Sproeidroger FSD®-sproeidroger

In de meeste industriesectoren bestaat een grote vraag naar uniform grof, geagglomereerd, vrij stromend en stuifvrij poeder. De FSD®-sproeidroger is ideaal om dergelijke poeders te produceren.

De FSD®-sproeidroger, met zijn combinatie van sproei- en wervelbeddroging, is ontworpen om zo efficiënt mogelijke te drogen en geagglomereerde poeders van superieure kwaliteit te leveren. Het ontwerp, specifiek aangepast voor de verschillende industriesectoren, heeft wereldwijd erkenning van producenten van voedselproducten en chemische stoffen verworven.

Het droogproces

GEA Niro FSD Dyestyff

De FSD®-sproeidroger werkt met drie droogfasen. Elke hiervan is aangepast aan het vochtgehalte dat gedurende het sproeidroogproces aanwezig is.

De toegevoerde vloeistof wordt verstoven door middel van een set nozzles in de droogkamer gevoerd. De drooglucht komt verticaal en op een hoge snelheid naar binnen via de luchtdispenser, waardoor optimale vermenging met de verstoven vloeistof wordt verzekerd. De verdamping vindt ogenblikkelijk plaats terwijl de druppels door de droogkamer passeren. De droogkamer en de luchtstroom zijn zo ontworpen dat wordt voorkomen dat deeltjes aan de droogkamer blijven kleven; de deeltjes worden namelijk direct naar het geïntegreerde wervelbed op de bodem van de droogkamer gevoerd, waar de tweede droogfase plaats zal vinden. Tot slot wordt het poeder naar een VIBRO-FLUIDIZER™ wervelbed gevoerd voor de einddroging en -koeling.

De drooglucht stroomt aan de bovenkant uit de kamer en maakt zo een extreem goed gedefinieerde secundaire agglomeratie mogelijk, waarbij de fijne deeltjes in de drooglucht botsen met de spray uit de nozzles. De uitlaatlucht passeert door een filter om de resterende deeltjes te verwijderen. De fijne deeltjes die worden afgevoerd uit het filter zullen worden teruggevoerd naar de droogkamer en – afhankelijk van de vereiste agglomeratie – ofwel naar het statische wervelbed ofwel naar een faciliteit op basis van nozzles worden gevoerd. Wanneer niet-geagglomereerde poederkwaliteiten nodig zijn, zullen de fijne deeltjes rechtstreeks naar het VIBRO-FLUIDIZER™ wervelbed worden gevoerd.

Aanvullende agglomeratie
De FSD-GRANULATOR™ kan worden gebruikt om aanvullende agglomeratie te verkrijgen – anders dan de agglomeratie die verkregen kan worden door de fijne deeltjes terug te voeren naar de droogkamers. Dit gepatenteerde systeem maakt het mogelijk om extra vloeistof in het vaste geïntegreerde wervelbed toe te voegen – iets wat niet mogelijk is op conventionele sproeidrogers. Deze vloeistof mag water, een vloeistof met dezelfde samenstelling als de toegevoerde vloeistof, een smeltstof of een oplossing met verschillende substanties zijn.