GEA CookStar

GEA CookStar 600

W kontekście najnowszych udoskonaleń możemy mieć pewność, że GEA CookStar to nowoczesna koncepcja, która bez cienia wątpliwości stanie się nowym branżowym wzorcem pod względem wydajności, elastyczności i całkowitego kosztu eksploatacji. Wyższe uzyski i wydajność zmniejszają koszt wyprodukowania kilograma towaru. Oszczędność energii, krótszy okres czyszczenia, niższe koszty czyszczenia i konserwacji zmniejszają łączne wydatki robocze, co pośrednio przekłada się na koszt wyprodukowania kilograma towaru. GEA CookStar notuje wysokie wyniki we wszystkich wymienionych obszarach.

GEA CookStar 600

Zasada działania
Spiralny przenośnik transportuje produkty do wielostrefowego obszaru gotowania. Połączony pionowy i poziomy obieg powietrza w piekarniku kieruje gorące powietrze i bardzo podgrzaną parę na odcinki, na których są potrzebne. Pionowy strumień powietrza przepływający w środku procesu gotowania poprawia wydajność, jakość produktu i wyniki. W każdej strefie panują niezależne warunki gotowania, temperatura do 200°C oraz punkt rosy do 95°C.
• Połączony pionowy i poziomy obieg powietrza w odpowiednim miejscu
• Niezależne warunki gotowania na strefę

Wydajność
Sztuka gotowania i pieczenia polega na wytwarzaniu smacznych, atrakcyjnie wyglądających produktów utrzymujących wilgoć. Przy największej dostępnej na rynku wydajności grzewczej, prędkości pracy do 25 m na minutę oraz obciążeniu taśmy do 25 kg/m, łączna wydajność piekarnika pozostaje na poziomie zbliżonym do przemysłowego. Funkcja poziomego i pionowego obiegu powietrza sprawia, że czas gotowania jest o 10-30% krótszy, co zapewnia większą wydajność oraz spójniejszą jakość produktu, lepszy kolor całego produktu, szybsze brązowienie. W rezultacie GEA CookStar dostarcza wyższy uzysk w różnych zastosowaniach w porównaniu do piekarników spiralnych wyposażonych w 100% poziomy obieg powietrza albo do tych z wyłącznie pionowym obiegiem.

• Wyższa wydajność i krótszy czas gotowania
• Szybsze brązowienie i spójniejsza kolorystyka
• Jednolita jakość produktu
• Niezrównana produkcja
• Wysokie obciążenie taśmy do 25 kg/m oraz wysoka prędkość pasa do 25 m/min

Jakość produkcji

Aby zapewnić spójny transfer ciepła na wszystkie produkty, w GEA CookStar połączyliśmy funkcję poziomego i pionowego obiegu powietrza. Koncepcja gotowania wielostrefowego z pionowym przepływem powietrza we właściwym punkcie procesu gotowania poprawia kolor całego produktu i przyspiesza brązowienie. Ponadto pozwala uzyskać spójną temperaturę wewnętrzną produktu (różnice na taśmie wynoszą około ± 2°C). Po właściwym skonfigurowaniu parametrów gotowania dla danego zastosowania GEA CookStar zapewnia niezrównane zarumienienie, chrupkość, jakość powierzchniową, konsystencję i soczystość produktu bez uszczerbku dla wielkości produkcji.

• Wydajny przepływ ciepła
• Spójna i atrakcyjna jakość produktu na żądanie
• Wyższa produkcja
• Spójna temperatura wewnątrz produktu

Elastyczność
W urządzeniu GEA CookStar wyprodukować można niemal wszystkie rodzaje produktów, od tych gotowanych na parze, panierowanych, marynowanych, wysokowydajnych i zarumienionych, po pieczone mięso z kością, bez kości i produkty uformowane. Optymalna regulacja oraz kontrola warunków gotowania w urządzeniu GEA CookStar jest możliwa dzięki szeregowi funkcji specjalnych. Przykładem tych funkcji jest połączenie poziomego i pionowego obiegu powietrza czy system kontrolowania wilgoci i przepływu powietrza. Rezultatem jest otrzymanie niezależnych warunków klimatycznych. Istnieje również możliwość ograniczenia wilgoci w obu strefach do poziomu znacznie poniżej naturalnej wilgoci w piekarniku. Przekłada się to na wysoką elastyczność w tworzeniu produktów o wysokiej jakości oraz umożliwia opracowywanie nowych i atrakcyjnych produktów.

