Hete en koude suikeroplossingssystemen voor dranken

GEA DISUGAR Suikeroplossingssystemen voor dranken

Ontwikkeld door GEA: een robuuste, veelzijdige familie van GEA DISUGAR-apparatuur waarmee u beschikt over de flexibiliteit om suiker toe te voegen en op te lossen in een batch- of continu proces, met of zonder pasteurisatie.

GEA heeft het DISUGAR suikeroplossingsysteem ontwikkeld als sterkhouder voor de dranken- en voedingsmiddelenindustrie. Deze apparatuur kan worden gebruikt voor de productie van uiteenlopende frisdranken, nectars, hard seltzers en likeuren, en daarnaast voor voedingsproducten zoals ketchup en jam. Bedoeld voor flexibele productie, een fantastische productkwaliteit en kostenbesparingen in vergelijking met vloeibare suiker, past de reeks GEA DISUGAR suikeroplossers op allerlei manieren in uw processen en productwensen.

Onze reeks GEA DISUGAR suikeroplossers bestaat uit:

GEA DISUGAR-H continue suikeroplosser met pasteurisatie

GEA DISUGAR-C continue suikeroplosser

GEA DISUGAR-T batch-suikeroplosser 

GEA DISUGAR-H

DI-SUGAR-H continu oplossingssysteem met pasteurisatie
GEA DISUGAR Suikeroplossingsunit voor dranken

De DISUGAR-H is een continue oplossingsunit voor de productie van gepasteuriseerde suikeroplossingen uit kristalsuiker en water. De unit maakt gebruik van een koude suikeroplossingsmethode. 

Het proces start met de levering van voorverhit water in de oplossingstank. Als de ingestelde hoeveelheid water is bereikt, wordt de kristalsuiker in het systeem toegevoegd. De snelheid van de transporteur (bv. een schroeftransporteur of doseersluis) wordt aangepast door een variabele frequentie-aandrijving.

Op het moment dat de suiker aan het systeem wordt geleverd, passeert een van te voren bepaald volume water door de waterverwarmer van de unit en wordt in de oplossingstank gepompt. De pomp en de speciale meng-nozzle veroorzaken samen een hoge turbulentie in de oplossingstank, wat een snelle oplossing van de suikerkristallen in het water bevordert.

Een deel van de circulerende oplossing stroomt via de scheidingskamers de regeneratieve sectie binnen. Het systeem past de Brix-waarde aan door fijne waterdosering, voordat de oplossing wordt overgebracht in de zakfilters. De gestandaardiseerde suikeroplossing stroomt vervolgens in de verwarmer, waar ze wordt verhit tot pasteurisatietemperatuur. De Brix-waarde en het debiet worden gemonitord en bestuurd via massaflowmeters. 

Na pasteurisatie wordt de suikeroplossing afgekoeld in de regeneratieve sectie (waar warmte wordt teruggewonnen) en vervolgens in de koeler waar de stroming tegen de richting van het oplossingswater in beweegt. Een passage door een extra koeler verzekert dat de vloeibare suiker de juiste uitlaattemperatuur heeft voordat ze wordt opgeslagen. 

Als op enig punt de Brix-waarde of temperatuur niet binnen aanvaardbare grenzen blijven ten opzichte van hun setpoints, schakelt de unit automatisch over op continue circulatie tot de setpoints weer zijn bereikt. Zo kunnen de steriele delen van het systeem niet worden verontreinigd door ongepasteuriseerde oplossing en wordt alleen suikeroplossing met een juiste Brix overgebracht in het opslaggebied.

De pompen en regelkleppen waarborgen bovendien een positief drukverschil tussen de gepasteuriseerde en niet-gepasteuriseerde suiker, zodat de steriele delen van de unit, zelfs bij een microbreuk of lekkende pakking, nooit kunnen worden bereikt door ongepasteuriseerde suiker.

Kenmerken van het GEA DISUGAR-H-systeem:
 • Volautomatisch, zelf-optimaliserend proces met fijne waterdosering om een hoge nauwkeurigheid te verzekeren 
 • Positieve drukgradiënt bij de platenwarmtewisselaar, met optionele monitoring
 • Efficiënte warmteterugwinning en energie-efficiënt oplossingsproces met lage temperaturen helpen om de bedrijfskosten te verlagen
 • Geen verliezen bij het opstarten 
 • Dubbel zakfiltersysteem met drukregeling ter ondersteuning van continue productie

GEA DISUGAR-C

GEA DISUGAR-C continu suikeroplossingssysteem
GEA DISUGAR Suikeroplossingsunit voor dranken

De DISUGAR-C van GEA is een continue oplossingsunit voor de productie van suikeroplossingen uit kristalsuiker en water volgens de koude methode. 

Na de start van het proces wordt voorverhit water in de oplossingstank gedoseerd. Zodra de ingestelde hoeveelheid water is bereikt, wordt kristalsuiker in het systeem toegevoegd. 

Tegelijkertijd wordt het juiste volume water door de waterverwarmer heen en in de oplossingstank gepompt, en begint de circulatie van de suikeroplossing. De snelheid van de transporteur (bv. een schroeftransporteur of doseersluis) wordt aangepast door een variabele frequentie-aandrijving. 

De pomp en de speciale meng-nozzle veroorzaken samen een hoge turbulentie in de oplossingstank, wat een snelle oplossing van de suikerkristallen in het water bevordert. 

