Skrobia i białka

Białka

Od koncentratów białkowych po izolaty — nasze technologie ekstrakcji, oddzielania, oczyszczania, zagęszczania i suszenia pomagają opracować proces idealnie dopasowany do danego celu, bez względu na to, czy chodzi o paszę zwierzęcą czy dodatek do pokarmów i napojów dla ludzi.

Sproszkowane białko suszone natryskowo

Technologia oddzielania od GEA zapewnia wysoki poziom odzyskiwania wysokiej jakości produktu, a nasze wirówki dekantacyjne i odśrodkowe zaprojektowano z myślą o maksymalnej skuteczności oddzielania, optymalnym uzysku białka, minimalnym zużyciu energii oraz higienicznym procesie. Ponadto GEA oferuje szereg suszarek rozpyłowych, które można skonfigurować do obsługi proszków o szerokim spektrum właściwości.  

Poza koncentratami białek roślinnych oraz izolatami roślinnymi oferujemy pełne rozwiązania dla hydrolizowanego białka rybnego i białek zwierzęcych, w tym żelatyn.

GEA has developed a comprehensive range of technologies, equipment and know-how to configure and install equipment for key process steps in vegetable protein manufacturing.

Zamień białka na bazie roślin w swój biznes

Plant-based proteins

Make plant proteins your business

Obraz linii technologicznej do białka na bazie roślin

Kluczowe etapy procesu produkcji proszków z białek na bazie roślin

Wirówka oczyszczająca

Najczęściej stosowane oddzielanie na mokro to wieloetapowy proces obejmujący ekstrakcję, wytrącanie i oczyszczanie białek. Kluczowe efekty końcowe to stała jakość białek i wysoki uzysk, przy zastosowaniu technologii zapewniających przetwarzanie higieniczne i zrównoważoną gospodarkę wodną. Opcjonalnie można zastosować jednostkę filtracji membranowej w celu wyizolowania określonych frakcji oczyszczonego białka.

GEA BATCH FORMULA® PRO — Mieszadło szybkotnące

Bogata w białko frakcja pochodząca z etapów izolacji i oczyszczania jest neutralizowana i rozcieńczana do wymaganego stężenia i lepkości.

Bezpośrednia sterylizacja parą

Do przeprowadzenia efektywnej obróbki cieplnej dyspersji białkowych służy pośrednia instalacja UHT z rurowym wymiennikiem ciepła, wtryskiem pary lub infuzją pary.

Suszarka rozpyłowa FSD GEA

Suszarnia jest skonfigurowana pod katem końcowych właściwości białka w proszku. Konfiguracja może być różna, od suszenia jednostopniowego do trzystopniowego, z recyklingiem drobnych cząstek, zintegrowaną aglomeracją i/lub lecytynizacją bądź bez tych funkcji.

Suszarka pierścieniowa

Suszarki błyskawiczne i pierścieniowe są stosowane do suszenia strumieni skrobi i błonnika. Mokry materiał jest umieszczany w strumieniu podgrzanego powietrza, które przepycha go przez kolumnę osuszającą. Ciepło pochodzące ze strumienia powietrza osusza materiał w trakcie jego transportu.

Silosy na proszek GEA Nu-Con

Transport proszku z suszarni do magazynu proszku, a następnie transport do systemu napełniania proszkiem lub innego procesu, jak np. mieszanie proszku. Transport może odbywać się w sposób grawitacyjny, pneumatyczny, mechaniczny lub wibracyjny, zgodnie z wymogami danego zastosowania.

HYGiPac R1

Napełnianie proszkiem worków o masie do 25 kg oraz wielkich worków przy użyciu automatycznych napełniarek proszku o wysokim stopniu higieny. Automatyczna obsługa i zamykanie worków odbywa się w zamkniętym, bezpiecznym środowisku w celu wyeliminowania możliwości skażenia.

polerka-kondensatu-01

Ścieki z procesu izolacji białka mogą być poddane oddzielaniu termicznemu w wyparce w celu wytworzenia koncentratu i czystego kondensatu. Kondensat z wyparki może być dalej oczyszczany w instalacji GEA do odwróconej osmozy (RO) w celu wytworzenia skoncentrowanego retentatu i filtratu o bardzo wysokiej czystości.

CIP — czyszczenie w obiegu zamkniętym

Skuteczne rozwiązania CIP usuwają wszelkie pozostałości produktu z instalacji, powierzchni zbiorników, wymienników ciepła, pomp, rur itp. Można zintegrować systemy z funkcją sterylizacji w obiegu zamkniętym (SIP), aby uzyskać wysoki poziom kontroli mikrobiologicznej.

Automatyzacja

Zaawansowane narzędzia sterowania umożliwiają zapewnienie stabilnych i solidnych warunków przetwarzania z najwyższym poziomem skuteczności i minimalnym poborem energii.

Produkty i technologie

Wyświetlane elementy: 4 z 24

Odzyskiwanie białka roślinnego za pomocą wirówek dekantacyjnych

FEATURED

Plant protein recovery with decanter centrifuges

Decanter centrifuges are the heart of every wet separation process line to obtain plant proteins for the use as e.g. meat alternatives or sport drinks and snack bars.

Technologia oddzielania od GEA zapewnia wysoki poziom odzyskiwania wysokiej jakości produktu, a nasze wirówki dekantacyjne i odśrodkowe zaprojektowano z myślą o maksymalnej skuteczności oddzielania, optymalnym uzysku białka, minimalnym zużyciu energii oraz higienicznym procesie. Ponadto GEA oferuje szereg suszarek rozpyłowych, które można skonfigurować do obsługi proszków o szerokim spektrum właściwości.  