• Wysokiej jakości produkty wytwarzane z optymalną wydajnością
• Niezależne warunki gotowania — poziomy i pionowy obieg powietrza
• Ograniczenie wilgoci do poziomu poniżej warunków naturalnych (opcjonalnie)

 

Kontrolowany proces gotowania, sterowanie temperaturą gotowania, punktem rosy, prędkością obiegu i czasem gotowania

Zwrot z inwestycji 
Wyższe uzyski i wydajność zmniejszają koszt wyprodukowania kilograma towaru. Udoskonalony system kontroli przepływu powietrza, połączony z pasywnym systemem wylotowym, minimalizuje utratę ciepła i pary w porównaniu do systemów, które mają aktywny układ wylotowy i wymagają ciągłej kontroli ciśnienia do utrzymania warunków gotowania. W łatwy sposób zmniejsza to objętość pary o 500 — 1000 kg/godz. w porównaniu do piekarników z aktywnym układem wylotowym, co w skali roku pozwala zaoszczędzić co najmniej 50 000 euro na kosztach zużycia gazu. Krótszy okres czyszczenia, niższe koszty czyszczenia oraz konserwacji zmniejszają łączne wydatki robocze, co pośrednio przekłada się na cenę wyprodukowania kilograma produktu. 

• Wyższa produkcja 
• Zbilansowana budowa piekarnika — oszczędność kosztów energii 
• Niskie koszty eksploatacji 
• Krótszy czas czyszczenia — mniejsza ilość zużytej wody i środków czyszczących 
• Niższy koszt wyprodukowania kilograma towaru 

Higiena 
Pełny dostęp do wnętrza maszyny oraz inteligentne oddzielenie stref zwiększa możliwości czyszczenia, natomiast system czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) jest oparty na unikatowym systemie spłukiwania wewnątrz i na zewnątrz za pomocą bębna obrotowego, który zapewnia najwyższy poziom czyszczenia strategicznych obszarów w strefach gotowania. Każda strefa ma niezależne zbiorniki CIP oraz systemy obiegowe do CIP. Wynik netto to od 10 do 15% krótszy cykl czyszczenia oraz mniejsze zużycie wody i substancji chemicznych. Ciągły system mycia pasa umożliwia 72-godzinny cykl produkcyjny. Aby uniknąć kontaminacji krzyżowej pomiędzy różnymi produktami, szczotki pasowe można wyjąć i wymienić na inny zestaw. 

• System czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) to unikatowy system spryskiwania na zewnątrz i wewnątrz 
• Otwarte wnętrze — Inteligentna separacja stref — Pełny dostęp 
• System ciągłego mycia taśmy i kąpieli w lecytynie 
• Maksymalna dyspozycyjność robocza do 72 godzin 
• Krótszy czas czyszczenia oraz mniejsze zużycie wody i środków czyszczących 

Bezpieczeństwo 
Urządzenie jest dostarczane ze środkami smarującymi klasy spożywczej na obszarze żywności oraz jest zgodne z europejską normą CE oraz wymogami dotyczącymi ciśnienia ustalonymi przez stowarzyszenie ASME lub określonymi w dyrektywie PED. 

• Smary klasy spożywczej 
• Zgodność z normą CE 
• Zgodność z wymogami ASME/PED 

Sterowanie 
Ważne czynniki w procesie gotowania można kontrolować, zaliczamy do nich temperaturę gotowania, punkt rosy, prędkość obiegu oraz czas gotowania. Parametry procesu są zapisywane w menu za pomocą funkcji sterowania procesem od GEA. 

Funkcje GEA do sterowania procesem 
• Temperatura gotowania, punkt rosy, prędkość obiegu, czas gotowania

Kontakt

Jak możemy pomóc?

