Menu

Centrifuges & scheidingsapparatuur

Al sinds 1893 bouwt GEA centrifuges die worden gebruikt voor het scheiden van vloeistoffen en vloeibare mengsels. De proceslijnen van GEA combineren een hoge scheidingsefficiëntie, een efficiënte reiniging en doorvoercapaciteiten met maximale besparingen op het gebied van energie-, water-, productie- en lozingskosten. Op basis van de ervaring die is opgedaan met meer dan 3000 procestoepassingen en een procedure voor het snel vertalen van innovaties naar verkoopbare processen, biedt GEA winstgevende antwoorden op enkele van de meest urgente vragen van onze tijd. Onze efficiënte behandeling van waardevolle (grond)stoffen stelt onze kwaliteit van leven veilig, zonder de essentiële basis van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Gezonde groei – dat is het doel van de scheidingstechnologie van GEA.

Alles uit melk halen wat erin zit

Een krachtige partner voor de zuivelindustrie sinds 1893: de mechanische scheidingstechnologie van GEA heeft vanaf het begin af aan een hoofdrol gespeeld in de zuivelindustrie en biedt efficiënte en zuinige oplossingen voor het verwerken van rauwe melk, met inbegrip van technologieën voor klaren, afromen en verwijderen van bacteriën en standaardisering.

Om diverse redenen moet melk, om de kwaliteit ervan te verbeteren, worden geklaard met behulp van separatoren. Ondanks de preventieve hygiënische maatregelen die worden getroffen, bevat de rauwe melk die door landbouwbedrijven aan zuivelverwerkende organisaties wordt geleverd nog steeds een aantal ongewenste substanties, zoals van de uiers afkomstige somatische cellen en bloed, vervuilende stoffen uit de lucht en vuil dat afkomstig is van het contact met melkmachines, melklijnen en transportvoertuigen.
  
Clarifiers kunnen zowel koude als warme melk reinigen en zijn eenvoudig te integreren. Dankzij de behandeling met clarifiers gaat er vrijwel geen product verloren en mogelijk overblijvend slib kan rechtstreeks naar een installatie voor neutralisatie of afvalwaterbehandeling worden gerouteerd. Het verlies van waardevolle bestanddelen van de melk, zoals eiwit als resultaat van de verwijdering van de melkslib is verwaarloosbaar.

Afromen

Rauwe melk bevat ongeveer 4% vet. Om melk zonder vet te produceren, moet deze eerst worden afgeroomd. Scheiding van warme melk vindt plaats bij temperaturen van 50–60 °C, scheiding van koude melk daarentegen bij temperaturen van 4–30 °C. GEA ondersteunt deze processen allebei met het procool-systeem. 
  
De afroomseparatoren van de hyvol® proplus-lijn stellen nieuwe standaards voor productbescherming en maximalisatie van de opbrengst. En aangezien al onze separatoren zijn uitgerust met het hydrosoft-systeem, garanderen we de laagst mogelijke toevoerdrukwaarden, een omzichtige productinlaat, lage afschuifkrachten en, als een resultaat hiervan, de hoogst mogelijke scheidingsefficiëntie. Het hydrosoft-systeem gebruikt geen mechanische afdichtingen die veel onderhoud vereisen en heeft geen extra koelwater nodig.

Verwijderen van bacteriën

Bacteriën, gist- en schimmelsporen kunnen melkproducten verontreinigen. Daarom is een betrouwbare verwijdering van bacteriën van fundamenteel belang. GEA’s oplossingen gaan van bacterieverwijderingsprocessen in één en twee fasen tot de speciale bacterieverwijdering voor melk, de gerichte bacterieverwijdering van kaasmelk en een behandeling voor weiconcentraat. Bovendien kunnen separatoren met de GEAproplus-module worden gebruikt om, samen met de bacterieverwijdering, tegelijkertijd ook waardevolle eiwitten uit vaste residuen terug te winnen.

Standaardisering

Met het nieuwste standomat-systeem kan GEA haar klanten een gestandaardiseerde unit voor melkvet naar melkeiwit bieden. Het systeem meet regelmatig gedurende het productieproces de vastgelegde specificaties en reguleert deze. Limietwaarden worden exact vastgehouden om het gebruik van bronnen te optimaliseren en laboratoriumcontroles kunnen tot een minimum worden beperkt aangezien het niet langer nodig is om regelmatig monsters af te nemen. Het flexibele optische proces dat wordt gebruikt kan worden toegepast op consumptiemelk, gestandaardiseerde kaasmelk, yoghurtproducten, gestandaardiseerde roomproducten, op andere manieren gecombineerde melkproducten en gecondenseerde melk en koffiemelk. 
  
Met de dairysmart biedt GEA nu een skid die ontworpen is voor afroming van hete melk/wei, reiniging van melk, bewaking van het vetgehalte van room en automatische tankstandaardisering. Ontworpen voor kleine en middelgrote zuivelbedrijven, alsook voor kaasfabrieken, omvat het de eco-afromingsseparator voor melk en wei in combinatie met een intelligente productiekit voor slimme, flexibele productverwerking en het nieuwe IO-besturingssysteem van GEA.

Producten

{{count}} van {{total}} wordt weergegeven

Filter producten

Service producten

GEA Insights

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag