Inline-apparatuur VARINLINE® Manometers TPIA

Het membraan met zijn speciale vorm kan worden gebruikt voor meting van hoge- en vacuümdrukken.

De manometer is voorzien van een bourdonbuis die de druk via een mechanisme overbrengt op een wijzernaald en zo af te lezen is op een wijzerplaat met schaalverdeling. Een membraan zorgt voor afscheiding van het procesmedium en brengt de procesdruk naar het meetinstrument over via een overdrachtsmedium. Als druk uit de richting van het procesmedium op het instrument werkt, draagt het elastische membraan deze druk over op het overdrachtsmedium en zodoende op het meetinstrument. Vanwege het specifieke ontwerp van deze manometers kan een kleine temperatuursverandering invloed hebben. Ook de mogelijkheid om overdruk en vacuüm te meten is aanwezig. Het instrument is gevuld met glycerine (conform de FDA-regels) of met isolatie-olie als er limietschakelaars aanwezig zijn, dit om een dempende werking te krijgen bij hoge trillingen en om condensatie te vermijden tijdens het gebruik bij verschillende temperaturen. Om die reden heeft deze manometer het ideale ontwerp voor toepassingen met (vloeibare) voedingsmiddelen. Hij is verkrijgbaar met verschillende in-line adapters zodat hij in procesverbindingen van het type B, F en N past. Voor een goede afleesbaarheid van het instrument in verschillende installatieposities is de manometer leverbaar met verschillende montagerichtingen.