GEA CookStar Turbo 600

Wyższe uzyski i wydajność zmniejszają koszt wyprodukowania kilograma towaru. Oszczędność energii, krótszy okres czyszczenia, niższe koszty czyszczenia i konserwacji zmniejszają łączne wydatki robocze, co pośrednio przekłada się na koszt wyprodukowania kilograma towaru. W kontekście najnowszych udoskonaleń możemy mieć pewność, że GEA CookStar to nowoczesna koncepcja, która bez cienia wątpliwości stanie się nowym branżowym wzorcem pod względem wydajności, elastyczności i całkowitego kosztu eksploatacji. Kluczowe wskaźniki w branży to uzysk, wydajność, koszty konserwacji, poziom dyspozycyjności roboczej oraz łatwość obsługi. GEA CookStar Turbo notuje wysokie wyniki na tych wszystkich obszarach.

Zasada działania
GEA CookStar Turbo łączy w piekarniku poziomy obieg powietrza z technologią uderzenia strumieniem pionowym, która pozwala kierować gorące powietrze i bardzo podgrzaną parę na odcinki, na których są potrzebne. Opatentowana technologia uderzenia strumieniem pionowym w środku procesu gotowania poprawia wydajność, jakość produktu i wyniki. Temperatura gotowania do 250°C 

• Poziomy obieg powietrza połączony z technologią uderzenia strumieniem pionowym
• Udoskonalony proces czyszczenia
• Prędkość taśmy do 25 m/min
• Obciążenie taśmy do 25 kg/m 

Wydajność
Sztuka gotowania i pieczenia polega na wytwarzaniu smacznych, atrakcyjnie wyglądających produktów utrzymujących wilgoć. Przy największej dostępnej na rynku wydajności grzewczej, prędkości pracy do 25 m na minutę oraz obciążeniu taśmy do 25 kg/m, łączna wydajność piekarnika pozostaje na poziomie zbliżonym do przemysłowego. Funkcja poziomego i pionowego obiegu powietrza pozwala uzyskać o 20-30% krótszy czas gotowania, co zapewnia większą wydajność oraz spójniejszą jakość produktu, lepszy kolor całego produktu, szybsze brązowienie. W rezultacie GEA CookStar Turbo dostarcza wyższy uzysk w różnych zastosowaniach w porównaniu do piekarników spiralnych wyposażonych w 100% poziomy obieg powietrza albo do tych z wyłącznie pionowym obiegiem 

• Elastyczność
• Wydajny obieg powietrza
• Niezrównane efekty gotowania 

Jakość produkcji
Aby zapewnić spójny transfer ciepła na wszystkie produkty, w GEA CookStar połączyliśmy funkcję poziomego i pionowego obiegu powietrza. Koncepcja gotowania wielostrefowego z pionowym obiegiem powietrza w odpowiednim punkcie procesu gotowania (patrz tabela) poprawia kolor całego produktu i przyspiesza brązowienie. Ponadto pozwala uzyskać spójniejszą temperaturę wewnątrz produktu (różnice na taśmie wynoszą jedynie ± 2°C). Po właściwym skonfigurowaniu parametrów gotowania dla danego zastosowania GEA CookStar zapewnia niezrównane zarumienienie, chrupkość, jakość powierzchniową, konsystencję i soczystość produktu bez uszczerbku dla wielkości produkcji. 

• Wydajny przepływ ciepła
• Spójna temperatura wewnątrz produktu
• Łączna kontrola 

Elastyczność
W urządzeniu GEA CookStar Turbo wyprodukować można niemal wszystkie rodzaje produktów, od tych gotowanych na parze, panierowanych, marynowanych oraz wysokowydajnych i rumienionych, po pieczone mięso z kością i bez kości oraz produkty uformowane. Dzięki technologii uderzenia strumieniem pionowym GEA CookStar Turbo pozwala piec produkty naturalne bez dodawania barwników, a także produkty bez skórki. Ten opatentowany system zwiększa liczbę możliwych zastosowań oraz ich elastyczność, przyspiesza gotowanie i pozwala uzyskać chrupki produkt nawet przy wyższej skali produkcyjnej. Optymalna regulacja oraz kontrola warunków gotowania w urządzeniu GEA CookStar jest możliwa dzięki szeregowi funkcji specjalnych oferowanych z myślą o osiągnięciu najlepszych rezultatów. Przykłady tych funkcji obejmują strefę z dodatkowym uderzeniem w GEA CookStar Turbo oraz system kontroli wilgoci i przepływu powietrza, które to funkcje tworzą niezależne warunki klimatyczne. Istnieje również możliwość ograniczenia wilgoci w obu strefach do poziomu znacznie poniżej naturalnej wilgoci w piekarniku. 

