Paletyzatory i depaletyzatory Layer Preparation System Polaris EVO

System przygotowania warstw Polaris EVO jest wyposażony w głowice chwytne, które przesuwają i/lub obracają opakowania do wymaganego położenia, aby przygotować całą warstwę produktów według wcześniej określonego schematu.

System Polaris EVO umożliwia przygotowanie całej warstwy produktów, unikając wstrząsów dzięki delikatnemu przenoszeniu. System Polaris EVO pracuje w trybie ciągłym bez przerw pomiędzy przygotowaniem każdej z warstw, umożliwiając optymalizację prędkości paletyzatora na kolejnym etapie procesu.

Polaris EVO to system modułowy, który można zamontować jako pojedynczy moduł (dla linii średniej prędkości) lub w szeregu (dla linii szybkich i/lub złożonych schematów paletyzacji).

Nowy robot przenoszący działa w konfiguracji opartej na SCARA (ramię robota selektywnego montażu). Umożliwia to ruch chwytaka przenoszącego tylko wzdłuż osi poziomej (x-y), tym samym eliminując siłę ciężkości i redukując bezwładność. Trzecia oś pionowa może służyć do regulacji wysokości chwytaka (zmiany formatu). Aby ograniczyć obciążenie ramienia, główne silniki są zlokalizowane w nieruchomej części robota i zamontowane naprzeciwko siebie na tej samej osi.

Konfiguracja SCARA gwarantuje następujące zalety w porównaniu z tradycyjnymi systemami kartezjańskimi: bardziej kompaktowe wymiary; lepsza widoczność i łatwiejszy dostęp dla operatora z powodu braku zasłaniających konstrukcji nośnych; masa ruchoma jest mniejsza dzięki większej prędkości ruchu tam i z powrotem; transport i montaż są łatwiejsze.

Możliwe jest połączenie ramiona z różnymi głowicami chwytnymi zdolnymi do przenoszenia pojedynczych lub wielu opakowań zgodnie z wymaganiami projektu:

  • Pneumatyczna głowica chwytna: głowica chwytna z panelami bocznymi powleczonymi materiałem odpornym na wstrząsy. Pantografowe otwieranie boczne i podnoszenie, aktywowane pneumatycznie.
  • Głowica chwytna z napędem: samocentrująca się głowica chwytna w pełni napędzana, aby wyeliminować pobór powietrza. Głowica jest zdolna do podnoszenia opakowań, zarówno z przodu, jak i z boku, umożliwia szybką pracę i pełną elastyczność chwytania. Ruch pionowy paneli jest w pełni niezależny.
  • Głowica chwytna z cyklem wyprzedzania paneli: system (oczekujący na patent) został zaprojektowany w celu redukcji przestojów spowodowanych fazami powrotu paneli do pierwotnej pozycji, co pozwala przeprowadzać intensywne cykle robocze. Głowica jest zdolna do podnoszenia opakowań, zarówno z przodu, jak i z boku, i zapewnia pełną elastyczność chwytania. Ruch pionowy paneli jest w pełni niezależny.

Wydajność produkcyjna: do 133 opakowań na minutę (z 2 głowicami).