Verwerking van afvalwater in wijnproductie

Grote hoeveelheden zuiver water worden gebruikt in de talrijke fasen van het wijnproductieproces, voor de noodzakelijke reiniging van transportvoertuigen, opslagtanks, wijnvaten, filterinstallaties en flessen. De wijnkelders moeten uiteraard ook worden schoongemaakt. Dit levert afvalwater op met een hoog gehalte aan organische componenten, bestaande uit wijnbladeren, stengels, ongedierte, vuil en gist. Dit mengsel begint al snel te fermenteren, wat betekent dat zuivering van essentieel belang is. Het gebruik van de technologie van GEA voor centrifugaalafscheiding levert vele voordelen op, niet alleen op het vlak van hygiëne maar ook om kosten te reduceren.

Goedkoop en milieuvriendelijk

grapes

Mechanische afscheiding van vaste stoffen is een optimale, rendabele manier om reinigingswater te zuiveren. Het water wordt eerst gezeefd en biologisch voorgezuiverd in activeringstanks, waarna het resterende slib efficiënt wordt ontwaterd met decanters en het slibvolume wordt gereduceerd; de vaste stoffen kunnen op een goedkope manier worden afgevoerd.

Het verwerkte water kan op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled in de reinigingscyclus of worden afgevoerd in het riool: zo wordt minder zuiver water verbruikt, worden de grondstoffen efficiënt gebruikt en worden de energiekosten verlaagd. Op die manier ontlast GEA de wijnbouwer en helpt het de aarde waarop de goede wijn wordt geteeld te conserveren.