Yağ, Şeker ve Nişasta Üretimi ve İşlenmesi için Müşteriye Özel Çözümler

Dünya pazarının değişken fiyatları, yağ, nişasta ve şeker endüstrilerindeki üreticiler için soruna yol açmaktadır. Üretim verimliliğini iyileştirmeye ve elde edilen karı en uygun seviyeye çıkartmaya yardımcı olmak için GEA, su ve enerji tüketimini en aza indiren esnek proses yönetimi için müşteriye özel çözümler geliştirmiştir. Müstakil makinelerden komple montaja kadar GEA, verimli üretim prosesleri için pazara anahtar teknolojiler tedarik etmektedir.

Yağ geri kazanımı ve yağ rafinerisi: yenilikçi proses teknolojisi

Yağ

GEA, neredeyse tüm bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların geri kazanımı ve damıtılması, ayrıca baskı yağ durultma, reçine giderimi, nötrleştirme, mum giderme, bölme ve sabunsu ayırma amaçlı yağ damıtma için proses teknolojileri sunmaktadır. Teknolojilerimiz ayrıca yüksek kalite biyodizel üretiminde de kullanılmaktadır.

GEA'nın santrifüj separasyon teknolojisi, konsantrasyon tesisleri ve kurutma teknolojileri, her üretim ölçeği için en yüksek verim garantisi sunmaktadır. Yağ içeren ham maddelerin geri kazanımı ve prosesi alanında sahip olduğumuz yılların deneyimi, bütün üretim aşamalarında geniş bir proses bilgi birikimine sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Gelişmiş bireysel makine tedarikinin yanı sıra tüm proses hatlarını tedarik edebilir, hatta komple müşteriye özel tesisatları tasarlayabilir ve uygulayabiliriz. Sistem çözümlerimiz her bir özel üretim işleminin ihtiyaçlarını karşılamakta ve prosesin genelinin oldukça verimli ve güvenilir olmasını sağlamaktadır. En az miktarda su ve enerji tüketimi ile sistemlerimiz ayrıca ekonomik başarıya da önemli bir katkıda bulunmaktadır.

 

 

Nişasta, gluten ve yan ürünlerin geri kazanımı için esnek sistemler

Nişasta, gluten ve bunların yan ürünlerinin geri kazanımında, çok amaçlı tesislerimiz yüksek randıman ve birinci sınıf ürün kalitesi sağlamaktadır. GEA'nın esnek teknolojisi çok çeşitli ham maddelerin işlenmesinde kullanılabilir, aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürmek için enerji ve kaynakları verimli bir şekilde kullanarak tesis karlılığına fayda sağlamaktadır. Özellikle verimli bir su yönetimi, çok daha küçük hacimlerde temiz su kullanımı anlamına gelmektedir ve atık suyu azaltarak bertaraf maliyetinde tasarruf sağlar.

Yan ürünlerin etkili bir şekilde işlenmesi, genel prosesin en uygun hale getirilmesinde çok büyük potansiyel sağlayan bir alandır. GEA'nın proses suyu arıtmasında, aynı zamanda protein ile lif geri kazanımındaki bilgi birikimi, endüstriye birinci sınıf, bütün proses aşamalarında düzgün üretim prosedürleri sağlamak üzere tasarlanmış müşteriye özel montaj içerikleri sağlayabileceğimiz anlamına gelmektedir. Çok amaçlı tesislerimiz, müşterilerimiz gerek hayvan yemi üretiminde gerek müteakip etanol üretiminde kullansın, çok geniş bir ham madde yelpazesinde ve çeşitli nihai ürünlerin üretiminde kullanılabilmektedir.

Şeker endüstrisi için verimli teknolojiler

GEA, geniş bir proses aşamaları yelpazesi için kurutma, soğutma ve konsantrasyon teknolojilerinden filtreleme ve mekanik separasyon çözümlerine kadar çeşitli anahtar teknolojiler ve çözümler sunmaktadır. Ayrıca şeker bazlı ürünlerin şekillendirilmesi ve paketlenmesi için komple kurulumlar yapabilmekteyiz. Mühendislik çözümlerimiz, endüstriyi şeker kamışı ve şeker pancarından ham şeker üretiminde ve ham maddelerin işlenmesi ve damıtılmasında desteklemek üzere tasarlanmıştır. 

Verimliliği en yükseğe çıkartarak ve çevresel etkiyi en aza indirerek GEA sistemleri, en uygun prosesler sağlamaktadır.