Linie napełniające — Sterylne

GEA ECOSpin2 Zero — System napełniania sterylnego

ECOSpin2 Zero to innowacyjna wersja następnej generacji opartych na kwasie nadoctowym bloków napełniania sterylnego od GEA. Urządzenie jest stosowane do rozlewania napojów o wysokiej i niskiej kwasowości do plastikowych butelek i zapewnia dostępność linii przez 216 godzin bez potrzeby stosowania pośrednich cykli SOP w trakcie produkcji.

Zaprojektowane tak, aby zajmować mniejszą przestrzeń oraz generować oszczędności wody i energii, urządzenie ECOSpin2 Zero obejmuje sterylizator obrotowy, napełniarkę i zakręcarkę w obrębie izolatora mikrobiologicznego. ECOSpin2 Zero to technologia zatwierdzona przez FDA.

Zero emisji

Blok EcoSpin2 jest wyposażony w zmniejszoną, kluczową strefę sterylną, a dzięki zerowej emisji nadtlenków oraz wyjątkowo niskiemu zużyciu kwasu nadoctowego (PAA), wody i energii spełnia wymogi rynkowe pod względem zrównoważenia środowiskowego. Obecność tych funkcji sprawia, że ECOSpin2 Zero to najlepszy wybór z roboczego oraz inwestycyjnego punktu widzenia jeśli chodzi o segment mokrej technologii napełniania na bazie kwasu nadoctowego.

Sterylizacja i płukanie butelek

Proces sterylizacji na bazie kwasu nadoctowego

Proces sterylizacji na bazie kwasu nadoctowego

Urządzenie ECOSpin2 Zero wykorzystuje jedynie roztwór na bazie kwasu nadoctowego do sterylizacji otoczenia oraz materiałów opakowaniowych. Poza tym, aby proces sterylizacji był skuteczny i niezawodny, kontrolować należy jedynie pięć parametrów: ciśnienie, temperaturę, zagęszczenie, prędkość przepływu i czas styku.

Niezatykająca się dysza penetrująca (pełnostożkowa lub w kształcie ostrza) jest stosowana do wewnętrznej sterylizacji szerokiego wyboru butelek PET, również tych z rączką. Połączone działanie mechaniczne i chemiczne skutecznie usuwa skażenie w zimnych strefach i jest zgodne z najbardziej wymagającymi protokołami walidacji. Skuteczność każdej z dysz jest automatycznie sprawdzana przez inteligentny czujnik „Smart Sensor”, który zapewnia dokładną sterylizację każdej butelki.

Zewnętrzna sterylizacja butelek, charakterystyczna funkcja GEA, może być dostosowana do bardzo różnych kształtów butelek w celu uniknięcia transferu mikrobiologicznego na obszar napełniania. Dzięki temu linie GEA stale działają w aseptycznych warunkach — bez żadnych pośrednich cykli sterylizacji otoczenia — co maksymalizuje czas produkcji.

Odkażona butelka jest szybko spłukiwana sterylną wodą w temperaturze otoczenia, co gwarantuje łączną wartość rezydualną nadtlenków na poziomie poniżej 0,5 ppm (według wytycznych FDA).

Rozwiązanie z efektywnym wykorzystaniem zasobów

Add Better

Nowa jednostka do płukania wodą na bazie kwasu nadoctowego została opatrzona znakiem GEA Add Better. Nowa konstrukcja dyszy pozwala zmniejszać zużycie wody. 

System zamontowany w nowym urządzeniu (blok napełniania sterylnego GEA ECOSpin2 Zero oraz GEA Modulbloc) zapewnia oszczędność wody nawet na poziomie 91%. W porównaniu użyto poprzednich modeli. Nowa jednostka do płukania wodą została wprowadzona na rynek w 2014 r.

Ponadto system jest przystosowany do aktualizowania usług zainstalowanej bazy (dostępne od 2018 r.), co pozwala oszczędzać do 83% wody.

