Afvullijnen – Aseptisch

GEA Aseptisch Blaasvulsysteem ABF 2.0

Geschikt voor bottelingsprocessen met hoge en lage zuurgraad, combineert de ABF 2.0 een aseptische vormblaasmodule met aseptische afvul- en afsluitmodules en is gekenmerkt door een droge sterilisatietechnologie op basis van waterstofperoxide voor voorvormen en doppen.

With the ABF technology, LA and HA aseptic beverages with different shelf lives can be filled on the same system

Met de ABF-technologie kunnen aseptische dranken met lage of hoge zuurgraad en met verschillende houdbaarheden worden afgevuld op hetzelfde systeem

De ABF 2.0 is de meest recente verderontwikkeling van 's werelds eerste roterende aseptische vormblazer met geïntegreerde aseptische afvul- en sluiteenheid. Hij is bedoeld om voorvormen te steriliseren met waterstofperoxide bij het verlaten van de oven, vervolgens steriele lucht op de voorvormen te blazen in een aseptische omgeving en deze steriliteit te handhaven over het hele afvul- en sluitproces.

Het concept

De voorvormen worden gesteriliseerd zodra ze de oven verlaten, waar ze zijn verhit om hun thermische profilering te optimaliseren en het verbruik van energie en sterilisatiemiddel te minimaliseren. De binnen- en buitenzijden van de voorvormen worden behandeld met verdampte waterstofperoxide (VHP) in een sterk, gecontroleerd en condensatievrij proces om residuwaarden te minimaliseren en een decontaminatieprestatie van 6 log te bereiken. 

Na het sterilisatieproces gaan de voorvormen een voorgesteriliseerde microbiologische isolator binnen – waar het aseptische blaaswiel is geplaatst – en worden ze geblazen met steriele lucht die geleverd wordt door een gefilterd circuit met een speciaal VHP-sterilisatiesysteem. 

De zojuist geblazen steriele flessen worden aan hun hals overgebracht van de aseptische blazer naar de aseptische afvulmodule zonder het steriele gebied te verlaten. De aseptische afvulmachine is omsloten door dezelfde microbiologische isolator, waarin de steriliteit wordt gehandhaafd gedurende de productie, met een overdruk van steriele lucht van klasse 100. Net zoals de afvulmodule is ook de sluitmodule in het ABF 2.0-systeem specifiek ontworpen voor aseptische toepassingen, en volledig omsloten binnen de microbiologische isolator.

Grondstofefficiënte oplossing

Add Better

Het luchtterugwinningssysteem in de aseptische vormblazer is een van onze meest grondstofefficiënte oplossingen en draagt het Add Better-label.

Het Add Better-label heeft betrekking op het luchtterugwinningssysteem in GEA ABF 2.0 die het energieverbruik voor de perslucht die nodig is voor het blaasproces en de doppensterilisatie met wel 31% terugbrengt ten opzichte van het voorgaande model.

Het luchtterugwinningssysteem wordt in 2024 op de markt gebracht.

Voordelen:

  • Volautomatische sterilisatie van de blaas-, afvul- en sluitmodules, die resulteren in een effectief, herhaalbaar en geautomatiseerd proces, waarvoor geen tussenkomst door een operator nodig is
  • Weinig chemicaliën en geen waterverbruik tijdens de productie
  • Minimale H2O2-residuen in de houder (<0,5 ppm)
  • Beperkte stilstandtijd (reinigings- en sterilisatiecycli van 3 uur) bij productwissels
  • Microbiologische validatie volgens specifieke protocollen voor de industriële productie van gevoelige dranken
  • Goedgekeurd door PoC, want gebaseerd op een ABF 1.2-architectuur die goedgekeurd door de FDA 

Prestatie

Het veelzijdige aseptische productiesysteem ABF 2.0 kan uiterst gevoelige dranken verwerken, of ze nu en hoge of lage zuurgraad hebben en al of geen koolzuur en stukjes bevatten. Het kan een reductie van 6 log bewerkstelligen voor decontaminatie van doppen en voorvormen in één sterilisatiefase en biedt continue aseptische productiesessies van 165 uur zonder stilstanden of tussenreiniging.

H2O2-technologie voor doppen- en foliesterilisatie

Net zoals het sterilisatiesysteem van voorvormen gebruikt ook de ABF 2.0 doppensterilisatiemodule – Sterilcap VHP R – VHP op de juiste concentratie en temperatuur. Het speciaal aangepaste ontwerp, inclusief de roterende doppenbuffer met de noodzakelijke redundantie voor de blaasvultechnologie, waarborgt dat alle dopoppervlakken worden blootgesteld en schaduwgebieden en de kans op dopvervorming worden vermeden.

De doppensterilisatiemodule kan worden gebruikt voor het behandelen van zowel sport- als vlakke doppen. Dankzij snelle wissels zonder enige mechanische ingreep en zonder steriliteitsverlies, biedt de ABF 2.0 maximale flexibiliteit bij de behandeling van sluitingen van aluminiumfolie met Sterilfoil VHP L-technologie.

ASEPTISCHE VORMBLAZER

De GEA aseptisch vormblazer is integraal onderdeel van het ABF 2.0-systeem. Het is een aseptische blazer die gesteriliseerde flessen produceert door het aseptisch blazen van voorvormen die tevoren zijn gesteriliseerd met waterstofperoxidedamp (VHP).
Specifiek ontworpen met het oog op de aseptische functionaliteit, wordt de GEA aseptische vormblazer in dezelfde steriele zone geplaatst waar de afvul- en afsluitprocessen plaatsvinden. De machine is zo ontworpen dat ze volledig steriliseerbaar is.
Aseptisch ontwerp van de vormblazer

Elke component in de steriele zone is bestand tegen chemicaliën. De binnenzijden van de blazer kunnen regelmatig worden schoongemaakt door schuimvorming en worden gesteriliseerd met vernevelde waterstofperoxide (VHP), die ook wordt gebruikt om de luchtleidingen en behuizingen van de rekstaven te behandelen voordat de productiecyclus wordt gestart.

Het sterilisatieproces van de omgeving is volautomatisch en vereist geen handmatige tussenkomst door de operator. Zo worden risico’s op besmetting van het systeem sterk teruggedrongen.

Het aseptische blaasproces

Het blaasproces van voorvormen wordt uitgevoerd met steriele lucht; hiervoor is zowel microfiltratie nodig om de lucht te steriliseren als VHP voor sterilisatie van de leidingen. Om deze reden heeft GEA een gepatenteerd luchtblaasblok ontwikkeld dat gesteriliseerd kan worden, om een hoge reactiviteit en betrouwbaarheid te handhaven en de drukdaling en het dode volume te reduceren. 

Steriele rekstaaf (gepatenteerd)

Alle delen die in aanraking komen met de gesteriliseerde voorvorm en/of de fles moeten steriel zijn voordat de productie wordt gestart, daarom moet de rekstaaf beslist steriel zijn. Met het (gepatenteerde) GEA-systeem kan de rekstaaf in een steriele behuizing worden gehouden, die gesteriliseerd is met VHP. De magnetische koppeling tussen een interne magneet die verbonden is met de rekstaaf in de aseptische behuizing en een externe magneet die verbonden is met een standaard verplaatsingssysteem met elektromotor, maakt het ook mogelijk om de magneten automatisch af te koppelen als een voorvorm vastloopt in de rekfase.

GEA-inzichten

Lemgo plant building

Verleden en toekomst komen samen in het vooruitstrevende stadsverwarmingsproject...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatisering maakt het verschil voor koeien, mensen en planeet

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

GEA’s ontdooioplossing succesvol bij CIAL in Chili

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.