Smeeroliebehandeling - installatieconcepten voor efficiënte werking

Tijdens gebruik wordt smeerolie voortdurend blootgesteld aan verontreiniging. Oorzaken van buitenaf zoals schurende deeltjes, stof, condens en afbraakproducten worden afgezet in het smeeroliecarter. Bovendien kunnen zuren in de olie en katalysatorstoffen vroegtijdige slijtage veroorzaken. Voortdurende reiniging door GEA separatoren levert een belangrijke bijdrage aan de permanente beschikbaarheid, terwijl tegelijkertijd ook de bedrijfskosten worden gereduceerd.

Centrifugaalkrachten scheiden water en vaste stoffen uit de olie

Vooral bij zogenaamde trunkzuigermotoren komen verbrandingsresten en ongebruikte brandstof in de smeerolie-opvangtank terecht, naast de normale verontreiniging. Centrifugaalseparatoren van GEA scheiden water en vaste stoffen van de olie door middel van hoge centrifugaalkrachten.

Gezuiverde olie - langere levensduur

De gezuiverde olie bevat slechts sporen van niet-gebonden water en is nagenoeg vrij van metaal en niet-metalen vreemde stoffen. Dit zorgt er niet alleen voor dat de smeerolie vlot werkt, maar heeft ook een permanent positief effect op de kosten als gevolg van de langere levensduur.