Zwrot z inwestycji
Wyższe uzyski i wydajność zmniejszają koszt wyprodukowania kilograma towaru. Oszczędność energii, krótszy okres czyszczenia, niższe koszty czyszczenia i konserwacji zmniejszają ogólne wydatki robocze, co pośrednio przekłada się na cenę wyprodukowania kilograma towaru. Udoskonalony system kontroli przepływu powietrza, połączony z pasywnym systemem wylotowym, minimalizuje utratę ciepła i pary w porównaniu do systemów, które mają aktywny układ wylotowy i wymagają ciągłej kontroli ciśnienia do utrzymania warunków gotowania. W łatwy sposób zmniejsza to objętość pary o 500 — 1000 kg/godz. w porównaniu do piekarników z aktywnym układem wylotowym, co w skali roku pozwala zaoszczędzić co najmniej 50 000 euro na kosztach zużycia gazu. 

• Oszczędności energetyczne
• Krótszy czas czyszczenia
• Niskie koszty eksploatacji
• Mniejsze koszty operacyjne
• Niższa cena produkcji kilograma towaru 

Higiena
Udoskonalona konstrukcja wnętrza urządzenia poprawia możliwości czyszczenia, natomiast system czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) jest oparty na unikatowym systemie spłukiwania wewnątrz i na zewnątrz za pomocą bębna obrotowego, który zapewnia najwyższy poziom czyszczenia kluczowych obszarów w strefach gotowania. Każda strefa ma niezależne zbiorniki CIP oraz systemy obiegowe do CIP. Efekt netto to od 10 do 15% krótszy cykl czyszczenia oraz mniejsze zużycie wody i substancji chemicznych. Pozwala to zapewnić 72-godzinną produkcję w systemie ciągłym. 

• System czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) to unikatowy system spryskiwania na zewnątrz i wewnątrz
• Otwarte wnętrze — Inteligentna separacja stref — Pełny dostęp
• System ciągłego mycia taśmy i kąpieli w lecytynie
• Maksymalna dyspozycyjność robocza do 72 godzin
• Krótszy czas czyszczenia oraz mniejsze zużycie wody i środków czyszczących 

Sterowanie
Ważne czynniki w procesie gotowania można kontrolować, zaliczamy do nich temperaturę gotowania, punkt rosy, prędkość obiegu oraz czas gotowania. Parametry procesu są zapisywane w menu za pomocą funkcji sterowania procesem od GEA. 

• Funkcje sterowania procesem od GEA
• Temperatura gotowania, punkt rosy, prędkość obiegu, czas gotowania.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

CookStar Plus 1000

Wyższe uzyski i wydajność zmniejszają koszt wyprodukowania kilograma towaru. Oszczędność energii, krótszy okres czyszczenia, niższe koszty czyszczenia i konserwacji zmniejszają łączne wydatki robocze, co pośrednio przekłada się na koszt wyprodukowania kilograma towaru. W kontekście najnowszych udoskonaleń możemy mieć pewność, że GEA CookStar to nowoczesna koncepcja, która bez cienia wątpliwości stanie się nowym branżowym wzorcem pod względem wydajności, elastyczności i całkowitego kosztu eksploatacji. Kluczowe wskaźniki w branży to uzysk, wydajność, koszty konserwacji, poziom dyspozycyjności roboczej oraz łatwość obsługi. GEA CookStar notuje wysokie wyniki we wszystkich wymienionych obszarach. Połączona koncepcja pionowego i poziomego obiegu powietrza zapewnia pełną elastyczność.

