Vacuümtechnologie Product-aangedreven stoomstraalvacuümsystemen

Product-aangedreven stoomstraalvacuümsystemen zijn gebaseerd op beproefde straalpomptechnologie en worden vaak gebruikt als de productdamp als het aandrijfmedium wordt gebruikt bij de straalpompen, of als het van essentieel belang is dat er geen water in het systeem komt.

Onze stoomstraalsystemen zijn betrouwbaar en behoeven weinig onderhoud.

Toepassingen

Straalvacuümsystemen worden gebruikt om een vacuüm te creëren en te handhaven in productie-installaties voor polyester en nylon.

Werkingswijze

Straalvacuümpompen worden over het algemeen aangedreven door waterdamp. Waterdamp is makkelijk beschikbaar in de industrie en is een goed aandrijfmedium gebleken. Wanneer de aandrijfstoom in de straalvacuümpomp condenseert, wordt er condensaat geproduceerd, dat in bepaalde gevallen beschouwd moet worden als afval.

Dit kan vermeden worden als de productdamp die geproduceerd wordt tijdens het proces, gebruikt wordt als het aandrijfmedium voor de straalpompen. Het aandrijfstoomcondensaat wordt vervolgens verder gebruikt in het proces, of wordt nogmaals verdampt en opnieuw gebruikt als aandrijfmedium. Door productdamp aangedreven straalpompen worden ook gebruikt als het zeer belangrijk is dat er geen water in het systeem komt.

 

Voordelen

  • Geen bewegende delen
  • Onderhoudsvrij
  • Kan in virtueel alle situaties worden geïnstalleerd
  • Snel en gemakkelijk in werking te stellen
  • Bijna onbeperkte levensduur, als er een geschikt constructiemateriaal wordt gekozen
  • Kan worden vervaardigd uit diverse materialen
  • Lage aanschafkosten

Door productdamp aangedreven straalvacuümpompen verschillen in werking niet van door waterdamp aangedreven straalvacuümpompen, en bieden daardoor dezelfde essentiële voordelen. Daarnaast is het energieverbruik deels aanzienlijk lager dan bij door waterdamp aangedreven straalvacuümpompen, door de lagere verdampingswarmte van organische dampen.