Technologia destylacji Dehydration and Purification

GEA stosuje 3 metody pozwalające uzyskać stężenie powyżej punktu azeotropowego

Jeżeli wymagana jest czystość produktu wykraczająca poza możliwości rektyfikacji, stosuje się jedną z następujących technologii Technologia sit molekularnych, destylacja z czynnikiem rozdzielającym i perwaporacja z użyciem membran.

Technologia sit molekularnych lub adsorpcji GEA to proces o niskim zużyciu energii powodujący dehydratację np. etanolu.

Przegrzana mieszanina alkoholu i wody przechodzi przez złoże zeolitowe, które zatrzymuje cząstki wody, podczas gdy większe cząstki alkoholu przechodzą przez złoże.

GEA dostarcza w standardzie trzy zbiorniki adsorpcyjne, które działają nieprzerwanie w trybie wsadowym Jeden zbiornik pracuje w trybie adsorpcji, podczas gdy drugi jest regenerowany Trzeci zbiornik pozwala na przełączanie pomiędzy dwoma trybami pracy, aby zapewnić długą żywotność zeolitu. Inną zaletą trzeciego zbiornika jest stały dopływ odwodnionych oparów etanolu do linii destylacji, co prowadzi do stałego poziomu energii wejściowej w jednym z reboilerów, gdzie para jest kondensowana.

Ale również projekt z dwoma zbiornikami sprawdził się w wielostopniowych instalacjach do destylacji, jednak nie zapewnia on tak stałych warunków jak koncepcja z trzema zbiornikami.

 

Destylacja z czynnikiem rozdzielającym GEA to drugi rodzaj technologii pozwalającej na uzyskanie stężeń powyżej punktu azeotropowego mieszanin lub mieszanin z dwoma składnikami o bardzo podobnych właściwościach.

Przykładem jest azeotropowa destylacja mieszaniny izopropanolu i wody. Do mieszaniny dodawany jest cykloheksan, który tworzy z wodą nową mieszaninę azeotropową Nowy mieszanina azeotropowa może zostać rektyfikowana i usunięty jako produkt ze szczytu kolumny. Odwodniony izopropanol odprowadzany jest z dna kolumny Podczas procesu odzyskiwania czynnika rozdzielającego woda oddzielana jest od cykloheksanu Czynnik rozdzielający stosowany jest też w destylacji ekstrakcyjnej — w zależności od składników mieszaniny dobiera się odpowiedni proces i czynnik rozdzielający.

Głównym elementem techniki perwaporacji jest membrana. Po jednej stronie membrany tworzone jest podciśnienie, a podstawę rozdzielania stanowią różnice oporów dyfuzyjnych stawianych przez membranę poszczególnym składnikom i różnice ciśnień cząstkowych .