Zasada działania
GEA CookStar łączy pionowy i poziomy obieg powietrza w jednym piekarniku, pozwalając kierować gorące powietrze i bardzo podgrzaną parę na odcinki, na których są potrzebne. Pionowy strumień powietrza przepływający w środku procesu gotowania poprawia wydajność, jakość produktu i rezultaty. Niezależne warunki gotowania na strefę. Temperatura gotowania do 200°C   

• Połączenie pionowego i poziomego obieg powietrza w jednym piekarniku
• Gorące powietrze i bardzo podgrzana para
• Niezależne warunki gotowania na strefę
• Temperatury gotowania do 200°C 

Wydajność
Sztuka gotowania i pieczenia polega na wytwarzaniu smacznych, atrakcyjnie wyglądających produktów utrzymujących wilgoć. Przy największej dostępnej na rynku wydajności grzewczej, prędkości pracy do 25 m na minutę oraz obciążeniu taśmy do 25 kg/m, łączna wydajność piekarnika pozostaje na poziomie zbliżonym do przemysłowego. Funkcja poziomego i pionowego obiegu powietrza sprawia, że czas gotowania jest o 10-30% krótszy, co zapewnia większą wydajność oraz spójniejszą jakość produktu, lepszy kolor całego produktu, szybsze brązowienie. W rezultacie GEA CookStar dostarcza wyższy uzysk w różnych zastosowaniach w porównaniu do piekarników spiralnych wyposażonych w 100% poziomy obieg powietrza albo do tych z wyłącznie pionowym obiegiem. 

• Smaczne, atrakcyjne produkty, które zatrzymują wilgoć
• Najwyższa moc grzewcza na rynku
• Prędkość robocza do 25 m na minutę
• Obciążenie taśmy do 25 kg/m 

Jakość produkcji
Aby zapewnić spójny transfer ciepła na wszystkie produkty, w GEA CookStar połączyliśmy funkcję poziomego i pionowego obiegu powietrza. Koncepcja gotowania wielostrefowego z pionowym przepływem powietrza we właściwym punkcie procesu gotowania poprawia kolor całego produktu i przyspiesza brązowienie. Ponadto pozwala uzyskać spójniejszą temperaturę wewnątrz produktu (różnice na taśmie wynoszą jedynie ± 2°C). Po właściwym skonfigurowaniu parametrów gotowania dla danego zastosowania GEA CookStar zapewnia niezrównane zarumienienie, chrupkość, jakość powierzchniową, konsystencję i soczystość produktu bez uszczerbku dla wielkości produkcji. 

• Wydajny przepływ ciepła
• Poprawiona ogólna kolorystyka produktu i szybsze brązowienie
• Spójna temperatura wewnątrz produktu
• Brak kompromisów dotyczących wielkości produkcji 

Elastyczność
W urządzeniu GEA CookStar wyprodukować można niemal wszystkie rodzaje produktów, od tych gotowanych na parze, panierowanych, marynowanych, wysokowydajnych i zarumienionych, po pieczone mięso z kością, bez kości i produkty uformowane. Optymalna regulacja oraz kontrola warunków gotowania w urządzeniu GEA CookStar jest możliwa dzięki szeregowi funkcji specjalnych oferowanych z myślą o osiągnięciu najlepszych rezultatów. Przykłady tych funkcji obejmują strefę z dodatkowym uderzeniem w GEA CookStar Turbo oraz system kontroli wilgoci i przepływu powietrza, które to funkcje tworzą niezależne warunki klimatyczne. Istnieje również możliwość ograniczenia wilgoci w obu strefach do poziomu znacznie poniżej naturalnej wilgoci w piekarniku. 

• Żywność gotowana na parze, panierowana, marynowana, wysokowydajne rumienione produkty, pieczone mięso z kością i bez kości oraz produkty uformowane
• Strefa z dodatkowym uderzeniem
• Niezależne warunki klimatyczne 

Zwrot z inwestycji
Wyższe uzyski i wydajność zmniejszają koszt wyprodukowania kilograma towaru. Oszczędność energii, krótszy okres czyszczenia, niższe koszty czyszczenia i konserwacji zmniejszają ogólne wydatki robocze, co pośrednio przekłada się na cenę wyprodukowania kilograma towaru. Udoskonalony system kontroli przepływu powietrza, połączony z pasywnym systemem wylotowym, minimalizuje utratę ciepła i pary w porównaniu do systemów, które mają aktywny układ wylotowy i wymagają ciągłej kontroli ciśnienia do utrzymania warunków gotowania. W łatwy sposób zmniejsza to objętość pary o 500 — 1000 kg/godz. w porównaniu do piekarników z aktywnym układem wylotowym, co w skali roku pozwala zaoszczędzić co najmniej 50 000 euro na kosztach zużycia gazu. 