Korzyści

  • Elastyczność podawania butelek: z depaletyzatora do zintegrowanego systemu napełniania z wydmuchiwaniem.
  • Niezawodny proces sterylizacji butelek za pomocą szybkiego systemu natrysku o wysokiej wydajności.
  • Niski pobór kwasu nadoctowego: roztwór jest ponownie rozprowadzany w obiegu zamkniętym po przywróceniu właściwego zagęszczenia i temperatury.
  • Bezzaworowy projekt sterylizatora: brak komponentów elektrycznych, łatwiejsza konserwacja, spowolnione tempo zużycia.
  • Nieinwazyjne dysze spłukujące pracujące w trybie pulsująco-rozpryskowym zapewniają minimalne zużycie wody.
  • Mniejsza powierzchnia: jeden moduł urządzeń zewnętrznych dostarcza sterylną wodę, roztwór PAA, środek czyszczący i zapewnia sterylną filtrację azotu, powietrza i pary.

Wydajność

Blok ECOSpin2 Zero jest stosowany do napojów o wysokiej i niskiej kwasowości, pozwala osiągnąć prędkość produkcyjną na poziomie 72 000 butelek o pojemności 500 ml na godzinę, a także zapewnia dostępność linii przez 216 godziny bez potrzeby realizacji pośrednich cykli SOP na etapie produkcji. Proces wewnętrznej sterylizacji butelek gwarantuje redukcję logarytmiczną bakterii B. atrophaeus szóstego stopnia.

Sterylizacja zakrętek

Sterilcap IM

Sterilcap IM — Sterylizator zakrętek

Sterilcap IM, zintegrowany sterylizator zakrętek, pozwala odkażać jednoczęściowe zakrętki poprzez zanurzanie ich w zbiornikach pełnych roztworu kwasu nadoctowego. Następnie są one płukane poprzez rozpylanie sterylnej wody. Projekt mechaniczny obejmuje bezkolizyjny kanał spiralny, przez który przepływają zakrętki niesione strumieniem roztworu kwasu nadoctowego. Ten sam cel sterylizacji mikrobiologicznej określony dla butelek można również osiągnąć dla wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni zamknięć.

Wstępnie wysterylizowane zakrętki płaskie/do napojów sportowych są też dostępne przy produkcji napojów o wysokiej kwasowości. Wcześniej napromieniowane promieniami gamma worki z zakrętkami kierowane są do tunelu obróbki worków. Worki te ładowane są do urządzenia i zewnętrznie sterylizowane poprzez rozpylanie kwasu nadoctowego. Po zewnętrznym wysterylizowaniu worki są otwierane oraz ładowane do zakręcarki w odkażonym środowisku.

W wypadku produktów o niskiej kwasowości dedykowany system obrotowy Sterilbag oparty na H2O2 służy do przetwarzania worków wstępnie odkażonych zakrętek (zatwierdzenie FDA). Napromieniowane promieniami gamma worki z zakrętkami są zewnętrznie sterylizowane, otwierane i w kontrolowanym środowisku ładowane do zakręcarki.

ECOSpin

Powiązane filmy wideo

GEA Aseptic Smart Doser

GEA Insights

Scrambled egg made with egg altnerative

Dziś w menu: jajka ekologiczne

GEA pomaga klientom testować i rozwijać alternatywne produkty i składniki jajeczne wytwarzane przy użyciu precyzyjnej fermentacji.

Dekarbonizacja produkcji dzięki przemysłowym pompom ciepła

W kategorii poprawiania zdrowia planety GEA zajmuje wiodącą pozycję. Jednym z naszych strategicznych celów zrównoważonego rozwoju jest wytyczanie szlaku, którym podążą nasi pochodzący z przeróżnych sektorów klienci, którzy pragną...

GEA center of excellence on olive oil

Tworzenie odporności przemysłu produkcji oliwy z oliwek

Dowiedz się, w jaki sposób GEA wspiera przemysł produkcji oliwy z oliwek w dobie zmian klimatu oraz jak w zrównoważony sposób dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii zwiększa zysk producentów.

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.