USŁUGI GEA — CIĄGŁE DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI

GEA — wirtualne testowanie suszarki rozpyłowej

GEA has developed the Virtual Spray Dryer Testing based on Computation Fluid Dynamics (CFD) to simulate the performance of the spray drying process with all its complexity.

GEA — wirtualne testowanie suszarki rozpyłowej
GEA has developed the Virtual Spray Dryer Testing based on Computation Fluid Dynamics (CFD) to simulate the performance of the spray drying process with all its complexity.

Korzyści w skrócie

  • Mniejsze ryzyko niż w wypadku testowania fizycznego, oszczędność czasu i pieniędzy. 
  • Szybka ocena konsekwencji przebudowy lub zmiany ustawień suszarki rozpyłowej. 
  • Wczesna analiza optymalizacji i funkcjonalności (nawet przed skonstruowaniem nowej instalacji).
  • Brak wpływu na integralność codziennego użytkowania.

Trudne testy fizyczne

Ponieważ testy fizyczne komercyjnej suszarni rozpyłowej są ryzykowne i mogą prowadzić do znacznych strat produkcyjnych, wiele działających instalacji nie zostało optymalnie wyregulowanych pod kątem wydajności.

Podobnie nieodzowna złożoność procesu suszenia rozpyłowego oznacza, że podczas projektowania nowych instalacji i zupełnie nowych produktów lub rozwiązań w zakresie krytycznych składników cieczy, trudno przewidzieć wszystkie możliwe problemy oraz im zaradzić.

GEA — wydajność projektowa wirtualnego testowania suszarki rozpyłowej

Coś więcej niż testy fizyczne

W ramach wirtualnego testowania suszarki rozpyłowej stosowane są zaawansowane modele, które umożliwiają szczegółowy wgląd w procesy suszenia rozpyłowego. Korzystając z wirtualnego testowania suszarki rozpyłowej można przetestować i ocenić różne konfiguracje i parametry robocze procesu, których nie dałoby się przetestować za pomocą fizycznych pomiarów na miejscu. Pobierz naszą broszurę, aby uzyskać więcej informacji na temat szybkiego, niedrogiego i pozbawionego ryzyka testowania suszarki rozpyłowej w oparciu o symulacje z zastosowaniem obliczeniowej mechaniki płynów.

Idź o krok dalej i zoptymalizuj wydajność bez ryzyka

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych symulacji rzeczywistych procesów, wirtualne testowanie suszarki rozpyłowej stanowi doskonały sposób na udoskonalenie technologii suszenia rozpyłowego, aby uzyskać większą oszczędność instalacji bez kompromisów w obszarze bezpieczeństwa i jakości produktu.

GEA — parametry i rezultaty wirtualnego testowania suszarki rozpyłowej

Konwersja danych w opracowanie umożliwiające podjęcie właściwych decyzji

Symulacje komputerowe generują ogromne ilości danych, ale wirtualne testowanie suszarki rozpyłowej dostarczy „opracowanie” z przedstawieniem i konwersją danych, tak aby były rzeczywiste i istotne dla warunków procesu klienta oraz stanowiły wsparcie w podejmowaniu decyzji.

Skorzystaj z technologii, aby zastosować fachową wiedzę GEA

Wirtualne testowanie suszarki rozpyłowej GEA zostało opracowane dzięki zdobywanemu przez dekady know-how w zakresie projektowania procesów i eksploatacji. My nie tylko oferujemy najnowocześniejsze symulacje, ale łączymy je z fachową wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać Cię w osiąganiu celów oraz zoptymalizować proces suszenia rozpyłowego i jakość produktu.

Aby dowiedzieć się więcej o wirtualnym testowaniu suszarki rozpyłowej GEA oraz obliczeniowej mechanice płynów (CFD), zapoznaj się z naszym najnowszym artykułem pt. Projektowanie produktów bez elementu niepewności dzięki CFD od GEA.

GEA Insights

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Pracownicy GEA to ludzie, którzy mają cel

W ramach realizacji swojej najważniejszej misji – Projektowania lepszego świata – GEA promuje kulturę pracodawcy pierwszego wyboru, który daje pracownikom możliwość tworzenia nowych rozwiązań, współpracy w różnych dziedzinach...

Exploring the water footprint of milk, cheese, chocolate & more

We have compiled for you the amount of water it takes to produce favorite brunch ingredients. As our freshwater resources are increasingly threatened by climate change and pollution, we at GEA are working on technologies to help...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.