Technologia odparowywania

Centra Badań Odparowywania

Zdobywane przez wiele dziesięcioleci doświadczenie i fachowa wiedza w zakresie B+R; dostępność instalacji laboratoryjnych i pilotowych do testowania różnych systemów odparowywania.

W wyniku wielu dekad ciągłych badań i prac rozwojowych, połączonych z doświadczeniem zdobytym dzięki kilku tysiącom zainstalowanych instalacji, GEA oferuje najszerszą wiedzę techniczną i niekwestionowane umiejętności zrozumienia i opracowania najlepszego rozwiązania oddzielania termicznego dla niemal każdego produktu, szybkości odparowania, warunków pracy lub zastosowania.

Dzięki zaawansowanym instalacjom pilotowym i stanowiskom testowym nasze Centra Badań Odparowywania są optymalnie przygotowane do kompleksowego testowania technologii odparowywania.

Dostępne opcje

Dostępne opcje

Laboratorium fizykochemiczne GEA jest zaprojektowane tak, aby można było ustalać i analizować ważne właściwości, takie jak lepkość, wzrost temperatury wrzenia, przewodzenie ciepła i ogólna zawartość substancji stałych. Ponadto złożone parametry jakościowe mogą być ustalane z GC oraz HPLC.

Najnowocześniejsze oprogramowanie i sprzęt pozwalają nam na symulację optymalnych zachowań eksploatacyjnych instalacji zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. 

 

W zakresie B+R GEA oferuje:

  • Dostosowany do potrzeb projekt oparty na doświadczeniu w połączeniu z danymi eksperymentalnymi
  • Rozwój nowych procesów wspierany analizą danych jakościowych i ilościowych.
  • Wsparcie wewnętrzne lub na miejscu przy testach pilotowych
  • Standardowe dane laboratoryjne (właściwości fizyczne) i złożoną analitykę (np. HPLC, GC, AAS)

Dostępny sprzęt

Dostępny sprzęt

Wśród najnowszego oprogramowania i sprzętu do sterowania i automatyzacji dostępne są następujące testowe instalacje pilotowe:

 

  • Stacjonarna jednorurowa wyparka z opadającym filmem cieczy o różnych średnicach wewnętrznych, z możliwością dodania kolumny odpędowej w sekcji parowej.
  • Stacjonarna wyparka z wymuszonym obiegiem z odśrodkową pompą cyrkulacyjną.
  • Mobilna jednostopniowa wyparka z opadającym filmem cieczy służąca głównie do określenia działania w długim terminie (zanieczyszczenie i proces czyszczenia CIP) — zatwierdzona do użycia w strefach ATEX.
  • Mobilna dwustopniowa wyparka z opadającym filmem cieczy dla rożnych układów po stronie produktu i ogrzewania (np. do stymulacji mechanicznej kompresji pary) — zatwierdzona do użycia w strefach ATEX.
  • Mobilna wyparka z wymuszonym obiegiem z wydajnymi pompami wyporowymi do produktów o bardzo dużej lepkości — zatwierdzona do użycia w strefach ATEX.

 

Mobilne instalacje mogą być kontrolowane i monitorowane za pomocą systemu zdalnego sterowania, co pozwala na przeprowadzanie testów bezpośrednio na terenie zakładu klienta, a dane procesowe mogą być elektronicznie rejestrowane i analizowane. 

Mamy również możliwość łączenia różnych instalacji pilotowych w celu opracowania kompletnych linii technologicznych zgodnie z potrzebami klienta (np. filtracja membranowa, destylacja, odparowywanie, wirówka, dekanter, suszarnia, itp.) 

rodzaj-odparowywania-01

Opcje ogrzewania dla instalacji do oddzielania termicznego

Tradycyjnie wyparka lub krystalizator są ogrzewane parą świeżą, ale również ciepło odpadowe może być wykorzystywane jako źródło energii, pod warunkiem, że określono ilość energii wymaganej do procesu oddzielania termicznego.

GEA Insights

Przyszłościowe zabezpieczenie łańcucha chłodniczego dzięki zrównoważonemu chłodzeniu

Znaczenie jakości zarządzania łańcuchem chłodniczym jest nie do przecenienia. Zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości łatwo psujących się produktów spożywczych w punkcie konsumpcji to ogromna odpowiedzialność dla osób obsługujących...

Josep Masramón and his daughter stand in front of their GEA batch milking installation.

Jak udój grupowy pomaga w nowoczesnych gospodarstwach mlecznych

Najnowsza generacja automatycznego dojenia wprowadza udój grupowy — jest to stosowana w gospodarstwach mlecznych praktyka, w ramach której krowy są dojone w stadkach o wyznaczonej porze, zazwyczaj dwa lub trzy razy dziennie....

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.