Technologia destylacji Reboiler do instalacji destylacyjnych

Wyparki z opadającym filmem cieczy oraz reboilery z wymuszonym obiegiem stosowane są w zależności od cech produktu i koncepcji instalacji.

GEA używa różnych rodzajów reboilerów w celu dostarczania energii do kolumn destylacyjnych. Wybór odpowiedniego rodzaju zależy od stosowanych procesów i parametrów produktu.

Wyparka z opadającym filmem cieczy jako reboiler zapewnia łatwą regulację, szybkie uruchomienie i zatrzymanie kolumny z powodu ograniczonej wydajności utrzymywania cieczy. Umożliwia ona również obsługę przy bardzo niewielkich różnicach temperatury.

Reboilery z opadającym filmem cieczy używane są więc w przypadku produktów wrażliwych na temperaturę i szczególnie sprawdzają się w procesach energooszczędnej destylacji wielostopniowej.

Reboilery z wymuszonym obiegiem spełniają swoje zadania wszędzie tam, gdzie ciecz wyczerpana może zawierać lepkie lub silnie zanieczyszczone substancje.

Duże prędkości płynu w rurach i wynikające z nich siły ścinające zapewniają, że ten rodzaj wymiennika ciepła działa w optymalnym zakresie wydajności, jednocześnie utrzymując zanieczyszczenia na minimalnym poziomie. Wybór pompy wpływa na wydajność i skuteczność. Reboilery z wymuszonym obiegiem mogą być zaprojektowane zarówno do instalacji poziomej, jak i pionowej.

Reboiler termosyfonowy jest najbardziej atrakcyjny pod względem kosztów inwestycji i kosztów roboczych, ale wymaga bardzo stabilnych warunków procesu i dopuszczalnych wysokich różnic temperatur. Z uwagi na wymogi procesowe, ma on ograniczone zastosowanie. W nowoczesnych energooszczędnych koncepcjach z urządzeniami do destylacji wielostopniowej termosyfony są zazwyczaj rzadko stosowane.