Poza koncentratami białek roślinnych oraz izolatami roślinnymi oferujemy pełne rozwiązania dla hydrolizowanego białka rybnego i białek zwierzęcych, w tym żelatyn.

GEA has developed a comprehensive range of technologies, equipment and know-how to configure and install equipment for key process steps in vegetable protein manufacturing.

Zamień białka na bazie roślin w swój biznes

Plant-based proteins

Make plant proteins your business

Obraz linii technologicznej do białka na bazie roślin

Kluczowe etapy procesu produkcji proszków z białek na bazie roślin

Wirówka oczyszczająca

Najczęściej stosowane oddzielanie na mokro to wieloetapowy proces obejmujący ekstrakcję, wytrącanie i oczyszczanie białek. Kluczowe efekty końcowe to stała jakość białek i wysoki uzysk, przy zastosowaniu technologii zapewniających przetwarzanie higieniczne i zrównoważoną gospodarkę wodną. Opcjonalnie można zastosować jednostkę filtracji membranowej w celu wyizolowania określonych frakcji oczyszczonego białka.

GEA BATCH FORMULA® PRO — Mieszadło szybkotnące

Bogata w białko frakcja pochodząca z etapów izolacji i oczyszczania jest neutralizowana i rozcieńczana do wymaganego stężenia i lepkości.

Bezpośrednia sterylizacja parą

Do przeprowadzenia efektywnej obróbki cieplnej dyspersji białkowych służy pośrednia instalacja UHT z rurowym wymiennikiem ciepła, wtryskiem pary lub infuzją pary.

Suszarka rozpyłowa FSD GEA

Suszarnia jest skonfigurowana pod katem końcowych właściwości białka w proszku. Konfiguracja może być różna, od suszenia jednostopniowego do trzystopniowego, z recyklingiem drobnych cząstek, zintegrowaną aglomeracją i/lub lecytynizacją bądź bez tych funkcji.

Suszarka pierścieniowa

Suszarki błyskawiczne i pierścieniowe są stosowane do suszenia strumieni skrobi i błonnika. Mokry materiał jest umieszczany w strumieniu podgrzanego powietrza, które przepycha go przez kolumnę osuszającą. Ciepło pochodzące ze strumienia powietrza osusza materiał w trakcie jego transportu.

Silosy na proszek GEA Nu-Con

Transport proszku z suszarni do magazynu proszku, a następnie transport do systemu napełniania proszkiem lub innego procesu, jak np. mieszanie proszku. Transport może odbywać się w sposób grawitacyjny, pneumatyczny, mechaniczny lub wibracyjny, zgodnie z wymogami danego zastosowania.

HYGiPac R1

Napełnianie proszkiem worków o masie do 25 kg oraz wielkich worków przy użyciu automatycznych napełniarek proszku o wysokim stopniu higieny. Automatyczna obsługa i zamykanie worków odbywa się w zamkniętym, bezpiecznym środowisku w celu wyeliminowania możliwości skażenia.

polerka-kondensatu-01

Ścieki z procesu izolacji białka mogą być poddane oddzielaniu termicznemu w wyparce w celu wytworzenia koncentratu i czystego kondensatu. Kondensat z wyparki może być dalej oczyszczany w instalacji GEA do odwróconej osmozy (RO) w celu wytworzenia skoncentrowanego retentatu i filtratu o bardzo wysokiej czystości.

CIP — czyszczenie w obiegu zamkniętym

Skuteczne rozwiązania CIP usuwają wszelkie pozostałości produktu z instalacji, powierzchni zbiorników, wymienników ciepła, pomp, rur itp. Można zintegrować systemy z funkcją sterylizacji w obiegu zamkniętym (SIP), aby uzyskać wysoki poziom kontroli mikrobiologicznej.

Automatyzacja

Zaawansowane narzędzia sterowania umożliwiają zapewnienie stabilnych i solidnych warunków przetwarzania z najwyższym poziomem skuteczności i minimalnym poborem energii.

Produkty i technologie

Wyświetlane elementy: 4 z 24

Odzyskiwanie białka roślinnego za pomocą wirówek dekantacyjnych

FEATURED

Plant protein recovery with decanter centrifuges

Decanter centrifuges are the heart of every wet separation process line to obtain plant proteins for the use as e.g. meat alternatives or sport drinks and snack bars.

Powiązane filmy wideo

Plant-based proteins - Prioritize quality

Plant-based proteins - pursue excellence

Plant-based proteins - Perform sustainably

GEA Insights

Josep Masramón and his daughter stand in front of their GEA batch milking installation.

Jak udój grupowy pomaga w nowoczesnych gospodarstwach mlecznych

Najnowsza generacja automatycznego dojenia wprowadza udój grupowy — jest to stosowana w gospodarstwach mlecznych praktyka, w ramach której krowy są dojone w stadkach o wyznaczonej porze, zazwyczaj dwa lub trzy razy dziennie....

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Pracownicy GEA to ludzie, którzy mają cel

W ramach realizacji swojej najważniejszej misji – Projektowania lepszego świata – GEA promuje kulturę pracodawcy pierwszego wyboru, który daje pracownikom możliwość tworzenia nowych rozwiązań, współpracy w różnych dziedzinach...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.