De hoeveelheid water wordt gemeten en geregeld door een flowmeter, de hoeveelheid suiker wordt gemonitord en aangepast volgens de gewenste Brix-waarde. 

Een deel van de circulerende oplossing stroomt via de scheidingskamers de regeneratieve sectie binnen. De Brix-waarde wordt aan de uitgang gemeten met een inlijn meetinstrument. Als de doelwaarde niet is bereikt, schakelt het systeem automatisch over op continue circulatie en wordt de Brix-waarde gecorrigeerd door fijne dosering van water in het systeem. Zo wordt gewaarborgd dat er alleen suikeroplossing met de juiste specificatie uit het systeem komt.

Kenmerken van het GEA DISUGAR-C-systeem:
 • Volautomatisch, zelf-optimaliserend proces met fijne waterdosering om een hoge nauwkeurigheid te verzekeren 
 • Opstarten zonder verlies 
 • Dubbel zakfiltersysteem met drukregeling ter ondersteuning van continue productie

GEA DISUGAR-T

GEA DISUGAR-T batch-suikeroplosser
GEA DISUGAR Suikeroplossingsunit voor dranken

GEA DISUGAR-T is een suikeroplossingsunit voor batches, die met het koude oplossingsproces suikeroplossing produceert uit kristalsuiker afkomstig uit zakken, bigbags of trucks, en water. 

Het vastgestelde watervolume, geregeld door een flowmeter, wordt in de oplossingsunit gedoseerd en verhit met een kleine waterverwarmer. De suiker wordt vervolgens in de oplossingstank of in het recirculatiecircuit gebracht, afhankelijk van de wensen van de klant en de aanwezige setup en omstandigheden op de locatie. 

De temperatuur van de wateroplossing wordt ingesteld op basis van de beschikbare suikerkwaliteit en de gewenste Brix-waarde. De pomp en de speciale meng-nozzle veroorzaken samen een hoge turbulentie in de oplossingstank, wat een snelle oplossing van de suikerkristallen in het water bevordert. 

De resulterende suikeroplossing verlaat de oplossingstank door een zakfilter en wordt overgebracht naar de volgende fase in het productieproces. Als de vloeibare suiker niet onmiddellijk nodig is, kan de oplossingstank ook worden gebruikt op opslagtank. Desgewenst kunnen er benedenstrooms van de suikeroplosser extra opslagtanks voor vloeibare suiker worden geïnstalleerd. 

Het hele suikeroplossingsproces verloopt automatisch. De temperatuur en de Brix-waarde worden gemonitord als integraal onderdeel van het oplossingssysteem, met het oog op een constante, reproduceerbare productkwaliteit. Na elke batch, of op gewenste tijdstippen, kan volledig geautomatiseerde CIP worden geactiveerd door de operator.

Kenmerken van het GEA DISUGAR-T-systeem:
 • Zeer nauwkeurige Brix-waarden dankzij fijne waterdosering
 • Snel opstarten na pauzes, met een hoge nauwkeurigheid van de Brix-waarde
 • Zelfreinigende scheidingskamers met het crossflow-filtratieprincipe
 • Snelle detectie van het debiet van de kristalsuiker en automatische compensatie
 • Lage onderhoudskosten dankzij buiswarmtewisselaars
 • Ontwerp leverbaar voor ruwe kristalsuikerkwaliteit
 • Op aanvraag met thermische pasteurisatie en zuurstofreductie
 • Beproefde technologie, wereldwijde referenties
GEA-DISUGAR-sugar-dissolver-beverages

GEA DISUGAR-H

Continuous sugar dissolver with pasteurization

Features
 • Fully automatic, self-optimizing process with water fine dosing to help ensure high accuracy
 • Positive pressure gradient at the plate heat exchanger, with optional monitoring
 • Efficient heat recovery, and energy-efficient dissolving process using low temperatures help to reduce operating costs
 • No losses at process start up 
 • Twin bag filter system with pressure control to support continuous production
GEA-DISUGAR-sugar-dissolver

GEA DISUGAR-C

Continuous sugar dissolver

Features
 • Fully automated, self-optimizing process with fine water dosing to help ensure high accuracy 
 • Start up without loss 
 • Twin bag filter system with pressure control to support continuous production
GEA-DISUGAR-sugar-dissolving-system

GEA DISUGAR-T

Batch sugar dissolver

Features

 • Highest brix accuracy due to water fine dosing
 • Fast start-up after pause with high brix accuracy
 • Self-cleaning separation chambers with crossflow filtration principle
 • Fast detection of crystal sugar flow rate and automatic compensation
 • Low maintenance cost due to use of tube heat exchangers
 • Design available for rough crystal sugar quality
 • Upon demand with thermal pasteurization and oxygen reduction
 • Proven technology, worldwide references

GEA-inzichten

Scrambled egg made with egg altnerative

On the menu: more sustainable eggs

GEA helps customers test and scale alternative egg products and ingredients made with precision fermentation.

Decarbonisatieprocessen met industriële warmtepompen

Als het aankomt op het verbeteren van de gezondheid van de planeet, voert GEA de toon aan. Als een van onze strategische, op duurzaamheid gerichte doelstellingen effenen we de weg om onze klanten in tal van industrieën te helpen...

GEA center of excellence on olive oil

Veerkracht opbouwen in de olijfolie-industrie

Ontdek hoe GEA de olijfolie-industrie steunt in tijden van klimaatverandering en op duurzame wijze de rendabiliteit van producenten verbetert met innovatieve technologieën.

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.