Carbonisatiesystemen voor toepassingen in de drankenindustrie

GEA DICAR-C Carbonisatiesysteem

GEA DICAR-C technologie is ontworpen voor constante, uiterst nauwkeurige carbonisatie van dranken, waaronder alcoholvrije dranken, mixdranken, mousserende wijnen en andere dranken.

GEA DICAR-C Carbonation System
Het systeem omvat een CO2-verzadiger en geschikte fittings, een carbonisatietank, een analyse-unit, en, als optie, een koeler. Het DICAR-C systeem kan worden gecombineerd met de GEA DICON® inline blendingunit, en met de DIOX waterontluchtingsunit naar de DIMIX-C continue mixer, als onderdeel van uw proces om koolzuurhoudende dranken van hoge kwaliteit te produceren.

Hoe het werkt

Er wordt een boosterpomp gebruikt om de voorgemengde drank naar de GEA Venturi verzadiger te transporteren, zodat de afname in druk in het deel van de verzadiger met de kleinste dwarsdoorsnede, een gedeeltelijk vacuüm genereert, wat leidt tot de gewenste zuigkracht om de CO2 naar binnen te zuigen. Een geautomatiseerde optimalisatie houdt de stromingssnelheid door de verzadiger binnen een voorgedefinieerd werkingsbereik. De korte duur van de verhoogde stromingssnelheid waarborgt een fijne verdeling van het CO2-gas en homogene vermenging ervan met het product. 

CO2 wordt van een druktank naar de verzadiger gevoerd. De constante overdruk van de druktank helpt met de carbonisatie van de drank en het volledige proces ondersteunt bovendien een CO2-toevoer zonder enige verliezen.

De carbonisatie van dranken hangt dus in feite af van de tankdruk die wordt bijgesteld volgens het gewenste CO2-instelpunt van de betreffende drank, en die maar iets hoger is dan de verzadigingsdruk van het product. De temperatuurcompensatie stemt de druk in de tank af op de verzadigingscurve. De dimensionering van het systeem hangt af van het debiet dat voor het hele proces wordt vereist.

Het is ook mogelijk om producten zonder koolzuur op een productielijn te verwerken met de DICAR-C.

GEA DICAR-C aseptisch carbonisatiesysteem

De GEA DICAR-C technologie kan eventueel worden ontworpen en geïnstalleerd als een aseptisch systeem dat dezelfde kenmerken en functionaliteiten vertoont als het niet-aseptische systeem. De focus ligt hierbij op de keuze en het ontwerp van de individuele componenten, die moeten voldoen aan alle eisen voor aseptische verwerking, alsook het vermogen om het hele systeem te steriliseren, met inbegrip van de CO2-toevoer. De DICAR-C aseptische carbonisatieoplossing kan worden geconfigureerd om alcoholvrije dranken, evenals mixdranken, mousserende wijnen, hard seltzer en andere producten te produceren.

Het aseptische systeem gebruikt steriele kleppen en een steriel filter voor de CO2-toevoer. Het volledige systeem kan ook met stoom worden behandeld. Er is een thermo-sifonsysteem (TS-systeem) op het basisframe van het systeem gemonteerd. In dit TS-systeem wordt steriele stoom, die van buitenaf in het systeem wordt toegevoerd, op gecontroleerde wijze afgekoeld. Het resulterende condensaat wordt vervolgens gebruikt om de dubbelwerkende mechanische pompafdichtingen te spoelen. Het TS-systeem vervult alle taken van een afsluitsysteem, zoals lekcompensatie, circulatie van de afsluitvloeistof door een thermo-sifoneffect, drukopbouw in de afsluitruimte en voorkoming van drooglopen.

Voordeel van aseptische carbonisatie

Als de aseptische carbonisatietechnologie van GEA wordt geïnstalleerd als onderdeel van uw aseptische afvulprocessen, kan ze helpen om zowel op investerings- als energiekosten te besparen, aangezien doordat de pasteurisatie op een lagere temperatuur kan worden verricht, waardoor de energievereisten voor de pompen dalen.

Hoofdkenmerken en voordelen van het DICAR-C carbonisatiesysteem

  • Behaalt de hoogst mogelijke concentratie CO2
  • Productspecifieke regeling van het CO2-gehalte
  • GEA-verzadiger ontworpen voor een efficiënte oplossing van CO2
  • Geen CO2-verliezen tijdens carbonisatie in een continu proces 
  • GEA Venturi verzadiger maakt een fijne dispersie van CO2 mogelijk 
  • Gebruiksvriendelijke bediening
  • Veelzijdige carbonisatiemodule kan worden gecombineerd met de GEA DICON® inline blendingunit, en met de GEA DIOX-2 waterontluchtingsunit, als onderdeel van de enkele unit van de GEA DIMIX-C continue mixer, voor de productie van koolzuurhoudende dranken
  • Receptbeheersysteem
  • Optie om als een aseptische uitvoering te configureren 

GEA-inzichten

A bowl of pasta with cultivated meat

GEA brengt expertise op het gebied van alternatieve eiwitten naar de VS.

Een nieuw GEA Technology Center voor de ontwikkeling van alternatieven voor vlees, zuivel, vis en eieren in Wisconsin, VS, brengt de productie van nieuwe voedingsmiddelen op de Amerikaanse markt in een stroomversnelling

De koudeketen toekomstbestendig maken met duurzame koeltechniek

Het belang van een kwaliteitsbeheer van de koudeketen mag niet worden onderschat. Ervoor zorgen dat bederfelijke voedingsmiddelen op het moment van consumptie veilig en van hoge kwaliteit zijn, is een enorme verantwoordelijkheid...

Uit de lucht gegrepen

Toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen vormt in veel landen nog steeds een uitdaging. In verband met ziekte door vervuild drinkwater en dagelijkse tochten om het te gaan halen, kunnen veel kinderen niet naar school....

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.