Technologia destylacji Instalacje do destylacji wielostopniowej

Instalacje do destylacji wielostopniowej redukują ilość wymaganej pary świeżej do minimum.

Rdzeniem produktów do destylacji jest system wielostopniowej rektyfikacji ciśnieniowej/próżniowej. Projekt w dużym stopniu zależy od charakterystycznych właściwości wsadu oraz określonych wymagań w zakresie produktu końcowego.

GEA Distillation cieszy się uznaniem dzięki wysokiej efektywności termodynamicznej oraz uzyskiwaniu wyjątkowo czystego destylatu.

Destylacja wielostopniowa pozwala na ponowne wykorzystanie energii dostarczonej do systemu. Pobór energii zostaje skutecznie zmniejszony o współczynnik mniej więcej równy liczbie stopni. Ponieważ wymagana jest różnica temperatur do wymiany ciepła w reboilerze, istnieją praktyczne ograniczenia dotyczące liczby stopni, które można zastosować. Temperatura maksymalna i minimalna z reguły zależą od produktu lub ciśnienia pary grzewczej i temperatury wody chłodzącej.