Waterontluchtingsystemen Waterontluchtingsystemen VARIDOX™

De verwijdering van opgeloste gassen - vooral zuurstof - is een fundamenteel aspect in de brouw- en drankenindustrie. GEA’s VARIDOX™-systemen lossen alles op.

Ontluchting van water voor dranken

De eisen waaraan moet worden voldaan in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zijn de afgelopen jaren voortdurend gestegen, vooral voor wat betreft de kwaliteit en zuiverheid van het water. Behalve aan fysiologisch belangrijke en gewenste ingrediënten wordt speciale aandacht besteed aan de gehalten ongewenste ingrediënten in het water. In dit opzicht vormt de verwijdering van opgeloste gassen - in het bijzonder zuurstof - een fundamenteel aspect.

Voornamelijk voor de brouwindustrie biedt GEA het ontluchtingssysteem van het type VARIDOX™.
Voor koude ontluchting met watertemperaturen van >10°C adviseren wij de VARIDOX-C™, voor hete ontluchting het type VARIDOX-H™.

 

Werkingsprincipe van de VARIDOX™

Het water wordt via een verdeler bovenaan de kolom naar binnen gebracht. De kolom is gevuld met een gestructureerde packing die een enorme vergroting van het beschikbare oppervlak verwezenlijkt. Een stripgas (CO2, N2) wordt aan de voet van de kolom naar binnen gevoerd. Dit absorbeert de zuurstof uit het water in de tegenstroming. Door deze uitspoelmethode blijft een deel van het stripgas achter in het water. De behoefte aan stripgas hangt af van de watertemperatuur in de kolom en het resterende zuurstofgehalte dat men beoogt te bereiken.

Voordelen in één oogopslag

 • Waterontluchting tot de laagst mogelijke zuurstofresiduen
 • Lage assemblage-/inbedrijfstellingskosten (in de fabriek geteste unit)
 • Lage energiekosten, omdat er maar één pomp nodig is 
 • Zeer lage CO2-verliezen, aangezien de meeste CO2 wordt opgelost in het product
 • Klein vloeroppervlak nodig 
 • Gescheiden opstelling van de kolom mogelijk
 • Eenvoudige integratie in bestaande systemen

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?

Waterontluchtingssysteem VARIDOX-H™ voor hete ontluchting

Waterontluchtingssysteem VARIDOX-H™ voor hete ontluchting

Waterontluchting en pasteurisatie in één stap

Zuurstof in bier of dranken kan de bederfelijkheid en smaak aantasten. Het is daarom belangrijk dat het water dat gebruikt wordt voor de productie van dranken en de herverdunning van bier zeer goed wordt ontlucht. Het innovatieve GEA waterontluchtingssysteem VARIDOX-H™ bereikt excellente zuurstofresiduwaarden met hete ontluchting, wat dit systeem uiterst geschikt maakt voor deze en andere toepassingen.  

Het water voor de ontluchtingskolom wordt op 72°C toegevoerd en sijpelt naar beneden door de gevulde kolommen. Door de hoge temperatuur wordt de oplosbaarheid van zuurstof in het water sterk gereduceerd. Het van beneden naar boven stromende CO2 (N2) verzekert een verdere afgifte van zuurstof. 

Als het water is afgekoeld, wordt een warmteterugwinning van ongeveer 90% verkregen door middel van de regeneratiefase. In een andere fase wordt het water afgekoeld tot de gewenste temperatuur. 

De sensoren voor debiet, niveau en optioneel ook zuurstof bewaken de goede werking van het VARIDOX™-systeem. 

Het waterontluchtingssysteem VARIDOX™ wordt gereinigd op de route van het product.

 

Kenmerken

 • Laag zuurstofresidu: <0,02 mg/l (20 ppb)
 • Optioneel: <0,01 mg/l (10 ppb)
 • Pasteurisatie van het water (≥25 PE)
 • Warmteterugwinning ≥90% 
 • Laag CO2-verbruik
 • Lage exploitatiekosten
 • Korte installatietijd (de unit is voorgeassembleerd)
 • Lage onderhoudskosten
 • Kan worden geleverd voor debieten van 20 tot 1000 hl/u

Technische gegevens

 • Watervoordruk: 2 bar
 • Regelingsluchtdruk: 6-8 bar
 • Materialen: 1.4301 / EPDM
 • CO2-voordruk: 6-8 bar
 • CO2-verbruik: 0,05 g/l
 • CO2 opgenomen in het water: 0,45 g/l
 • Vereiste CO2: 0,5 g/l
 • CO2-kwaliteit: >99,995% zuiverheid

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?

Waterontluchtingssysteem VARIDOX-H™ voor koude ontluchting

Waterontluchtingssysteem VARIDOX-H™ voor koude ontluchting

Minimale zuurstofresiduen bij minimale investering

Zuurstof in bier en dranken kan de bederfelijkheid en smaak aantasten. Het is daarom belangrijk dat het water dat gebruikt wordt voor de herverdunning van bier en de productie van dranken zeer goed wordt ontlucht. Het innovatieve GEA waterontluchtingssysteem VARIDOX-C™ (koud ontluchtingssysteem) bereikt excellente zuurstofresiduwaarden, wat dit systeem uiterst geschikt maakt voor deze en andere toepassingen. 

Het water wordt in de ontluchtingskolom gespoten en sijpelt naar beneden door de gevulde kolommen. Het van beneden naar boven stromende CO2 (N2) verzekert de afgifte van zuurstof. Bij de uitlaat van het systeem is het water verzadigd met CO2 (N2). Een verhoging van de carbonisatiegraad van het naar buiten komende water tot een bepaalde ingestelde waarde is mogelijk met een lage extra investering. 

De voelers voor debiet, niveau en optioneel ook zuurstof bewaken de goede werking van het VARIDOX™-systeem. Het waterontluchtingssysteem VARIDOX™ wordt gereinigd op de route van het product.

 

Kenmerken

 • Laag zuurstofresidu: <0,03 mg/l (30 ppb)
 • Optioneel: <0,02 mg/l (20 ppb) 
 • Laag CO2-verbruik
 • Lage exploitatiekosten
 • Korte installatietijd (de unit is voorgeassembleerd)
 • Lage onderhoudskosten
 • Kan worden geleverd voor debieten van 20 tot 1000 hl/u

Technische gegevens

 • Watervoordruk: 2 bar
 • Watertemperatuur: >10°C
 • Regelingsluchtdruk: 6-8 bar
 • Materialen: 1.4301 / EPDM
 • CO2-voordruk: 6-8 bar
 • CO2-verbruik: 0,3–0,8 g/l
 • CO2 opgenomen in het water: 1,7-2,2 g/l
 • CO2-toevoer: 2-3 g/l
 • CO2-kwaliteit: >99,995% zuiverheid

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?