Şeker, Nişasta ve Tatlandırıcılar için Çapraz Akışlı Filtreleme

GEA teknolojisi, randımanı arttırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek için şeker, nişasta ve tatlandırıcı endüstrisinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. GEA'nın öncülük ettiği bir çok yeni proses, teknoloji tercihi olarak ticari anlamda kabul görmeye başlamıştır. Membran filtrasyonu şeker, nişasta ve tatlandırıcı endüstrisinde hızlı bir şekilde kabul görürken, üreticiler de artan verimlilikleri, azalan maliyetlerden, enerjinin ve doğal kaynakların daha etkili kullanımından ve nitelikli ürün üretme olanaklarından faydalanmaktadır.

Şeker, nişasta ve tatlandırıcılar

Gelişmiş ülkelerdeki şeker, nişasta ve tatlandırıcı endüstrisi, yüksek enerji ve işçi maliyetlerinden ve çevresel gerekliliklerden dolayı uzun yıllardır baskı altındadır. Bu zorlukları karşılamak için GEA, verimlilik ve ürün kalitesini arttırırken enerji ve su tüketimini azaltan membran filtreleme için bir çok yeni uygulama yöntemi geliştirmiştir. Bu gelişmeler, filtrasyonun tek başına proses sistenmi olarak kullanılmasını sağlamakta veya diğer kurulu teknolojilerle birlikte ekonomik ve teknik avantajlar sunmaktadır.

Membran filtreleme için yeni uygulamalar

Aşağıdaki uygulamalardan bazıları başarılı bir şekilde ticarileştirilirken, bazıları da yarı-ticari aşamalarda veya pilot AR&GE aşamasındadır:

  • Evaporatör kondensatlarının ve diğer seyreltilmiş atık akışlarının, işleme suyu deşarjlarını iyileştirmek için Ters Osmoz Parlatıcılar (ROP) ile arıtılması.
  • The removal of color bodies and recovery of salts from ion-exchange regenerants using nanofiltration. 
  • The clarification of saccharification tank liquor to remove solid starch, polysaccharides and proteinaceous matter and other impurities by microfiltration. The process has been successfully applied to sweeteners derived from various starch sources - corn, wheat, tapioca, potatoes or cassava. It eliminates use of diatomaceous earth in rotary vacuum filters, while producing a superior quality product. 
  • Microfiltration is also used for clarification of maltodextrins, depyrogenation of dextrose, final filtration of dextrose and fructose syrups. 
  • Dextrose enrichment with the separation of DP1 (degree of polymerisaton) from the higher sugars using selective nanofiltration membranes. 
  • Reverse osmosis is used for the concentration of dilute sugar streams and in some cases as a pre-concentration step prior to evaporation.