• Niższa cena wyprodukowania kilograma towaru
• Zmniejszenie łącznych kosztów roboczych
• Zmniejszenie objętości pary o 500 — 1000 kg/godz.
• Potencjalna oszczędność 50 000 euro w skali roku na kosztach zużycia gazu 

Higiena
Udoskonalona konstrukcja wnętrza urządzenia poprawia możliwości czyszczenia, natomiast system czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) jest oparty na unikatowym systemie spłukiwania wewnątrz i na zewnątrz za pomocą bębna obrotowego, który zapewnia najwyższy poziom czyszczenia kluczowych obszarów w strefach gotowania. Każda strefa ma niezależne zbiorniki CIP oraz systemy obiegowe do CIP. Efekt netto to od 10 do 15% krótszy cykl czyszczenia oraz mniejsze zużycie wody i substancji chemicznych. Pozwala to zapewnić 72-godzinną produkcję w systemie ciągłym. 

• System czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) to unikatowy system spryskiwania na zewnątrz i wewnątrz
• Niezależne zbiorniki CIP / systemy obiegowe
• Od 10 do 15% krótsze czasy czyszczenia
• Zmniejszone zużycie wody i środków chemicznych
• Do 72 godzin ciągłej produkcji 

Sterowanie
Ważne czynniki w procesie gotowania można kontrolować, zaliczamy do nich temperaturę gotowania, punkt rosy, prędkość obiegu oraz czas gotowania. Parametry procesu są zapisywane w menu za pomocą funkcji sterowania procesem od GEA. 

• Funkcje sterowania procesem od GEA
• Temperatura gotowania, punkt rosy, prędkość obiegu, czas gotowania

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

CookStar Turbo 1000

Wyższe uzyski i wydajność zmniejszają koszt wyprodukowania kilograma towaru. Oszczędność energii, krótszy okres czyszczenia, niższe koszty czyszczenia i konserwacji zmniejszają łączne wydatki robocze, co pośrednio przekłada się na koszt wyprodukowania kilograma towaru. W kontekście najnowszych udoskonaleń możemy mieć pewność, że GEA CookStar to nowoczesna koncepcja, która bez cienia wątpliwości stanie się nowym branżowym wzorcem pod względem wydajności, elastyczności i całkowitego kosztu eksploatacji. Kluczowe wskaźniki w branży to uzysk, wydajność, koszty konserwacji, poziom dyspozycyjności roboczej oraz łatwość obsługi. GEA CookStar Turbo notuje wysokie wyniki na tych wszystkich obszarach.

Zasada działania
GEA CookStar Turbo łączy w piekarniku poziomy obieg powietrza z technologią uderzenia strumieniem pionowym, która pozwala kierować gorące powietrze i bardzo podgrzaną parę na odcinki, na których są potrzebne. Opatentowana technologia uderzenia strumieniem pionowym w środku procesu gotowania poprawia wydajność, jakość produktu i wyniki. Temperatura gotowania do 250°C 

• Poziomy obieg powietrza
• Opatentowana technologia uderzenia strumieniem pionowym
• Temperatury do 250°C 

Wydajność
Sztuka gotowania i pieczenia polega na wytwarzaniu smacznych, atrakcyjnie wyglądających produktów utrzymujących wilgoć. Przy największej dostępnej na rynku wydajności grzewczej, prędkości pracy do 25 m na minutę oraz obciążeniu taśmy do 25 kg/m, łączna wydajność piekarnika pozostaje na poziomie zbliżonym do przemysłowego. Funkcja poziomego i pionowego obiegu powietrza pozwala uzyskać o 20-30% krótszy czas gotowania, co zapewnia większą wydajność oraz spójniejszą jakość produktu, lepszy kolor całego produktu, szybsze brązowienie. W rezultacie GEA CookStar Turbo dostarcza wyższy uzysk w różnych zastosowaniach w porównaniu do piekarników spiralnych wyposażonych w 100% poziomy obieg powietrza albo do tych z wyłącznie pionowym obiegiem 

• Prędkość robocza do 25 m/min
• Obciążenie taśmy do 25 kg/m
• 20-30% krótszy czas gotowania
• Jednolita jakość produktu
• Szybsze brązowienie 

