Industrial effluents

Przyjazne środowisku i wydajne: korzystne rozwiązania przetwarzania ścieków przemysłowych

Industrial effluent
Ścieki pochodzące z produkcji lub powstałe w wyniku procesów czyszczenia stanowią coraz większe wyzwanie dla firm przemysłowych. Aby umożliwić przyjazne środowisku przetwarzanie ścieków, GEA wspiera przemysł swoją innowacyjną technologią procesów i najlepszej klasy sprzętem, które w sposób niezawodny i skuteczny pozwalają na przetwarzanie zanieczyszczeń ścieków. Dzięki nim możliwe jest trwałe obniżenie powiązanych kosztów utylizacji — odzyskanie cennej zawartości ze ścieków produkcyjnych również ma duży wpływ na redukcję kosztów.
Duża objętość ścieków o często dużej różnorodności zanieczyszczeń

W sektorze produkcji żywności oraz napojów i alkoholi, w zastosowaniach dla rafinerii czy też w branży produkcji stali lub przemyśle papierniczym,wszędzie tam zużycie wody jest typowym elementem wielu różnych etapów przetwórstwa w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Odpowiednio duża jest też objętość ścieków, które czasami zanieczyszczone są związkami organicznymi i nieorganicznymi, rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi substancjami a nawet szkodliwymi dla ludzkiego zdrowia. Wymogów dla odpowiednich technologii przetwarzania ścieków jest tak wiele, jak wiele rodzajów zanieczyszczeń może znajdować się w ściekach. 

Płyny przemysłowe
Niższe koszty usunięcia i wyższe zyski — przetwarzanie ścieków za pomocą dekanterów GEA

Dekantery GEA spełniają najwyższe wymogi niezawodności procesowej, higieny i ochrony środowiska i są z sukcesem używane na całym świecie do przetwarzania ścieków przemysłowych, zapewniając optymalne wyniki procesu, najwyższą możliwą oszczędność kosztów i minimalne zużycie zasobów. W trakcie ciągłego procesu w sposób niezawodny oddzielają niepożądane ciała stałe, odwadniają je do nadającej się do nalania konsystencji i pozwalają uzyskać dużą zawartość suchej masy we frakcji stałej dzięki wysokiej skuteczności oddzielania frakcji stałej. Oczyszczony odciek można ponownie wykorzystać w cyklu produkcyjnym, natomiast odwodniona frakcja stała zwykle może być z zyskiem poddana recyklingowi, co umożliwi odzyskanie niektórych substancji. Można też zmniejszyć jej objętość i tym samym obniżyć koszt jej usunięcia. 

Poza dekanterami GEA posiada również instalacje kompletnego odwadniania osadów przemysłowych z powiązanymi urządzeniami peryferyjnymi w celu zapewnienia większej elastyczności użycia. Wszystkie istotne etapy procesu mieszczą się w jednej jednostce na miejscu z odpowiednimi urządzeniami w ciężarówce, przyczepie lub kontenerze, który zapewnia jeszcze większą elastyczność. Instalacje posiadają pełne systemy rurociągów, zautomatyzowane i gotowe do natychmiastowego użycia.

przyczepa samochodowa
Wydajne energetycznie stężenie dzięki instalacjom wyparnym GEA

Oferując przyjazne środowisku rozwiązania przetwarzania ścieków, dodatkowo zapewniamy wysoko skuteczną technologię odparowywania, dzięki której ścieki przemysłowe mogą być w sposób niezawodny zagęszczone aż do uzyskania jak najsuchszej masy. Odparowana woda zostaje zagęszczona i może zostać ponownie wykorzystana jako woda procesowa. Instalacje wyparne GEA są zasilane wyłącznie ciepłem z systemów peryferyjnych, dzięki czemu pracują niezwykle wydajnie i są przykładem odpowiedzialnej konsumpcji cennych zasobów.

Zalety:

  • Przyjazne środowisku i wysoko skuteczne rozwiązania przetwarzania ścieków m.in. w browarach, mleczarniach, olejarniach, rafineriach, garbarniach, lakierniach, winiarniach, przemyśle papierniczym i stalowym itp.

  • Przetwarzanie ścieków za pomocą efektywnych dekanterów, umożliwiających wysoki poziom zagęszczenia frakcji stałej

  • Niewielkie zanieczyszczenie ścieków — niższe koszty usunięcia

  • Energooszczędna technologia odparowywania dzięki użyciu ciepła odpadowego w celu niezawodnego zagęszczenia

  • Mobilne systemy zapewniające elastyczność użycia

Powiązane filmy wideo

GEA environmental Decanter pro

Sustainable drinking water production in Indonesia

Mobile Decanter Systems

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.