Yıkayıcı Teknolojisi Jet yıkayıcı kuleler

Yandan gaz girişli ve boruda gaz girişi üzerinde merkezi olarak yerleştirilmiş yönlendirici nozüllü dikey veya eğimli boru.

Çoğunlukla yanal yerleştirilmiş santrifüjlü separatör ile birlikte kullanılır.

İşlev

Yıkama medyası, maksimum gaz/sıvı değişim alanı ve gaz debisine göre daha yüksek hızda damla oluşturmak için özel yönlendirici nozüllerle Jet yıkama kulesinin üst kısmından enjekte edilir ve dağıtılır. Yüksek enerji girişinden dolayı jet yıkama kulesi, kendi kendine gaz ve buhar aspirasyonu ve aktarımı yapabilmektedir. Bu enjektör etkisi, baca gazlarının gaz debisinde herhangi bir basınç kaybı olmaksızın temizlenmesini sağlar. Böylece gaz aktarımı için genel olarak bir mekanik vantilatöre ihtiyaç olmaz.

Aynı zamanda söndürme etkisi, gaz ve buharların soğutulmasını sağlar. Su, gaz akışı içine buharlaşır ve gaz akışı, soğutma limiti sıcaklığına soğutulur. Buharlar, ısı taşıması ile soğutulabilir ve yoğuşturulabilir.

Modifiye edilmiş modelde (söndürme), 1,300 °C'ye kadar gazlar tek proseste soğutulabilir ve temizlenebilir.

Yıkama borusu boyunca kirler, akışkan içinde absorbe edilir. Kimyasal absorpsiyonda zararlı maddeler kimyasal olarak bağlanır.

Yıkama aşaması başına %98'e kadar separasyon derecesi elde edilebilir.

İnert separasyon etkisi kullanılarak yönlendirici nozül alanındaki katı parçacıklar veya damlalar, hızlı uçuşan yıkama akışkanı damlaları ile çarpıştırılarak ayrılır. Bu şekilde ≥ 5µm çaplı parçacıklar neredeyse tamamen çıkartılabilir.

Gaz ve sıvının, Jet yıkama borusunun uç kısmında çıkış yönüne yerleştirilmiş bir santrifüjlü separatör ile ayrılması gerekir.

 

Spesiyal Özellikler

 • yıkayıcı özelliği her an mevcut (hizmet dışı kalma süresi yok) 
 • tek bir tesiste parçacık separasyonu ile zararlı madde separasyonu kombinasyonu
 • oto-emiş, basınç kaybı olmaz
 • geniş yük, kısmi yüklere iyi yanıt verir 
 • kirlenmeye karşı dirençli, yüksek seviyede işletimsel güvenilirlik
 • çok az bakım
 • geniş bir uygulama alanı, esnek şekilde birleştirme ve büyütme
 • neredeyse her malzemede mevcut 

Uygulama alanları

 • 200,000 m³/s baca gazına kadar güç aralığı
 • baca gazlarının söndürülmesi
 • zararlı maddelerin kimyasal absorpsiyonu 
 • parçacık separasyonu
 • aniden ortaya çıkan zararlı maddelerin yok edilmesi: özellikle acil durum yıkama sistemi olarak uygundur