Jakość produkcji
Aby zapewnić spójny transfer ciepła na wszystkie produkty, w GEA CookStar połączyliśmy funkcję poziomego i pionowego obiegu powietrza. Koncepcja gotowania wielostrefowego z pionowym obiegiem powietrza w odpowiednim punkcie procesu gotowania (patrz tabela) poprawia kolor całego produktu i przyspiesza brązowienie. Ponadto pozwala uzyskać spójniejszą temperaturę wewnątrz produktu (różnice na taśmie wynoszą jedynie ± 2°C). Po właściwym skonfigurowaniu parametrów gotowania dla danego zastosowania GEA CookStar zapewnia niezrównane zarumienienie, chrupkość, jakość powierzchniową, konsystencję i soczystość produktu bez uszczerbku dla wielkości produkcji. 

Elastyczność
W urządzeniu GEA CookStar Turbo wyprodukować można niemal wszystkie rodzaje produktów, od tych gotowanych na parze, panierowanych, marynowanych oraz wysokowydajnych i rumienionych, po pieczone mięso z kością i bez kości oraz produkty uformowane. Dzięki technologii uderzenia strumieniem pionowym GEA CookStar Turbo pozwala piec produkty naturalne bez dodawania barwników, a także produkty bez skórki. Ten opatentowany system zwiększa liczbę możliwych zastosowań oraz ich elastyczność, przyspiesza gotowanie i pozwala uzyskać chrupki produkt nawet przy wyższej skali produkcyjnej. Optymalna regulacja oraz kontrola warunków gotowania w urządzeniu GEA CookStar jest możliwa dzięki szeregowi funkcji specjalnych oferowanych z myślą o osiągnięciu najlepszych rezultatów. Przykłady tych funkcji obejmują strefę z dodatkowym uderzeniem w GEA CookStar Turbo oraz system kontroli wilgoci i przepływu powietrza, które to funkcje tworzą niezależne warunki klimatyczne. Istnieje również możliwość ograniczenia wilgoci w obu strefach do poziomu znacznie poniżej naturalnej wilgoci w piekarniku. 

Zwrot z inwestycji
Wyższe uzyski i wydajność zmniejszają koszt wyprodukowania kilograma towaru. Oszczędność energii, krótszy okres czyszczenia, niższe koszty czyszczenia i konserwacji zmniejszają ogólne wydatki robocze, co pośrednio przekłada się na cenę wyprodukowania kilograma towaru. Udoskonalony system kontroli przepływu powietrza, połączony z pasywnym systemem wylotowym, minimalizuje utratę ciepła i pary w porównaniu do systemów, które mają aktywny układ wylotowy i wymagają ciągłej kontroli ciśnienia do utrzymania warunków gotowania. W łatwy sposób zmniejsza to objętość pary o 500 — 1000 kg/godz. w porównaniu do piekarników z aktywnym układem wylotowym, co w skali roku pozwala zaoszczędzić co najmniej 50 000 euro na kosztach zużycia gazu. 

Higiena
Udoskonalona konstrukcja wnętrza urządzenia poprawia możliwości czyszczenia, natomiast system czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) jest oparty na unikatowym systemie spłukiwania wewnątrz i na zewnątrz za pomocą bębna obrotowego, który zapewnia najwyższy poziom czyszczenia kluczowych obszarów w strefach gotowania. Każda strefa ma niezależne zbiorniki CIP oraz systemy obiegowe do CIP. Efekt netto to od 10 do 15% krótszy cykl czyszczenia oraz mniejsze zużycie wody i substancji chemicznych. Pozwala to zapewnić 72-godzinną produkcję w systemie ciągłym.   

 • System czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) to unikatowy system spryskiwania na zewnątrz i wewnątrz
• Niezależne zbiorniki CIP / systemy obiegowe
• Od 10 do 15% krótsze czasy czyszczenia
• Zmniejszone zużycie wody i środków chemicznych
• Do 72 godzin ciągłej produkcji 

Sterowanie
Ważne czynniki w procesie gotowania można kontrolować, zaliczamy do nich temperaturę gotowania, punkt rosy, prędkość obiegu oraz czas gotowania. Parametry procesu są zapisywane w menu za pomocą funkcji sterowania procesem od GEA. 

• Funkcje sterowania procesem od GEA
• Temperatura gotowania, punkt rosy, prędkość obiegu, czas gotowania

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?