Daha kolay kulanım ve mükemmel dağılma için toz aglomerasyonu

GEA, gıda içerikleri için çeşitli aglomerasyon tesisleri temin etmektedir. Bütün tesislerimiz, endüstrinin ürün kalitesi, tesis performansı ve hijyenik tasarım bakımından en katı gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Gıda bileşenlerinin temel gereksinimleri, otomatik proses dahilinde kullanım kolaylığı ve bitmiş üründe hızlı bir şekilde dağılmasıdır. Aglomerasyon, püskürtmeli kurutucuda üretilen ince tozları dönüştürür ve işleme esnasında daha hızlı dağılma ve çözünme sağlayarak onları 'hızlı/hazır' hale getirir. Aglomerasyon ayrıca tozun kütle yoğunluğunu azaltır, daha kolay akmasını sağlar ve tozun azaltılmasına yardımcı olarak bakım ve temizlik maliyetlerini düşürür. Ürün gereksinimlerini, ekonomik talepleri ve müşterilerimizin tesis ihtiyaçlarını karşılamak üzere, püskürtmeli kurutma ve aglomerasyon işlemleri yılların tecrübesi ile mükemmelleştirmiştir. Üretim uzmanlarımız ve tesis tasarımcılarımız, ihtiyaçlarınıza uygun tesisleri tasarlarken bu faktörleri de göz önünde bulundururlar. 

Tek adımlı aglomerasyon

FSD® Püskürtmeli Kurutucumuz, sıvı beslemeden, suda çözünmeye hazır aglomera tozları oluşturmak için püskürtmeli kurutmayı ve akışkan yataklı kurutmayı birleştirmektedir. Bu, istenilen aglomerasyon seviyesi elde edilene kadar ince partiküllerin, nozüllerden gelen besleme püskürtmesi ile çarpışmak üzere devridaimi ile elde edilmektedir.

İki adımlı aglomerasyon

Tekil partiküller üreten geleneksel püskürtmeli kurutuculardan elde edilen tozlar, özel bir aglomerasyon tesisinde 'hızlı/hazır' hale getirilebilir. REWET AGGLOMERATOR® püskürtmeli kurutucudan gelen ince tozları daha iri, hazır, serbest-akışlı ve tozsuz aglomera tozlara dönüştürür. Aglomerasyon, istenilen nihai ürün özelliklerine göre kontrollü bir ortamda buhar ve bir bağlayıcı uygulanmasıyla sağlanır. Gereken partikül boyutunun altındaki tozlar elenir ve toz besleme sistemine geri gönderilir.

Test tesisleri

Ürün ve proseslerinizin geliştirilmesi ve doğrulaması için test tesisi imkanı sunmaktayız. Bu, hem proses riskini hem de pazara sürme süresini azaltmanıza imkan sağlamaktadır. Yapılan fizibilite çalışmaları, bir ürüne başarılı bir şekilde aglomerasyon yapılıp yapılamayacağını belirlemenize yardımcı olmaktadır. Bunlara ek olarak, ürün numuneleriniz, bir endüstriyel üretim süreci için taslak teklif vermek amacıyla analiz edilebilmektedir. Yeni veya mevcut bir ürünün kurutulması ve/veya üretim prosesinin optimizasyonu için gereken temel tasarım verilerini elde etmek için pilot testler kullanılmaktadır. Özel analiz laboratuvarımızda katı madde içeriği ve partikül boyutu dağılımı gibi ürün özellikleri analiz edilebilmektedir.  

Aglomerasyon uygulamaları:

  • Amino asit
  • Sitrik asit
  • Hindistan cevizi sütü
  • Emülgatörler
  • Aroma vericiler
  • Gıda boyaları