müşteriye-özel gerekliliklere göre eşsiz ve özeldir. GEA'nın peynir proses hatları, ihtiyaç duyulan tüm gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Her projede uzmanlarımız, müşteriler ile birlikte çalışarak, uygun ve yüksek verimliliğe sahip konseptleri geliştirmektedirler.
 
We apply our key technologies – including separators, filtration systems, heat exchangers and pumps and valves - to design the most efficient liquid processing solutions that allows for efficient production and a superior control of the process; all designed to fulfill the strictest requirements hygiene and food safety. 
 
Our supply includes equipment that enables the fat and protein contents to be adjusted in accordance with the specific application requirements. Standardization of the processes plays a major role. When the parameters required in the final product can be reliably and predictably achieved, this will increase the overall efficiency of process plants of any size - not only of larger lines but also for the small cheese process lines.

Hassas peynir reçeteleri

Peynir reçeteleri gelenekseldir ve her türden değişikliğe hassastır. Yüksek standartlarla hedeflenen üretim, imalatçılar için gittikçe artan bir önem kazanmaktadır. Ürün içeriğindeki değişiklikler genellikle maliyet etkinliğini ve ürün kalitesini azaltmaktadır. Bu yüzden GEA, ham madde kabulünden nihai ürüne kadar tüm önemli proses parametrelerinin merkezi bir şekilde yönetilmesini ve ilgili bölümlere tam ihtiyaç anında transfer edilmesini sağlayan ödüllü bir sistem geliştirmiştir. Reçeteler değiştirildiğinde veya optimize edildiğinde, sür pastörizatörü, peynir teknesi, yıkama suyu sistemi, teleme dolumu, presler vb. gibi bireysel istasyonla artık operatör tarafından manuel olarak müdahale edilmesi gerekmez - yeni değerler otomatik olarak ayarlanır. Avantajlar arasında şunlar yer almaktadır:

  • Gentle milk filling, without dead corners and therefore without unnecessary flush-out losses
  • Swift, controlled whey removal with minimal losses of cheese curd and without soiling the removal device
  • Gentle, indirect post-heating, controlled via the temperature difference
GEA provides cheese producers technological solutions that offer a very high level of standardization and hygienic design, and also ensure best quality at low production costs and high economic efficiency.