Wervelbeddrogers en -koelers Wervelbeddroger (statisch)

Voor gecontroleerde verwijdering van oppervlakte- en gebonden vocht.

Wervelbeddrogers en -koelers

Materialen die verwerkt worden in een wervelbeddroger of -koeler drijven op een kussen van lucht of gas. De proceslucht wordt toegevoerd naar het bed door een geperforeerde distributieplaat en stroomt door het bed van vaste stoffen met voldoende snelheid om het gewicht van deeltjes in een gefluïdiseerde toestand te ondersteunen. Binnen het wervelbed van materiaal vormen zich bellen die weer uiteenspatten, wat een intense beweging van deeltjes bevordert. In deze toestand gedragen de vaste stoffen zich als vrijstromende kokende vloeistof. Er worden zeer grote verwarmings- en massa-overdrachtssnelheden verkregen door het nauwe contact tussen individuele deeltjes en het fluïdisatiegas.

Ontwerp

Hogetemperatuurwervelbed
Hogetemperatuurwervelbed

Het ontwerp van de distributieplaat zorgt ervoor dat het fluïdisatiegas gelijkmatig wordt verdeeld over het gebied van het bed. De gassnelheid is zodanig, dat alleen de zeer fijne materiaalfractie naar de stofvangapparatuur wordt overgebracht. Er is een hoge turn-down ratio van productiecapaciteit mogelijk en fluctuaties in de toevoersnelheid worden makkelijk geabsorbeerd. In de meeste gevallen zijn er geen bewegende onderdelen die in contact komen met het product.

Ontwerpvariaties zijn onder andere:

 • Stirred Fluid Beds
 • Deep Fluid Beds
 • High Temperature Fluid Beds
 • Contact Tubes and Plates
 • Multiple Zones and Stages
 • Integral Drying/Cooling
 

Kenmerken

 • Biedt langere verblijftijd
 • Zorgt voor nauw contact utssen droog-/koelgassen en producten
 • Meerdere zones, snelheden, temperaturen, drogen en koelen
 • Optie voor makkelijk uit te nemen bedplaten
 • Kan ontworpen worden voor open circuit, partiële gasrecycling en SSD
 • Propstroming of goed gemengd
 • Kan ontworpen worden met rechte zijkanten of met een uitgebreide overkapping
 • Flexibiliteit in verblijftijd en temperaturen
 • Optie voor baksteen, modelleerbaar en met metaal bekleed wasbaar vuurvast materiaal
 • Tot 90% van het thermische vermogen kan worden geleverd/verwijderd door contactwarmtewisselingsleidingen te installeren binnen een diep wervelbed

Voordelen

 • Ideaal voor verwijdering van oppervlakte- en gebonden vocht in poeder, kristallijne of granulaire stoffen
 • Goede thermische efficiëntie
 • Geschikt voor uiteenlopende materialen, deeltjesgrootte-verdelingen en materiaalcohesie
 • Maakt snelle vervangingen mogelijk, waardoor stilstand en onderhoudsvereisten tot een minimum worden beperkt, vooral handig bij hygiënische toepassingen
 • Maakt energiebesparing en systeemintegratie mogelijk
 • Propstroming is speciaal geschikt voor producten die een langere verblijftijd vereisen en een relatief nauwe vochtspecificatie hebben
 • Voor gebruik als elutriatiesysteem of ter vermijding van overmatige overdracht
 • Goed als turn-down vereist is
 • Maakt hoge ingangstemperaturen voor niet-warmtegevoelige producten mogelijk, wat de kapitaal- en bedrijfskosten verlaagt
 • Reduceert luchtstroming en installatiegrootte en verbetert kosten, uitstoot en energieverbruik

Stroomschema proces

Statisch wervelbed
Statisch wervelbed