Urządzenia kolumnowe Contact Column Coolers, Heaters & Dryers

Wybór pośredniego stykowego chłodzenia, ogrzewania i suszenia cząstek stałych o swobodnym przepływie.

Z uwagi na możliwość długiego czasu retencji, kolumny te często wykorzystywane są do procesów kontrolowanych przez dyfuzję, jako urządzenie końcowe lub uzupełniające, kiedy produkt został już przetworzony w innym systemie GEA.

Proces stykowego suszenia, ogrzewania i chłodzenia w urządzeniu kolumnowym

Suszenie i chłodzenie kolumnowe

Kolumna została zaprojektowana jako zbiornik o masowym przepływie, zapewniający jednolity czas retencji i równomierną obróbkę cieplną wszystkich cząstek stałych, które przepływają po powierzchni wymiennika ciepła (po rurach i/lub płytach), zainstalowanego przeciwprądowo do kierunku przepływu materiału. W miarę potrzeby mały przeciwprądowy przepływ powietrza może zostać przepuszczony przez stożek dystrybucji gazu i w górę przez materiał. Dodaje to komponent konwekcyjny, zwiększający ogólną skuteczność procesu i zapewniający płynną obsługę. Wewnętrzne elementy grzewcze zawierające płyny przewodzące ciepło (parę, gorącą wodę, gorący olej) znajdują się w górnej części kolumny. Pionowe przegrody zainstalowano w zbiorniku pod płytami grzewczymi i ponad dystrybutorem strumienia gazu. Przy niektórych zastosowaniach chłodniczych ciepło przekazywane na czynnik chłodniczy może być też wykorzystane na innym odcinku instalacji.

Kolumna stykowa zapewnia wysoki stopień przekazywania ciepła oraz ma prostą, zwartą i niezajmującą wiele miejsca konstrukcję. Wymaganych jest niewiele, jeśli w ogóle, urządzeń powietrznych (pozwala to uzyskać wyjątkowo niskie koszty robocze), ponadto za wyjątkiem taśm wlotowych i wylotowych oraz pompy recyrkulacji wody, urządzenia kolumnowe nie posiada ruchomych części. W ten sposób otrzymujemy niezawodne, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie pozwalające przetwarzać duże ilości cząstek stałych.

Wydajność w zakresie od instalacji pilotowej do 100 ton/godzinę w wypadku kluczowych zastosowań, takich jak:

 • Sól
 • Cukry
 • Nawozy
 • Proszki metali
 • Piasek
 • Polimery
 

Cechy

 • Możliwy długi czas pobytu
 • Przepływ tłokowy
 • Pośrednie rurowe i/lub płytowe wymienniki ciepła
 • Niski przepływ powietrza lub jego brak w niektórych systemach stykowych
 • Opcjonalny układ kasetowy
 • Niewielka liczba ruchomych części

Korzyści

 • Idealne rozwiązanie do procesów kontrolowanych przez dyfuzję do produkcji z niską zawartością wilgoci lub oczyszczania substancji lotnych
 • Jednolity produkt
 • Umożliwia suszenie, ogrzewanie lub chłodzenie
 • Zapewnia elastyczność płynu przenoszącego ciepło
 • Urządzenia powietrzne nie muszą być stosowane albo mogą być stosowane tylko w minimalnym zakresie
 • Niezawodny system wymagający tylko minimalnej konserwacji

Schemat procesu

Chłodziarka kolumnowa

Kontakt

Jak możemy pomóc?