Verwerking van MARPOL-oliën

MARPOL-oliën ("Marine Pollution") zijn eigenlijk alle oliën die als afvalproduct worden geproduceerd tijdens de exploitatie van een schip. In de praktijk zijn MARPOL-oliën vooral oliën die het bilgewater of het water van de reinigingstank verontreinigen. MARPOL-oliën kunnen echter worden hergebruikt als brandstof na een eenvoudig verwerkingsproces.

Milieuvriendelijke verwerking

Harbor_MARPOL Oil

GEA biedt decanter- en zelfreinigende separatortechnologieën, waarbij het afval effectief wordt gescheiden in water, vaste stoffen en oliën.Door het gebruik van onze technologie kunnen afvalverwerkende bedrijven in havens profiteren van een efficiënte verwerking waarbij een afvalproduct wordt omgezet in een gewilde grondstof.

Afgescheiden oliën met hoge calorische waarde

Door decantercentrifuges van GEA te gebruiken voor het afscheiden van de MARPOL-olie, kan over het algemeen het gehalte aan vaste stoffen worden gereduceerd tot 0,2 procent en het watergehalte tot minder dan 1 procent. Na deze initiële afscheiding met de decanter verwijderen separatoren van GEA de fijnste vaste stoffen en het restwater. De afgescheiden olie kan dan worden verkocht als brandstof met een hoge calorische waarde. Recycling van de oliën zorgt bovendien voor een afname in de kosten van afvalverwerking. Het afgescheiden water kan verder worden verwerkt in een afvalwaterinstallatie, maar is zuiver genoeg om te worden afgevoerd in het milieu.