Yıkayıcı Teknolojisi Sprey kulesi

Yandan gaz girişli ve boruda gaz girişi üzerinde merkezi olarak yerleştirilmiş yönlendirici nozüllü dikey veya eğimli boru.

Çoğunlukla yanal yerleştirilmiş santrifüjlü separatör ile birlikte kullanılır.

İşlev

Yıkama medyası, maksimum gaz/sıvı değişim alanı ve gaz debisine göre daha yüksek hızda damla oluşturmak için özel yönlendirici nozüllerle sprey yıkama kulesinin üst kısmından enjekte edilir ve dağıtılır. Yüksek enerji girişinden dolayı sprey yıkama kulesi, kendi kendine gaz ve buhar aspirasyonu ve aktarımı yapabilmektedir. Bu enjektör etkisi, gazların gaz debisinde herhangi bir basınç kaybı olmaksızın temizlenmesini sağlar. Böylece gaz aktarımı için genel olarak bir mekanik vantilatöre ihtiyaç olmaz.

Söndürmeyi de içeren modifiye edilmiş tasarıma göre, 1.300 °C'ye kadar gazlar tek proseste soğutulabilir ve yıkanabilir. Söndürme etkisi aynı zamanda gaz veya buharların soğutulmasını sağlar. Böylece gaz akışı, suyun gaz akışı içine evaporasyonu ile gereken soğutma limiti sıcaklığına soğutulur. Buharlar, ısı iletimi ile soğutulabilir ve yoğuşması sağlanabilir.

Yıkama borusu boyunca kirler, akışkan içinde absorbe edilir. Kimyasal absorpsiyonda zararlı maddeler kimyasal olarak bağlanır.

Yıkama aşaması başına %98'e kadar separasyon derecesi elde edilebilir.

Atalet separasyonu etkisi kullanılarak katı parçacıklar veya damlalar, hızlı uçuşan yıkama akışkanı damlaları ile çarpıştırılarak ayrılır. Bu şekilde ≥ 5µm çaplı parçacıklar neredeyse tamamen çıkartılabilir.

Gaz ve sıvının, yıkama borusunun uç kısmında çıkış yönüne yerleştirilmiş bir santrifüjlü separatör ile ayrılması gerekir.

 

Spesiyal Özellikler

 • Yıkayıcı özelliği her an mevcut (hizmet dışı kalma süresi yok) 
 • Tek bir tesiste parçacık separasyonu ile zararlı madde separasyonu kombinasyonu
 • Oto-emiş, basınç kaybı olmaz
 • Geniş yük, kısmi yüklere iyi yanıt verir 
 • Kirlenmeye karşı dirençli, yüksek seviyede işletimsel güvenilirlik
 • Çok az bakım
 • Geniş bir uygulama alanı, esnek şekilde birleştirme ve büyütme
 • Neredeyse her malzemede mevcut 

Uygulama alanları

 • 200,000 m³/s baca gazına kadar güç aralığı
 • Parçacık separasyonu
 • Zararlı maddelerin kimyasal absorpsiyonu 
 • Aniden ortaya çıkan zararlı maddelerin yok edilmesi: özellikle acil durum yıkama sistemi olarak uygundur